Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bidrag till universiteten direkt eller via externa finansiärer? Utvecklingen i Sverige och i vissa andra europeiska länder Carl Jacobsson Analysenheten,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bidrag till universiteten direkt eller via externa finansiärer? Utvecklingen i Sverige och i vissa andra europeiska länder Carl Jacobsson Analysenheten,"— Presentationens avskrift:

1 Bidrag till universiteten direkt eller via externa finansiärer? Utvecklingen i Sverige och i vissa andra europeiska länder Carl Jacobsson Analysenheten, Vetenskapsrådet Forskningspolitiskt konvent 2007-04-26

2 Företag Företagssektorn Staten Övrigt Utlandet Universitets- och högskolesektorn Övrigt Finansiärer av FoU Utförare av FoU 22 8 6 68 77 22 5 År 2005, totalsumma: 104 miljarder kronor Offentliga forskningsstiftelser Privata icke vinstdrivande organisationer Kommuner och landsting Statliga myndigheter Privata icke vinstdrivande sektorn Kommuner och landsting Källa: SCB

3

4 Högskolornas FoU-intäkter 1995-2006 (2005 års prisnivå) Källa: HSVs NU-databas

5 Högskolornas FoU-intäkter 2006 Källa: HSVs NU-databas

6 Högskolans totala FoU-intäkter per område miljoner kronor 2005 års pris Källa: SCB

7 Relativ utveckling av FoU-intäkter vid UoH per område, 2005 års prisnivå Källa: SCB

8 Externa finansiärer av FoU vid UoH miljoner kronor, 2005 års pris Källa: HSVs NU-databas

9 Direkta statsanslag till UoH för FoU 2006 totalt 11 320 miljoner kronor De 11 största tillsammans 88 % Källa: HSVs NU-databas

10 Direkta statsanslag till UoH för FoU per område 2006, miljoner kronor 18% 15% 14% 13% 27% 7% 6% Källa: HSVs NU-databas

11 Direkta statsanslag för FoU 2006 per lärosäte och område, tusental kr Källa: HSVs NU-databas

12 Andel direkta statsanslag till UoH för FoU per område 1995-2005 Källa: SCB

13 Andel direkta statsanslag och externa medel till UoH för FoU per område 2005 Källa: SCB

14 Andel direkta statsanslag till UoH för FoU 1981-2005 med justering för OH-kostnader -1990: 3,1%, 1991-94: 13,6%, 1995-2000: 23,6%, 2001-2003: 30%, 2004-: 35% Källa: SCB

15 -1990: 3,1%, 1991-94: 13,6%, 1995-2000: 23,6%, 2001-2003: 30%, 2004-: 35% Andel direkta statsanslag till UoH för FoU 1981-2005 med justering för OH-kostnader

16 De direkta statsanslagens andel av högskolornas FoU-intäkter i tio länder 1981-2004 Källa: Eurostat

17 •Andelen direkta statsanslag minskar över tiden i nästan alla länder i figuren •Sverige i nedre delen, men inte lägst •Frankrike går mot strömmen

18 Andel direkta statsanslag till UoH för FoU i tio länder 2003 Källa: Eurostat

19 Swedish allocations for R&D (OECD)

20 FoU-intäkter vid UoH av offentliga FoU- intäkter i elva länder 1981-2005 Källa: Eurostat

21 •Sverige har minst institutsektor i förhållande till högskolesektor •Trenden för alla länder utom Belgien (och kanske Sverige) är att institutsektorn minskar i förhållande till högskolesektorn •Danmark minskade institutsandelen drastiskt 2002

22 FoU-utförare utanför näringslivet i elva länder 2003/04 Källa: Eurostat

23 Slut på bildspelet


Ladda ner ppt "Bidrag till universiteten direkt eller via externa finansiärer? Utvecklingen i Sverige och i vissa andra europeiska länder Carl Jacobsson Analysenheten,"

Liknande presentationer


Google-annonser