Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org Välkomna 1. www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org Välkomna 1. www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna 1

2 SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör

3 Zonta International DI 21 Resultat I presentationen finns information och analyser kring 2010 års resultat Speciellt att notera Medlemsantalet har inte nått budgeterad nivå för 2009 och 2010 men har heller inte minskat. Uppgraderingsarbetet på hemsidan har pågått under senare delen av året 2010 SH

4 DI 21 Resultat SH

5 5 Resultat

6 Intäkter Rapport

7 – 2010 Intäkter

8 Utnyttjat Statsbidrag SH

9 Kostnader Rapport

10 – 2010 Kostnader

11 Resebidrag till Convention i San Antonio kr per klubb betalades till 24 klubbar kr per klubb betalades till 12 klubbar Summa kr SH

12 Convention i San Antonio Klubbar som erhållit resebidrag SH

13 Styrelsens kostnader Convention i San Antonio Uttagna reseersättningar i enlighet med gällande reseregler Registreringsavgiften varierar något beroende på vilken kurs som gällt för USD. Registreringsavgiften var 475 USD. De flesta bodde på Marriott och ersättning har lämnats för boende i dubbelrum. Boende på annat hotell har gett lägre kostnad. SH

14 – 2010 Kostnader

15 Distriktsstyrelsens kostnader för styrelsemöten Sammanställningen över redovisade styrelsekostnader i verksamhetsberättelsen Kostnader för styrelsemöten varierar beroende av vilka orter som valts Styrelsekostnaden har varit högre 2010 jfr 2009 genom styrelsemötet i Riga, Lettland i mars 2010 också 1 styrelsemöte mer redovisat jfr med 2009 då styrelsemötet i samband med DM redovisas i DM kostnader. I styrelsekostnaderna ingår också kostnader vid charter av OGRE klubben

16 – 2010 Kostnader

17 – 2010 Kostnader

18 18 Resultat

19 SH Ekonomi Prognos 2011 (Reviderad budget) Budgetförslag Sysse Hardenby Distriktskassör

20 Prognos 2011 Statsbidrag har erhållits i form av organisationsbidrag kr SH

21 Budget Budgeten beräknas på medlemmar Antalet medlemmar den 31/ var Budgeten baseras på en oförändrad medlemsavgift 215 SEK Investering i hemsidan 50 kSEK per år Satsning på PR 40 kSEK per år Resebidrag till Convention 2012 ges utöver vad som krävs enl stadgarna Vid utgången av räkenskapsåret bör kapitalet motsvara 50% av årets medlemsavgifter SH

22 SH DI 21 Prognos och budget

23 23 Reviderad budget 2011 Budget

24 Intäkter Fortsatt ambition att nå tillbaka till 2500 medlemmar Avgift 215 kr bibehålls Statsbidrag 2011 erhållits kr Statsbidrag budgeteras till 0

25 25 Rev budget 2011 Statsbidrag används till DM och utveckling av kommittéernas arbete. Budget Convention särskild satsning för att öka antal deltagare DM samma nivå som tidigare Styrelsekostnader se nästa bild

26 Styrelsens kostnader Budgeten beräknas utifrån ett bedömt deltagarantal och genomsnittskostnad för ett 'normalt' styrelsemöte Under budgetperioden kommer telefonkonferens att provas under november möte udda år Under budgetperioden kommer en utredning att genomföras för att titta på möjligheten att alltid förlägga styrelsemötena på samma plats för på det sättet sänka kostnaderna. Under perioden kommer en del av de budgeterade styrelsekostnaderna att riktas mot även de övriga Kommittéerna i syfte att ytterligare synliggöra Zonta SH

27 27 Rev budget 2011 Utbildning av Area masters, Klubbmasters, uppgradering av mjukvara mm finansieras med statsbidraget Budget Kontinuerliga investeringar behövs tex för medlemsregister som kan 'kommunicera' med HQ. Kontinuerlig utbildning av AreaMasters o Klubbmasters IT driften har blivit lägre, men ej planerad support kan behövas.

28 28 Rev Budget 2011 PR utveckling finansieras av Statsbidrag Budget 2012 – 2013 Ökad satsning på PR Material Fortsatt organisationsutveckling

29 29 Budget 2012 – 2013 Övriga kostnader

30 30

31 31 Reviderad budget 2011 Budget


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org Välkomna 1. www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012."

Liknande presentationer


Google-annonser