Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Titel på presentationen 2014-06-24 Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Titel på presentationen 2014-06-24 Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam."— Presentationens avskrift:

1 1 Titel på presentationen 2014-06-24 Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam

2 2 Titel på presentationen 2014-06-24 Vilka omfattas av inkomstförsäkringen? • Inkomstförsäkring omfattar alla medlemmar hos de fackförbund som har tecknat inkomstförsäkring. • Du måste vara medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa). • Om du skulle bli arbetslös innebär det att du kan få ut cirka 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst efter skatt tillsammans med a-kassan. • Försäkringen gäller till och med månaden innan du fyller 65 år. Du som har fyllt 64 år får inte träda in i försäkringen.

3 Medlemsvillkor • För att kunna få ersättning från försäkringen måste du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde (kvalifikationstid). •Under kvalifikationstiden får du inte ha varit arbetslös. • Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag i a-kassans ersättningsperiod. •Undantag från denna regel kan ske för dem som omfattas av speciell startregel i förbundet. Tag kontakt med ditt förbund för mer information om eventuell startregel finns? 3 Titel på presentationen 2014-06-24

4 Vem kan få ersättning? •Du som har en ersättningsgrundande inkomst över 18 700 kr (nuvarande tak i a-kassan). •Du som blivit arbetslös (inte är avtalspensionerad) och som har rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. •Inkomster över 35 000 kronor per månad ersätts inte. Vissa förbund har dock tagit bort detta inkomsttak. 4 Titel på presentationen 2014-06-24

5 Så här går det till vid arbetslöshet •A-kassan tar beslut om a-kasseersättning och meddelar dig. A-kassan sänder med anmälnings- blankett för inkomstförsäkringen. •Du ansöker själv om ersättning från inkomstförsäk- ringen genom att sända in anmälningsblanketten till ditt förbund, se på blanketten vart du ska sända den. •Sänd även med kopia på a-kassans beslutsbrev och ditt utbetalningsbesked för första utbetalningsperioden i a-kassan. •Utbetalningen från försäkringen följer a-kassans regler, d.v.s. maximalt fem ersättningsdagar per vecka, 22 dagar per månad. 5 Titel på presentationen 2014-06-24

6 Så här går det till • Förbundet mottager och behandlar ansökan och sänder den vidare till Förenade Liv. • Förenade Liv beslutar om ersättning och gör utbetalning från inkomstförsäkringen. • Du skickar därefter fortlöpande kopia på dina utbetalningsbesked från a-kassan till Förenade Liv – per post eller mejl. • Ersättning betalas i högst 100 alternativt 200 dagar, beroende på vad ditt förbund valt. • Om din arbetslöshet upphör innan du har nått upp till max antal dagar kan återstående dagar betalas ut om du återigen blir arbetslös inom 12 månader. 6 Titel på presentationen 2014-06-24

7 Ersättningens storlek •Ersättningen från inkomstförsäkringen grundas på den ersättningsgrundande inkomst som a-kassan fastställt vid arbetslöshetens inträde. •Ersättning betalas ut med ett belopp som motsvarar 80 procent av den del av din ersättningsgrundande inkomst efter skatt, som överstiger det inkomsttak som a-kassan tillämpar. Se exempel  7 Titel på presentationen 2014-06-24

8 Ersättningsgrundande ersättning 25 000 kr/mån •Från a-kassan = 18 700 * 80 % = 14 960 – 3 792 (skatt) = 11 168 kr/mån •Din nivå = 25 000 * 80 % = 20 000 – 5 442 (schablonbelopp) = 14 558 kr/mån •Din ersättning = 11 168 kr/mån från a-kassan + 3 390 kr/mån från Förbundets inkomstförsäkring = 14 558 kr/mån 8 Titel på presentationen 2014-06-24

9 Ersättningsgrundande ersättning 20 000 kr/mån •Från a-kassan = 18 700 * 80 % = 14 960 – 3 792 (skatt) = 11 168 kr/mån •Din nivå = 20 000 * 80 % = 16 000 – 4 122 (schablonbelopp) = 11 878kr/mån •Din ersättning = 11 168 kr/mån från a-kassan + 710 kr/mån från Förbundets inkomstförsäkring = 11878 kr/mån 9 Titel på presentationen 2014-06-24

10 Mer information •På ditt förbunds hemsida finns mer information om inkomstförsäkringen. •Om du inte är nöjd med beslutet för din inkomst- försäkring kan du gå vidare och överklaga beslutet via Folksams kundombudsman. 10 Titel på presentationen 2014-06-24


Ladda ner ppt "1 Titel på presentationen 2014-06-24 Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam."

Liknande presentationer


Google-annonser