Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektsamband för cyklister En jämförande undersökning STRADA polis och sjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektsamband för cyklister En jämförande undersökning STRADA polis och sjukvård."— Presentationens avskrift:

1 Effektsamband för cyklister En jämförande undersökning STRADA polis och sjukvård

2 Kort överblick av dödade och skadade i vägtrafiken år 2011

3 Dödade i vägtrafiken år 2011

4 Svårt skadade enligt STRADA år 2011 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Polisrapporterade Sjukhusrapporterade Bilförare Bilpassagerare Motorcyklister Mopedister Cyklister Gående Övriga

5 Lindrigt skadade enligt STRADA år 2011 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Polisrapporterade Sjukhusrapporterade Bilförare Bilpassagerare Motorcyklister Mopedister Cyklister Gående Övriga

6 Skadade cyklister år 2011

7 Skadade cyklister enligt STRADA år 2011 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Polisrapporterade svårt skadadeSjukhusrapporterade svårt skadade Polisrapporterade lindrigt skadade Sjukhusrapporterade lindrigt skadade 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Antal skadadeAndel av alla skadade cyklister 325 1690 398 8053 95,3 %83,9 %

8 Skadade cyklisterPolisrapporterade skadadeSjukhusrapporterade skadade År 2011AntalAndelAntalAndel 0-17 år35417,6 %226126,8 % 18-65 år144471,7 %523061,9 %  65 år 20310,1 %96011,4 % Okänt140,7 %00 % Skadade cyklister fördelad på ålder

9 Skillnader mellan STRADA polis och sjukvård avseende skadade cyklister Polis Andel Sjukvårds Andel Skadade vid 50 km/h46 %Ingen uppgift Skadade gatu/vägkorsning43 %10 % Skadade gång- och cykelbana12 %38 % Övergångsställe/cykelöverfart28 %9 % Svårt skadade konflikt motorford.68 %18 % Svårt skadade singel17 %75 % Påverkar dessa skillnader effektsambanden?

10 Skadade cyklister STRADA sjukvård 0-17 år Antal 18-65 år Antal  65 år  Antal Lindrigt skadade per 100 000 1188958 Svårt skadade per 100 000 1,14,08,6 Antal skadade per år 22615230960 Antal skadade per dag 6,315,03,0 Antal cykelresor per dag* 29820086880080000 Antal cykelresor som leder till en skada 47 70058 00026 500 Antal cykelresor som leder till en skada * RES RVU 2005-2006, den nya resvaneundersökningen ska presenteras av Trafikanalys idag

11 Skadade cyklister i konflikt med motorfordon Polis 1552 Sjukvård 940 Unika polis 994 Gemensamma 558 Unika sjukvård 382 I 54 av dessa fanns polis på plats 870 70 2231329 Svårt lindrigt svårt lindrigt Varför återfinns inte dessa i sjukvården

12 1. Cyklisten är inte så skadad att han/hon uppsöker sjukhus 2. Cyklisten uppsöker vårdcentral eller mindre sjukhus 3. Vissa sjukhus som rapporterar till STRADA har stort bortfall Orsaker till varför polisrapporterade skadade i konflikt med motorfordon inte återfinns i STRADA sjukvård

13 Unika polis 238 Gemensamma 41 Unika sjukvård 357 Svårt skadade cyklister Konflikt med Motorfordon195 Gående 3 Cykel 23 Moped 13 Singel 47 Övrigt 2 Summa238 Konflikt med Motorfordon 43 Gående 3 Cykel 23 Moped 4 Singel287 Övrigt 2 Summa357

14 Av de skadade cyklisterna som både kan återfinnas i polis- och sjukvårdsrapporterade Polisrapporterade lindrigt skadade 444 Fördelas de i sjukvården på följande sätt: Lindrigt skadade enligt sjukvården414 Svårt skadade enligt sjukvården 30 Polisrapporterade svårt skadade 118 Fördelas de i sjukvården på följande sätt: Lindrigt enligt sjukvården skadade 90 Svårt skadade enligt sjukvården 28

15 Slutsatser • Det finns stora mörkertal i STRADA polis, men troligtvis även i STRADA sjukvård avseende cyklist i konflikt med motorfordon • Fler analyser behöver genomföras i STRADA för att kvalitetssäkra data • Effektsamband för säker cykling bör utvecklas utifrån STRADA sjukvård • Det finns stora kunskapsbrister avseende orsakssamband för skadade cyklister i singelolyckor

16 Handbook of Road Safety Measures Författad av: Rune Elvik, Alena Höye, Truls Vaa & Michael Sörensen Second Edition 2009

17 Part 2 Road Safety Measures Den forskning som analysen i handboken baseras på avseende cykelfält och effekter på olyckor(sid 157 del 2) är hämtad från: Lott and Lott, 1976, USA Welleman and Dijkstra, 1985, Netherlands Smith and Walsh, 1988, USA Agustsson and Lei, 1994, Danmark Nielsen, Andersen and Lei, 1996, Denmark Coates, 1999, UK Nilsson, 2003, Sweden Jensen, 2006a, Denmark

18 Effekt av cykelfält Slutsatsen är att olyckor på cykelfält är färre jämfört med olyckor utan cykelfält. I korsningar ökar dock olyckorna. För cyklister är reduktionen i olyckor mindre jämfört med andra trafikantgrupper. En förklaring kan vara att antalet cyklister ökar och hastigheten för cyklister likaså. De flesta av studierna har inte exponeringsdata med. Totalt beräknas cykelfält leda till en minskning av alla olyckor med 21 procent och cykelolyckor med 9 procent.

19 Den forskning som analysen baseras på avseende cykelbanor och effekter på olyckor(sid 157 del 2) är hämtad från: Jörgensen and Rabini, 1996, Denmark Jörgensen and Herrstedt, 1979, Denmark Knoche, 1981, Germany Bach, Rosbach and Jörgensen, 1985, Denmark Wellman and Dijkstra, 1985, Netherlands Nettelblad, 1987, Swedwn COWI-consult and Vejdirektoratet, 1990, Denmark Harland and Gercans, 1993, UK Augustsson and Lei, 1994, Denmark Rystam, 1995, Sweden Jensen, 2006a, Denmark Agerholm, Caspersen, Madsen and Lahrmann, 2008, Denmark Part 2 Road Safety Measures

20 Effekt av cykelbanor Cykelbanor leder endast till små förändringar i antalet olyckor. Längs väg minskade olyckorna, men ökad i korsningar. Cykelbanor syftar till att göra cyklingen säkrare och mer attraktiv, men verkar inte öka säkerheten. Cykelbanor verka leda till att olyckor överförs från sträcka till korsningar. En förklaring skulle kunna vara att uppmärksamheten både hos bilisten och cyklisten minskar vid separation och att cyklisten övervärderar sin egen säkerhet.


Ladda ner ppt "Effektsamband för cyklister En jämförande undersökning STRADA polis och sjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser