Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 12 VALUTAMARKNADEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 12 VALUTAMARKNADEN."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 12 VALUTAMARKNADEN

2 Centralt innehåll Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

3 Valutakurs Valutakurs = priset på en valuta Kan vara FAST eller
FLYTANDE/RÖRLIG (Sverige sedan 1992)

4 Valutakursens förändring
Vid flytande växelkurs: löpande förändring beroende på marknadens värdering Vid fast växelkurs: devalvering eller revalvering genom politiskt beslut

5 Valutamarknadens aktörer:
Valutahandlare Kapitalförvaltare Stora företag Riksbanken (t ex stödköp) Regeringen (vid fast växelkurs)

6 EMU – European Monetary Union
Hinder för införande av EMU: Olika penningpolitik Olika industristruktur och industripolitik Olika skattepolitik Olika arbetsmarknad

7 Konvergenskriterierna för EMU:
Inflationstakten (inte mer än 1,5% högre än i de 3 länder som har lägst inflation) Stabil valutakurs i 2 år Långa räntan (inte mer än 2% högre än i de 3 länder med lägst ränta) Statsskulden inte över 60% av BNP Budgetunderskottet inte större än 3% av BNP

8 Vilka länder har inte Euro?
Sverige (har ej ansökt) England (vill stå utanför) Danmark (vill stå utanför) Plus 7 av de 12 ”nya” EU-länderna som önskar gå med efterhand (gäller 2011) Alla EU-länder deltar i det ekonomiska samarbetet i EMU, men alla har alltså inte infört Euro.

9 Eurons införande 1 januari 1999
Valutakursen för euron fastställdes gentemot andra valutor Valutakurserna inom EMU fixerades gentemot varandra och gentemot euron Europeiska centralbanken tog över ansvaret Elektroniska betalningar i euro Ekonomisk redovisning i euro

10 Eurons införande 1 januari 2002
Euron introduceras som betalningsmedel, dvs som sedlar och mynt 1 juli 2002 De tidigare valutorna upphör att gälla

11 När kronan (SEK) är stark är det billigt att köpa utländsk valuta
När kronan (SEK) är svag är det dyrt att köpa utländsk valuta

12 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2014 vt


Ladda ner ppt "Kapitel 12 VALUTAMARKNADEN."

Liknande presentationer


Google-annonser