Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad innebär det för Fagersta Golfklubb att övergå till ett system med spelrätter? ANDERS HAMMARSTRÖM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad innebär det för Fagersta Golfklubb att övergå till ett system med spelrätter? ANDERS HAMMARSTRÖM."— Presentationens avskrift:

1 Vad innebär det för Fagersta Golfklubb att övergå till ett system med spelrätter? ANDERS HAMMARSTRÖM

2 Varför bör Fagersta GK övergå till spelrätter? Antalet utträden balanseras ej av nya inträden.  Sämre likviditet på sikt.  Svårt att agera långsiktigt Stärker klubbens ekonomi - klubbens skuld mot medlemmar med lån försvinner. Mer konkurrenskraftiga för medlemskap när ”tröskeln” för medlemskap sänks. Bättre möjlighet att avsätta medel för utveckling

3 Vad innebär förslaget? Tvingande konvertering för alla medlemmar med medlemslån. Bättre driftsintäkter och möjlighet att marknadsanpassa medlemsformer Kvalitet och servicegrad kan bättre upprätthållas Alla medlemmar med medlemslån omfattas av förslaget och byter medlemslånet mot:  Ett spelrättsbevis samt  Ett värdebevis motsvarande värdet av ett spelrättsbevis

4 Vad innebär förslaget? Medlemmar som delbetalar sitt medlemslån får:  Ett spelrättsbevis vid inbetalat lån 7 000 kronor  Ett värdebevis mot inbetalning av ytterligare 3 500 kronor Värdebeviset giltigt t.o.m. 2013 (4 år) Värdebevis kan säljas/ överlåtas till  Ny medlem.  Befintlig juniormedlem  Barn (junior) som blir medlem (erlägger enbart årlig junioravgift)

5 Spelrättsbevis Juniorer - inget spelrättsbevis. Spelrättsbevis fr.o.m. 25 år Passiva medlemmar omfattas, men kan vara fortsatt passiva efter konvertering. Maximalt 1200 spelrättsbevis. Många nya medlemmar möts med begränsat greenfeespel. Spelrätts-/värdebevis säljs till marknadspris. Klubben säljer inga egna spelrättsbevis efter konverteringsfasen.

6 Premie! Medlem som säljer/ överlåter sitt värdebevis på ny medlem under 2010 och 2011 erhåller en rabatt motsvarande hela nya medlemmens årsavgift. Rabatten regleras på nästa årsavgift.

7 Hantering av spelrättsbevis? Klubben öppnar hemsida för köp/sälj. Passivt medlemskap möjligt som idag, men ska anmälas före 31/12 årligen. Uthyrning av spelrättsbevis, via klubben, medger också rätt till passivt medlemskap. Spelrättsinnehav kräver medlemskap. Spelrättsbevis kan återlämnas utan krav på ersättning om anmälan före 31/12.

8 Övriga konsekvenser Utträde medger ej rätt till återinträde förrän tidigast 2012. Att klubben blir skuldfri mot medlemmarna innebär:  Större möjlighet till kredit från bank vid nyinvesteringar  Minimal risk att hamna på obestånd.  Lättare att rekrytera medlemmar.

9 Konsekvenser om förslag ej bifalls Lägre medlems- och greenfeeintäkter Sämre kvalitet på anläggning och service. Ingen förutsättningar till nyinvesteringar Externa lån ej möjliga Risk för att vi ej klarar att återbetala medlemslån med företagsrekonstruktion och tvingande ackord (25%) som följd. Medlemslån otidsenligt och måste bort inom en snar framtid ändå.

10 Vad händer efter informationsmötet? Alla medlemmar med lån får brev med val SVAR SENAST 13 NOVEMBER!  JA - medgivande att byta medlemslån mot spelrättsbevis + värdebevis om årsmötet tar beslut.  NEJ – motsäger mig beslut om spelrättskonvertering. Överväger att om beslut tas begära utträde. Handlingar, stadgar m.m. läggs ut på hemsidan. Höstmöte den 3 december tar beslut om konvertering. Övervägande majoritet krävs.


Ladda ner ppt "Vad innebär det för Fagersta Golfklubb att övergå till ett system med spelrätter? ANDERS HAMMARSTRÖM."

Liknande presentationer


Google-annonser