Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Procent Betyder hundradelar. Innehåll Varför procent? Procent, decimal och bråkform Procentbegreppet Vad är X procent av någonting? Ökningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Procent Betyder hundradelar. Innehåll Varför procent? Procent, decimal och bråkform Procentbegreppet Vad är X procent av någonting? Ökningar."— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Procent Betyder hundradelar

2 Innehåll Varför procent? Procent, decimal och bråkform Procentbegreppet Vad är X procent av någonting? Ökningar och minskningar

3 Innehåll 08-03-05 Varför ska man kunna procent? •När det är REA på saker man vill köpa –Vad kostar jackan om det är 20% rea på priset 1500 kr. –20 % av 1500 är 300 kr. Jackan kostar 1200 kr. •När man lånar pengar –Hur mycket dyrare blir villalånet om räntan ökar med 1 procentenhet? •För att förstå ekonomin i samhället. –Arbetslösheten bland ungdomar är 12 %

4 Innehåll 08-03-05 Vad ska man kunna? •S•Snart kommer en genomgång av vad man bör kunna. •K•Konkreta exempel på målen du ska nå. •P•Presentationen ger en överblick innan vi startar med procentområdet. •D•Den hjälper dig att planera ditt arbete. •U•Underlättar när du repeterar för ett prov.

5 Innehåll Procent – bråk - decimal •1%1/1000.01 •10%1/100.1 •20%1/50.2 •25%¼0.25 •33%1/30.33 •50%½0.5 •100%11.0 Dessa måste man kunna utantill

6 Innehåll 08-03-05 Gör om till decimalform •35% •0,35 •6%•7,5% •0,06•0,075

7 Innehåll 08-03-05 Omvandlingar mellan bråk, decimaltal och procent •Skriv ¼ i decimalform och procentform. •¼ = 0,25 = 25%

8 08-03-05

9 Innehåll 08-03-05 Skriv i procentform •¾•¾ •¼ är 25% och ¾ är 75%(för 3*25=75)‏ •2/5 •1/5 är 20% och 2*20% är 40% Minns du att vi ska kunna den utantill

10 Innehåll 08-03-05 Räkna ut vad det blir •25% av 200 kr •10% av 75 kr •30 % av 80 kr •25% av 100 kr är 25 kr. Dubbla det blir 50 kr •10% är en tiondel. 75 kr/10 = 7.5 kr. •10% av 80 kr är 8.0 kr. 3*8 = 24 kr.

11 Innehåll 08-03-05 Beräkna procent av någonting •Vad är 9 % av 200 Kr •Om 1% är 200/100 = 2, då är 9% = 9. 2=18 kr •Räkna ut vad 4% av 850 kr blir. •4% = 0,04. Och 0,04. 850 = 34 kr Miniräknare

12 Innehåll 08-03-05 Mer procent av någonting •H•Hur mycket är –a–a)10 % av 500 kr •S•Svar: 500 / 10 = 50 •H•Hur mycket är –b–b) 4% av 150 kr •1•1% av 150 kr är 1 kr 50 öre. 4 % = 4 * 1,50 •S•Svar: 6 kr

13 Innehåll 08-03-05 Beräkningar med procent •E•En lön på 12000 kr höjs med 3%. •V•Vilken blir den nya lönen? •N•Nya lönen blir den gamla lönen plus löneökningen •1•12 000 + 3% av 12 000 •1•12 000 + 0,03 * 12 000 = 12 000 + 360 = 12 360 •S•Svar: 12 360

14 Innehåll 08-03-05 Procentuell ökning •Priset på en vara steg från 80 kr till 100 kr. •Med hur många procent steg priset? –Prisökning i kronor = 100 – 80 = 20 kr –Priset ökade med 20 kr från 80 kr –20/80 = ¼ = 25% –Svar: priset ökade med 25 %

15 Innehåll 08-03-05 Procentuell minskning •Priset på en vara sjönk med 2 kr till 18 kr. •Med hur många procent sänktes priset? –Priset sjönk från 20 kr eftersom 20 – 2 = 18 –Prissänkningen är 2 / 20 –2 / 20 = 1 / 10 = 10% –Svar: priset sänktes med 10 % •Det viktiga var att tänka på vad priset var från början

16 Innehåll 08-03-05 Upprepad förändring •En vara som kostar 35 kr höjs med fem procent fyra gånger. •Hur många procent dyrare är den efter alla höjningar? Ö v e r G

17 Innehåll 08-03-05 Beräkna hela mängden med hjälp av procentsats och delmängd  18 % av något är 4140 kg.  Vad fanns från början? Ö v e r G


Ladda ner ppt "Innehåll Procent Betyder hundradelar. Innehåll Varför procent? Procent, decimal och bråkform Procentbegreppet Vad är X procent av någonting? Ökningar."

Liknande presentationer


Google-annonser