Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningen av guld- och valutareserven & Betalningssystemet RIX Riksbankens roll i samhällsekonomin, november 2011 Maria Johansson, avdelningen för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningen av guld- och valutareserven & Betalningssystemet RIX Riksbankens roll i samhällsekonomin, november 2011 Maria Johansson, avdelningen för."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningen av guld- och valutareserven & Betalningssystemet RIX Riksbankens roll i samhällsekonomin, november 2011 Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning

2 2

3 Avdelningen för kapitalförvaltning - KAP  Förvaltar Riksbankens tillgångar i guld och utländsk valuta (den svenska guld- och valutareserven)  Tillhandahåller systemet för avveckling av betalningar i svenska kronor - RIX 3

4 Varför guld- och valutareserv?  för att kunna förse det finansiella systemet med likviditetsstöd i utländsk valuta  för att kunna påverka växelkursen för den nationella valutan (intervenera)  för att kunna fullgöra internationella åtaganden 4

5 Vad säger Riksbankslagen?  Det ankommer på Riksbanken att i valutapolitiskt syfte hålla tillgångar i utländsk valuta, utländska fordringar och guld.  Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i likviditetsstödjande syfte på särskilda villkor bevilja kredit eller lämna garanti till sådana bankinstitut och svenska företag som står under tillsyn av Finansinspektionen. 5

6 Guld- och valutareserven  Består av guld och värdepapper i utländsk valuta  Förvaltas med målet att Riksbanken alltid ska kunna uppfylla sina åtaganden  Förvaltas även för att ge hög långsiktig avkastning med beaktande risk 6

7 Ramar för förvaltningen  Finansiell riskpolicy  Yttre ramverk som begränsar risken inom Riksbankens tillgångsförvaltning  Investeringspolicy  Den strategiska inriktningen på förvaltningen 7

8 Ordinarie valutareserv Valutareservens värde: 174 mdr kronor (31/8 2011) 8

9 Total guld- och valutareserv Guld- och valutareservens värde (exkl. IMF): 326 mdr kronor (31/8 2011) 9

10 10

11 Guldreserven  Guldinnehav: ca 125 ton  Andel av reserven: ca 15 %  Värde: ca 45 000 000 000 kronor 11

12 Riksbankens balansräkning Tillgångar i utländsk valuta Sedlar och mynt Eget kapital Övriga skulder TillgångarSkulder Guld Skuld till Riksgälden IMF Balansomslutning: 341 miljarder kronor (31/8 2011) Övriga tillgångar Penningpolitik 12

13 Betalningssystemet RIX 13

14 Varför ett betalningssystem?  Banker och andra behöver kunna utföra betalningar mellan varandra  Betalningar ska kunna utföras säkert och effektivt  Begränsa kredit- och likviditetsrisk 14

15 Vad säger Riksbankslagen?  Riksbanken ska främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.  Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av betalningar och på annat sätt medverka i betalningsavvecklingen.  För att främja betalningssystemets funktion får Riksbanken bevilja deltagarna kredit under dagen. Kredit får endast beviljas mot betryggande säkerheter. 15

16 Betalningssystemet RIX  RIX är ett bruttoavvecklingssystem  RIX i siffror  24 deltagare  utför c:a 13 000 transaktioner per dag  omsätter c:a 500 miljarder SEK per dag 16

17 RIX-systemet som ett nav R I X 17

18 Betalningssystemet i praktiken Affärens bank A Affärens konto Min bank B Mitt konto RIX Bank A Bank B Riksbanken -100 +100 -100 +100 18

19 Sammanfattning Förvaltning av guld- och valutareserven Betalningssystem et RIX Avdelningen för kapitalförvaltning KAP 19

20 Varför har vi en guld- och valutareserv?  För att kunna förse det finansiella systemet med likviditetsstöd i annan valuta än den inhemska  För att kunna påverka växelkursen för den nationella valutan (intervenera) 20

21 Betalningssystemet RIX  Ett system för betalningar mellan banker och andra aktörer i det finansiella systemet  Banker och andra behöver kunna utföra betalningar mellan varandra och Riksbanken begränsar kredit- och likviditetsrisken för deltagarna i RIX 21


Ladda ner ppt "Förvaltningen av guld- och valutareserven & Betalningssystemet RIX Riksbankens roll i samhällsekonomin, november 2011 Maria Johansson, avdelningen för."

Liknande presentationer


Google-annonser