Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behovet av en ny skattereform Lars Calmfors pmj: Politik, Media, Juridik IVA, 22 januari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behovet av en ny skattereform Lars Calmfors pmj: Politik, Media, Juridik IVA, 22 januari 2014."— Presentationens avskrift:

1 Behovet av en ny skattereform Lars Calmfors pmj: Politik, Media, Juridik IVA, 22 januari 2014

2 1990/91 års skattereform • Bredare skattebaser och lägre skattesatser • Högsta marginalskatt på inkomster ca 50 procent • Enhetlig moms på 25 procent • Dual inkomstskatt: lägre (nominell) beskattning av kapitalinkomster än den högsta marginalskatten på arbetsinkomster • Fastighetsbeskattning för att investeringar i eget boende skulle beskattas på samma sätt som andra kapitalplaceringar

3 Grundläggande principer • Huvudprincipen bakom den stora skattereformen: enkelhet och neutralitet • Inte så mycket optimal beskattningsteori och sysselsättningshänsyn • Enligt optimal beskattningsteori ska de aktiviteter vilkas omfattning är mest känsliga för skattehöjningar beskattas lägst

4 Befogade förändringar • RUT-avdraget - korrigerar för den snedvridning som uppkommer därför att marknadsarbete beskattas men inte egenarbete • Jobbskatteavdraget - beslut om arbetskraftsdeltagande särskilt känsligt för beskattning - sysselsättningsskäl

5 Obefogade förändringar • Lägre livsmedelsmoms - livsmedelskonsumtion är relativt okänslig för prisökningar • Lägre moms på hotelltjänster, skidliftar, camping, kulturevenemang - aktiviteter som är komplement till fritid • Finansiella tjänster

6 De högsta marginalskatterna • Större effekter på beskattningsbar inkomst än på arbetade timmar - utbildning - kompetens - ansträngning • Internationell rörlighet • Små eller inga kostnader avskaffa värnskatten • Ökad inkomstolikhet beror främst på ojämnt fördelade kapitalinkomster

7 Varierande kapitalinkomstskatter • 30 procent på räntor, utdelningar och reavinster noterade aktier • 25 procent utdelning och reavinster onoterade aktier • 22 procent reavinster bostad • 20 procent kapitalinkomster ägare fåmansbolag • 15 procent avkastning pensionssparande • Ännu lägre investeringssparkonto och kapitalförsäkring

8 Fastighetsbeskattningen • Neutralitet med andra kapitalplaceringar kräver att förmånen att inte betala hyra beskattas • Fastighetsskatt är en av de minst snedvridande skatterna • Högre fastighetsskatt (beskattning av schablonintäkt) möjliggör att mer snedvridande skatter kan sänkas

9 Sociala avgifter för ungdomar • I bästa fall dyr metod att öka ungdomssysselsättningen - 1-1,4 miljoner kr per ungdomsjobb - 6 000-10 000 ytterligare ungdomsjobb - undanträngning av jobb för äldre • Ungdomarbetslöshet är mindre allvarlig än arbetslöshet för äldre - kortare arbetslöshetsperioder - feriejobb och jobb vid sidan av studier - mindre negativa långsiktsverkningar på inkomster och sysselsättning

10 Förutsättningarna för en ny skattereform • Komplicerade frågor ger stort utrymme för populistisk argumentation - människor har svårt förstå varför nödvändiga aktiviteter ska beskattas högt - svårt förklara varför uteblivna kostnader (förmånen inte betala hyra vid eget boende) ska beskattas • Inte lika stora problem som inför 1990/91 års skattereform • Störst förutsättningar för bra diskussion om politiskt tryck om skattekvoten höjs för att finansiera högre offentliga utgifter


Ladda ner ppt "Behovet av en ny skattereform Lars Calmfors pmj: Politik, Media, Juridik IVA, 22 januari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser