Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturer. Högkonjunktur • Hög produktion • Hög efterfrågan • Hög konsumtion • Lägre arbetslöshet • Ofta högre inflation • Räntorna höjs Lågkonjunktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturer. Högkonjunktur • Hög produktion • Hög efterfrågan • Hög konsumtion • Lägre arbetslöshet • Ofta högre inflation • Räntorna höjs Lågkonjunktur."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturer

2 Högkonjunktur • Hög produktion • Hög efterfrågan • Hög konsumtion • Lägre arbetslöshet • Ofta högre inflation • Räntorna höjs Lågkonjunktur • Låg produktion • låg efterfrågan • Låg konsumtion • Högre arbetslöshet • Ofta låg inflationstryck • Lägre räntor

3 EKONOMISKA POLITISKA MÅL  ekonomisk tillväxt, dvs. ökad BNP  stabilt penningvärde, dvs. låg inflation  hög sysselsättning, dvs. låg arbetslöshet  balans i utrikeshandeln  hänsyn till miljön

4 Ekonomisk politiska mål Många menar att även dessa mål är viktiga:  regional balans (”Hela Sverige ska leva”)  social utjämning

5 Ekonomisk-politiska medel finanspolitik (regeringen, riksdagen) – statens budget penningpolitik (Riksbanken) – reporäntan arbetsmarknadspolitik (regeringen, riksdagen, AMS) – statens budget, andra lagar och förordningar valutapolitik (regeringen, riksdagen, Riksbanken) – köp / försäljning av SEK

6 Målkonflikter  Relation inflation och arbetslöshet  Hur stort budgetunderskott kan accepteras för att stimulera ekonomin (statsskuld)  Regional balans och tillväxt – ”hela Sverige ska leva”  Miljö och tillväxt

7 Finanspolitik Den politik som via offentliga utgifter och inkomster styr efterfrågan i ekonomin. Med syfte:  Att reglera och motverka konjunktursvängningar  Att lindra konjunkturarbetslöshet

8 I lågkonjunktur innebär detta att man försöker få ner arbetslöshet genom:  att öka efterfrågan i samhället genom att underbalansera budgeten – dvs. att ta in mindre inkomster i form av skatter och avgifter  att staten gör offentliga investeringar som väg- och järnvägsbyggen  detta leder till en ökad köpkraft som stimulerar till ökad produktion  Detta kallas Multiplikatoreffekten I lågkonjunktur innebär detta att man försöker få ner arbetslöshet genom:  att öka efterfrågan i samhället genom att underbalansera budgeten – dvs. att ta in mindre inkomster i form av skatter och avgifter  att staten gör offentliga investeringar som väg- och järnvägsbyggen  detta leder till en ökad köpkraft som stimulerar till ökad produktion  Detta kallas Multiplikatoreffekten

9 I högkonjunktur försöker man:  ha ett budgetöverskott som ska användas för att betala tillbaka på lån och spara inför framtida lågkonjunkturer.  Genom åtstramningspolitik kan man minska efterfrågeinflationen.

10 SVÅRIGHETER 1.Att ju mer vi köper från utlandet desto mindre effekt få en finanspolitik med underbalanserad budget inom landet. 2.Fördröjningseffekter – att det tar tid innan finanspolitiken ger den avsedda verkan. 3.Den bygger på principen att det är antingen är hög inflation eller stor arbetslöshet på samma gång. I verkligen är det inte ovanligt att vi har både och. 4.Fungera dåligt när vi har en rörlig växelkurs. 5.Politikerna har lättare att fatta beslut om en expansiv finanspolitik i dåliga tider än att ta beslut om åtstramning i goda tider.


Ladda ner ppt "Konjunkturer. Högkonjunktur • Hög produktion • Hög efterfrågan • Hög konsumtion • Lägre arbetslöshet • Ofta högre inflation • Räntorna höjs Lågkonjunktur."

Liknande presentationer


Google-annonser