Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behovet av en ny skattereform

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behovet av en ny skattereform"— Presentationens avskrift:

1 Behovet av en ny skattereform
Lars Calmfors pmj: Politik, Media, Juridik IVA, 22 januari 2014

2 1990/91 års skattereform Bredare skattebaser och lägre skattesatser
Högsta marginalskatt på inkomster ca 50 procent Enhetlig moms på 25 procent Dual inkomstskatt: lägre (nominell) beskattning av kapitalinkomster än den högsta marginalskatten på arbetsinkomster Fastighetsbeskattning för att investeringar i eget boende skulle beskattas på samma sätt som andra kapitalplaceringar

3 Grundläggande principer
Huvudprincipen bakom den stora skattereformen: enkelhet och neutralitet Inte så mycket optimal beskattningsteori och sysselsättningshänsyn Enligt optimal beskattningsteori ska de aktiviteter vilkas omfattning är mest känsliga för skattehöjningar beskattas lägst

4 Befogade förändringar
RUT-avdraget - korrigerar för den snedvridning som uppkommer därför att marknadsarbete beskattas men inte egenarbete Jobbskatteavdraget - beslut om arbetskraftsdeltagande särskilt känsligt för beskattning - sysselsättningsskäl

5 Obefogade förändringar
Lägre livsmedelsmoms - livsmedelskonsumtion är relativt okänslig för prisökningar Lägre moms på hotelltjänster, skidliftar, camping, kulturevenemang - aktiviteter som är komplement till fritid Finansiella tjänster

6 De högsta marginalskatterna
Större effekter på beskattningsbar inkomst än på arbetade timmar - utbildning - kompetens - ansträngning Internationell rörlighet Små eller inga kostnader avskaffa värnskatten Ökad inkomstolikhet beror främst på ojämnt fördelade kapitalinkomster

7 Varierande kapitalinkomstskatter
30 procent på räntor, utdelningar och reavinster noterade aktier 25 procent utdelning och reavinster onoterade aktier 22 procent reavinster bostad 20 procent kapitalinkomster ägare fåmansbolag 15 procent avkastning pensionssparande Ännu lägre investeringssparkonto och kapitalförsäkring

8 Fastighetsbeskattningen
Neutralitet med andra kapitalplaceringar kräver att förmånen att inte betala hyra beskattas Fastighetsskatt är en av de minst snedvridande skatterna Högre fastighetsskatt (beskattning av schablonintäkt) möjliggör att mer snedvridande skatter kan sänkas

9 Sociala avgifter för ungdomar
I bästa fall dyr metod att öka ungdomssysselsättningen - 1-1,4 miljoner kr per ungdomsjobb ytterligare ungdomsjobb - undanträngning av jobb för äldre Ungdomarbetslöshet är mindre allvarlig än arbetslöshet för äldre - kortare arbetslöshetsperioder - feriejobb och jobb vid sidan av studier - mindre negativa långsiktsverkningar på inkomster och sysselsättning

10 Förutsättningarna för en ny skattereform
Komplicerade frågor ger stort utrymme för populistisk argumentation - människor har svårt förstå varför nödvändiga aktiviteter ska beskattas högt - svårt förklara varför uteblivna kostnader (förmånen inte betala hyra vid eget boende) ska beskattas Inte lika stora problem som inför 1990/91 års skattereform Störst förutsättningar för bra diskussion om politiskt tryck om skattekvoten höjs för att finansiera högre offentliga utgifter


Ladda ner ppt "Behovet av en ny skattereform"

Liknande presentationer


Google-annonser