Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter 1 800 miljoner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter 1 800 miljoner."— Presentationens avskrift:

1 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter 1 800 miljoner

2 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Så här fördelades pengarna

3 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Resultatutveckling 2005-2009

4 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Prognosutveckling mars till bokslut •Prognos mars månad-15 mkr •Förbättrad skatteprognos+14 mkr •Lägre premie, avtalsförs AFA+14 mkr •Lägre arbetsgivaravgift+4 mkr •Förbättrat finansnetto+3 mkr •Förbättrat resultat UTK+12 mkr •Försämrat resultat SOC-13 mkr •Övrigt+2,9 mkr •Resultat 2009+21,9 mkr

5 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Var kom pengarna ifrån? 1 841 mkr Skatt kommunalekonomisk Utjämning, 79% Avgifter, 7% Bidrag, 6% Försäljning, 5% Övriga intäkter, 3%

6 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Kostnader fördelat i % 1 819,1 mkr

7 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Budgetavvikelse per sektor Mkr

8 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Bokslut 2009 Nettoinvesteringar 2004-2009 Mkr 335 Ombudg 109 mkr

9 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Bokslut 2009 Finansiell bedömning Finansiella mål för god ekonomisk hushållning År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 År 2005 Kommunen redovisar för varje rullande 4-årsperiod en ekonomisk ställning som är minst lika god som den som gällde vid periodens början Eget kapital, mkr 206,1184,2164,2191,1171,5 Resultatnivån skall för varje period värdesäkrar det egna kapitalet. Pensionskostnaden redovisas som en avsättning. Resultat, mkr 21,920,0 -27,0 19,6 46,8 Soliditetsnivån i slutet på varje period är lägst på den nivå som gällde vid periodens början med oförändrad redovisningsprincip Soliditet inkl. pensions- förplikt 13% 16%14% +71,4 19% 20%

10 2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Koncernen Resultatutveckling 2005-2008 Bruttokostnader Koncernen: 2 020,8 mkr Kommunen: 1 819,1 mkr


Ladda ner ppt "2010-03-22 Sektorn för administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Omsätter 1 800 miljoner."

Liknande presentationer


Google-annonser