Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Emelie Bagelius 2014-05-27 Förvaltning av guld- och valutareserven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Emelie Bagelius 2014-05-27 Förvaltning av guld- och valutareserven."— Presentationens avskrift:

1 Emelie Bagelius 2014-05-27 Förvaltning av guld- och valutareserven

2 Guld- och valutareserven * Marknadsvärde 2013-12-31 Guldreserven 31 mdr kr* Valutareserven 356 mdr kr* Totalt 387 mdr kr* 2

3 Riksbankens balansräkning* Mdr SEK * Per 2013-12-31 3

4 Vad säger Riksbankslagen? Det ankommer på Riksbanken att i valutapolitiskt syfte hålla tillgångar i utländsk valuta, utländska fordringar och guld. Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i likviditets-stödjande syfte på särskilda villkor bevilja kredit eller lämna garanti till sådana bankinstitut och svenska företag som står under tillsyn av Finansinspektionen. 4

5 Tillgångsförvaltningens mål Primärt mål Riksbanken ska alltid kunna uppfylla sitt åtagande och sina uppdrag Sekundärt mål Uppnå långsiktigt god riskjusterad avkastning. 5

6 Guld – och valutareserven ska användas för att ge tillfälligt likviditetsstöd i utländsk valuta att låna ut utländsk valuta till IMF valutainterventioner finansiera Riksbankens verksamhet ge god riskjusterad avkastning 6

7 USD auktioner finansierades av FED och valutareserven Mdr USD Utestående lån Finansierad av valutareserven 7

8 Tillgångsfördelning: USD minst 42% EUR minst 28% Övriga OECD-valutor utom SEK 0–10% Valutarisk: max 15% av nettotillgångarna får omvandlas från EUR eller USD till annan OECD-valuta. Ränterisk (nettotillgångarna): mätt som modifierad duration 2,0–6,0 Investeringspolicy minst 70% 8

9 Valutareservens tillgångar fördelade över valuta Figuren visar valutareservens tillgångar (356 mdr kr) fördelade över valuta per 2013-12-31 EUR totalt 37,0% 9

10 Eurotillgångarna fördelade över länder Figuren visar valutareservens eurotillgångar (132 mdr kr) fördelade över länder per 2013-12-31. 10

11 Guldreserven 125,7 ton Andel av reserven: ca 8 % Historisk koppling till sedlar och mynt Guldmyntfot 1873-1914 Riksbanken skyldig att lösa in sedlar mot guld enligt Sveriges grundlag fram till 1975 Bretton Woodssystemet 1944-1971 Idag: en tillgång och reserv i orostider 11

12 Valutaexponering Figuren visar valutareservens nettotillgångar fördelade över valuta per 2013-01-31. 12

13 Riksbanken förvaltar guld- och valutareserven för att självständigt kunna uppfylla sina lagstadgade mål och utföra sina uppdrag. Behovet av tillfälligt likviditetsstöd i utländsk valuta tongivande för valutareservens sammansättning. 13

14 Extra bilder 14

15 Handla guld London Bullion Market är den primära marknadsplatsen Fysiskt, derivat eller ETF (sedan 2005) London Good Delivery (LDG) specificerar vilka egenskaper en guldtacka ska för maximal likviditet. En guldtacka: ca 12,5 kg och ca 3,5 mkr 15

16 Genomsnittlig avkastning och utdelning till staten Perioden: 2004-2013 Guld- och valutareservens totala avkastning i SEK: 7 mdr kr per år. Utdelningen till staten: 5,5 mdr kr. 16


Ladda ner ppt "Emelie Bagelius 2014-05-27 Förvaltning av guld- och valutareserven."

Liknande presentationer


Google-annonser