Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Penning- och finanspolitik i den öppna ekonomin Kapitel 16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Penning- och finanspolitik i den öppna ekonomin Kapitel 16."— Presentationens avskrift:

1 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Penning- och finanspolitik i den öppna ekonomin Kapitel 16

2 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 2 Penningmarknaden  Portföljval Den av individen valda sammansättningen av sina tillgångar.  Den nominella räntan är alternativkostnaden för att hålla pengar.

3 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 3 Individens portföljval Total förmögenhet Real förmögenhetFinansiell förmögenhet Pengar Fördel: hög likviditet Värdepapper Fördel: hög avkastning

4 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 4 Penningefterfrågan Ränta, i Pengar, M MdMd Skift p.g.a. ökad inkomst från Y 0 till Y 1 MdMd

5 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 5  Graden av finansiell utveckling Hur utvecklat det finansiella systemet är.  M d = M d (P, i, Y, grad av finansiell utveckling)

6 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 6 Räntans bestämning  Expansiv penningpolitik Ökning i penningmängden leder till sänkt ränta. Motsatsen, kontraktiv penningpolitik leder till höjd ränta.

7 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 7 Räntesänkning genom en expansiv öppen marknadsoperation i M Ms0Ms0 i0i0 MdMd i1i1 Ms1Ms1 Överskottsutbud pengar

8 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 8 IS-LM-modellen  Sluten ekonomi Ekonomi utan utrikeshandel.

9 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 9 IS-kurvan  IS-kurvan Negativt lutande kurva som beskriver kombinationer av ränta och BNP sådana att det råder jämvikt på varumarknaden (AD = Y).

10 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 10 Härledning av IS-kurvan AD BNP Y0Y0 AD(Y) Y1Y1 I ökar

11 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 11 Ränta BNP Härledning av IS-kurvan IS

12 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 12 Skift i IS-kurvan AD BNP Y0Y0 AD(Y) Y1Y1 G ökar

13 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 13 Skift i IS-kurvan Ränta BNP IS 0 IS 1

14 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 14 LM-kurvan  LM-kurvan Positivt lutande kurva som beskriver kombinationer av ränta och BNP sådana att det råder jämvikt på penningmarknaden (M d = M s ).

15 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 15 Härledning av LM-kurvan Ränta M M d (Y 1 ) M d (Y 0 )

16 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 16 Härledning av LM-kurvan Ränta BNP Y0Y0 LM Y1Y1

17 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 17 Skift i LM-kurvan Ränta M Ms0Ms0 M d (Y 0 ) Ms1Ms1

18 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 18 Skift i LM-kurvan Ränta BNP LM 0 LM 1 Y0Y0

19 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 19 IS-LM-modellen Ränta BNP LM: jämvikt på penningmarknaden Y jämvikt I jämvikt Jämvikt på varu- och penningmarknaden

20 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 20 Penningpolitik  I en sluten ekonomi verkar penningpolitiken genom ränteförändringar som påverkar investeringarna och därmed via multiplikatorn BNP.  Första rundan: M S  i  I  AD autonom  Y jämvikt   Andra rundan: Y jämvikt  M d  i  I  Y jämvikt 

21 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 21 Ränta BNP Expansiv penningpolitik i en sluten ekonomi ökar BNP och sänker räntan IS LM 0 i0i0 LM 1 Y0Y0 i1i1 Y2Y2 i2i2

22 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 22 Finanspolitik  Första rundan: G  AD autonom  Y jämvikt   Andra rundan (crowding-out) Y jämvikt  M d  i   I  Y jämvikt 

23 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 23 Expansiv finanspolitik i en sluten ekonomi ökar BNP och räntan Ränta Y Y0Y0 IS 0 LM IS 1 Y1Y1 Initial effekt: Y 0 till Y 1 = multiplikator *  G Crowding-out-effekt: Y 1 till Y 2 Y2Y2

24 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 24  Crowding-out Den process i vilken finanspolitiska utgifts- ökningar tränger ut privata investeringar genom att räntan stiger.  Effekten av finanspolitik i en sluten ekonomi blir mindre än den rena multiplikator-effekten på grund av crowding-out.

25 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 25 Valutamarknaden  Over the counter-marknad, OTC- marknad Marknad där byten sker direkt mellan köpare och säljare utan medverkan av en central marknadsplats som en börs.

26 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 26 Valutamarknaden Antal euro Pris på utländsk valuta: antal SEK/€ Jämviktskurs Utbud på euro från eurolandinvånare Efterfrågan på euro- valuta från svenskar Depre- ciering Appre- ciering

27 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 27 Ändringar i växelkursen under rörlig växelkurs Antal euro Pris på utländsk valuta: antal SEK/€ Appre- ciering Ökat utbud av utländsk valuta (= ökad efter- frågan på kronor)

28 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 28 Ändringar i växelkursen under rörlig växelkurs Antal euro Pris på utländsk valuta: antal SEK/€ Ökad efterfrågan på utländsk valuta (= ökat utbud på kronor) Depre- ciering

29 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 29 Kronans växelkurs mot euron och dollarn 1993-2010

30 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 30  Fri internationell kapitalrörlighet Ett tillstånd när inga restriktioner på köp och försäljningar av utländska tillgångar gäller.  Internationell öppen ränteparitet Inhemsk och utländsk valuta är lika under fri internationell kapitalrörlighet.  Liten öppen ekonomi Öppen ekonomi vars räntenivå är bestämd av den utländska räntenivån.

31 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 31 Mundell-Fleming-modellen  Mundell-Fleming-modellen Keynesiansk kortsiktsmodell för en liten öppen ekonomi där fri kapitalrörlighet och internationell ränteparitet gäller.

32 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 32 IS-LM-FE-diagrammet  FE-kurvan Horisontell linje i IS-LM-diagrammet där inhemsk ränta är lika med utländsk. Längs linjen är valutamarknaden i jämvikt.

33 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 33 IS-LM-FE-modellen Ränta Y LM: jämvikt på penningmarknaden Y jämvikt i* Jämvikt på varu-, penning och valutamarknaden IS: jämvikt på varumarknaden FE: jämvikt på valuta- marknaden då i = i*

34 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 34  Penningpolitiken fungerar inte under fri kapitalrörlighet och fast växelkurs i den lilla öppna ekonomin eftersom varken ränta eller växelkurs kan påverkas. Penningpolitik under fast växelkurs

35 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 35 Expansiv penningpolitik: omedelbar effekt på balansräkningar Centralbankens balansräkning Allmänhetens balansräkning

36 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 36 Expansiv penningpolitik: slutlig effekt på balansräkningar Centralbankens balansräkningAllmänhetens balansräkning

37 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 37 Ränta, i Y Expansiv penningpolitik under fast växelkurs har ingen effekt på BNP LM 1 1. Expansiv penningpolitik 2. Minskning av penningmängden pga att i < i* = slutlig jämvikt IS LM 0 = LM 2 i Y jämvikt FE Initial jämvikt

38 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 38  Under fri kapitalrörlighet och rörlig växelkurs verkar penningpolitiken i den lilla öppna ekonomin huvudsakligen genom växelkursförändringar. Penningpolitik under rörlig växelkurs

39 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 39 Ränta Y Expansiv penningpolitik under rörlig växelkurs ökar BNP i IS 0 LM 0 Y0Y0 FE: utländsk räntenivå Initial jämvikt LM 1 1. Expansiv penningpolitik Slutlig jämvikt Y2Y2 IS 1 2. Ökad NX pga depreciering

40 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 40  Under fri kapitalrörlighet och fast växelkurs fungerar finanspolitiken i den lilla öppna ekonomin på samma sett som i den enkla keynesianska modellen då varken ränta eller växelkurs påverkas. Finanspolitik under fast växelkurs

41 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 41 Ränta Y Expansiv finanspolitik under fast växelkurs ökar BNP i IS 0 LM 0 Y0Y0 FE: utländsk räntenivå Initial jämvikt IS 1 1. Ökad G LM 1 Y2Y2 Slutlig jämvikt 2. Ökad M pga att i < i*

42 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 42 Finanspolitik under rörlig växelkurs  Under fri kapitalrörlighet och rörlig växelkurs fungerar finanspolitiken inte i den lilla öppna ekonomin eftersom växelkursen orsakar förändringar i nettoexporten vilka går i motsatt riktning till förändringen i offentliga utgifter.

43 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 43 Ränta Y Expansiv finanspolitik under rörlig växelkurs påverkar inte BNP i IS 1 1. Ökad G IS 0 LM 0 Y0Y0 FE: utländsk räntenivå 2. Minskad NX pga. appreciering = IS 2

44 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 44 Konjunkturen enligt Mundell-Fleming- modellen Störningar Fast växelkurs: Förändringar i autonom efterfrågan Flytande växelkurs: Förändringar i penningefterfrågan Stabiliseringspolitik Fast växelkurs: Finanspolitik Flytande växelkurs: Penningpolitik Spridnings- mekanism Multiplikator Ränteförändringar Växelkurs- förändringar Konjunktur- cykel Fluktuationer i BNP och arbetslöshet

45 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 45 Den stora öppna ekonomin  Stor öppen ekonomi Öppen ekonomi som genom sin storlek kan påverka den internationella räntenivån. De tre stora öppna ekonomierna är USA, euroområdet och Japan.  Finans- och penningpolitiska åtgärder i en stor öppen ekonomi med rörlig växelkurs påverkar både ränta och växelkurs så att både penning- och finanspolitik är verkningsfulla.

46 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 46 Mundell-Fleming: sammanfattning: politik

47 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, StudentlitteraturBild 47 Mundell-Fleming: sammanfattning: störningar


Ladda ner ppt "© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Penning- och finanspolitik i den öppna ekonomin Kapitel 16."

Liknande presentationer


Google-annonser