Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Konjunkturer och ekonomisk politik i den keynesianska modellen Kapitel 15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Konjunkturer och ekonomisk politik i den keynesianska modellen Kapitel 15."— Presentationens avskrift:

1 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Konjunkturer och ekonomisk politik i den keynesianska modellen Kapitel 15

2 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 2  Jämvikts-BNP ändras när autonom efterfrågan eller lutningen på AD(Y)- kurvan ändras  –Konjukturfluktuationer (  Y) orsakas av skift i autonom efterfrågan eller förändrad lutning på AD (Y)-kurvan –Stabiliseringspolitik sker genom ändringar i G, Tr eller t

3 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 3  Multiplikatoreffekten: Den kedjereaktion som en ökning i autonom efterfrågan sätter igång genom att nya inkomster i varje led ger upphov till ökad konsumtion, så att sluteffekten på real BNP (Y) är större än den ursprungliga ökningen av autonom efterfrågan:   Y jämvikt >  AD autonom

4 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 4  Multiplikatorn Mått på hur jämviktsinkomsten ändras relativt förändringen i autonom efterfrågan.  Hög g  stor multiplikator –g = 0,8  multiplikator = 5 –g = 0,6  multiplikator = 2,5 aut

5 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 5 Liten multiplikator: låg g: flack AD(Y) 45  Y AD, Y Y = Y AD 1 (Y) Y1Y1 AD 1  AD autonom  Y >  AD aut AD 2 (Y) Y2Y2 AD 2

6 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 6 Stor multiplikator: hög g: brant AD(Y) 45  Y AD, Y Y = Y AD 1 (Y) Y1Y1 AD 1  AD autonom Stor  Y AD 2 AD 2 (Y) Y2Y2

7 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 7.. Multiplikatorn = •Ju högre g, desto större multiplikator: •Ju högre MPC, desto större multiplikator •Ju lägre t, desto större multiplikator •Ju lägre MPM, desto större multiplikator Vad bestämmer multiplikatorns storlek?

8 8 Multiplikatorprocessen som kedjereaktion Antag att Y anpassar sig till AD inom varje period 0,8*10 = 8 8 4050 10 0,8*8 = 6,46,4

9 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 9 Finanspolitik  Finanspolitik = beslut som rör den offentliga sektorns inkomster och utgifter  Syftar till att: ­styra ekonomin mot potentiell BNP, d.v.s. utjämna kortsiktiga fluktuationer ­främja effektivitet (hög BNP) ­främja långsiktig tillväxt i BNP ­Anm: jämför Figur 1.1

10 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 10 Statens utgifter  Offentlig konsumtion (GC)  Offentliga investeringar (GI)  Transfereringar (Tr)  Räntor på statsskulden

11 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 11 Statens inkomster  Skatt på inkomst  Skatt på varor och tjänster  Sociala avgifter och egenavgifter  Skatt på egendom  Övriga inkomster

12 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 12 Begrepp  Budgetöverskott (budgetsaldo) = t*Y-G-Tr Vi bortser här ifrån räntor på statsskulden: Egentligen kallas t*Y(=T)-G-Tr primärt budgetöverskott. Budgetöverskott=primärt b.ö. - räntebetalningar  Statsskuld summan av tidigare budgetunderskott.

13 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 13 Budgetsaldo som andel av BNP 1986-2006 Anm: Budgetunderskott = minus budgetsaldo

14 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 14 Källa: ww.riksgalden.se Statsskulden som andel av BNP 1959-2009

15 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 15  Stabiliseringspolitik, t ex finanspolitik, syftar till att stabiliserar autonom efterfrågan och därmed real BNP (Y) kring potentiell real BNP.  Stabiliseringspolitik kan vara aktiv eller passiv (läs: automatiska stabilisatorer)  Aktiv finanspolitik syftar till att stabilisera real BNP genom förändringar i t, Tr, G  En aktiv stabiliseringspolitik är antingen diskretionär (bestämd av politiker) eller regelstyrd.  Diskretionär finanspolitik kan endast förväntas stabilisera ekonomin om politikernas egennytta är konsistent med en sådan politik. Politikers mål antas vara att maximera sannolikheten för omval.

16 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 16 Offentlig utgiftsförändring:   Y = [1/(1-g)]   G  Förändringar i inkomstoberoende transfereringar:   Y = [1/(1-g)]  MPC   Tr  C aut =  AD aut  AD aut

17 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 17 Aktiv stabiliseringspolitik (finanspolitik) syftar till att minska fluktuationerna i real BNP (Y) genom att minska fluktuationer i  AD aut 45  Y AD, Y Y = Y Små  Y Små  AD aut Stora  Y Stora  AD aut

18 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 18 Minskad skattesats t 45  Y AD, Y Y = Y YY t 

19 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 19 Passiv stabiliseringspolitik: Automatiska stabilisatorer  Automatisk stabilisator Inneboende egenskap i ekonomin som dämpar effekterna på BNP av förändringar i autonom efterfrågan genom att minska multiplikatorn. –Exempel: proportionell inkomstskatt  inkomsten efter skatt ändras mindre än inkomsten före skatt så att disponibel inkomst och konsumtion och därmed BNP varierar mindre när autonom efterfråga varierar jämfört med om skatten varit inkomstoberoende.

20 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 20 Automatisk stabilisator, t. ex. hög skattesats, ger mindre fluktuationer i real BNP (Y) 45  Y AD, Y Y = Y Små  Y Hög t, låg g, låg multiplikator Fluktuationer  AD autonom Stora  Y Låg t, hög g, hög multiplikator

21 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 21  Extern balans. Bytesbalansen = 0, används främst vid fast växelkurs.  Extern balans är en restriktion, snarare än ett mål: Ett land kan inte ha underskott hela tiden..Bytesbalansen = Y-(C+I+G).  Inte heller permanenta överskott är optimalt om man gillar konsumtion jmf. med att vara förmögen. Såvida man inte är Joakim von Anka.  Intern balans: BNP-gapet = 0.

22 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 22 Hur påverkas bytesbalansen av förändringar i BNP?  Om BNP stiger, ökar importen (eftersom vi köper importerade varor för en del av inkomstökningen). När importen ökar, försämras bytesbalansen= handelsbalansen=Export - import. Gällande nyproducerade varor och tjänster.

23 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 23 Intern och extern balans Y = Y 45  Y AD, Y NX Y0 Ingen motsättning mellan intern och extern balans. Y potentiell Y1Y1 NX(Y).. GG Extern balans Intern balans

24 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 24 Intern och extern balans Motsättning mellan intern och extern balans. 45  Y AD, Y Y = Y NX Y0 Y potentiell Y1Y1 NX(Y). Extern balans GG. Intern balans

25 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 25 Devalvering (=export av arbetslöshet) 45  Y AD, Y Y = Y NX Y NX(Y) AD(Y) Y1Y1 Y potentiell NX↑  Förbättring extern balans Förbättring intern balans NX 

26 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 26 BNP-gap och bytesbalans 1968-1974 Bytesbalans  Y - (C+I+G) = förändringen i valutareserv under valutareglering Alternativt förändringen i landets utlandsskuld.

27 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 27 Keynes analys av konjunkturcykeln  Animal spirits Keynes benämning på investerarnas irrationella kast mellan optimism och pessimism med avseende på framtida avkastningar och Keynes huvudförklaring till skift i investeringsefterfrågan och därmed i autonom efterfrågan och därmed till konjunkturcykeln.

28 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 28  Självuppfyllande profetia Tro på en viss framtida utveckling leder till att denna utveckling kommer till stånd.

29 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 29 Konjunkturen enligt den keynesianska modellen Störningar Förändringar i privat autonom efterfrågan (C 0, I, NX) Stabiliseringspolitik Finanspolitik (G), devalvering, revalvering Konjunkturcykel Fluktuationer i BNP och arbetslöshet Spridnings- mekanism Multiplikator


Ladda ner ppt "© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Konjunkturer och ekonomisk politik i den keynesianska modellen Kapitel 15."

Liknande presentationer


Google-annonser