Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

i samarbete med Folksam

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "i samarbete med Folksam"— Presentationens avskrift:

1 i samarbete med Folksam
Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam

2 Vilka omfattas av inkomstförsäkringen?
Inkomstförsäkring omfattar alla medlemmar hos de fackförbund som har tecknat inkomstförsäkring. Du måste vara medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa). Om du skulle bli arbetslös innebär det att du kan få ut cirka 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst efter skatt tillsammans med a-kassan. Försäkringen gäller till och med månaden innan du fyller 65 år. Du som har fyllt 64 år får inte träda in i försäkringen.

3 Medlemsvillkor För att kunna få ersättning från försäkringen måste du ha varit oavbrutet medlem i förbundet de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde (kvalifikationstid). Under kvalifikationstiden får du inte ha varit arbetslös. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du har din första karensdag i a-kassans ersättningsperiod. Undantag från denna regel kan ske för dem som omfattas av speciell startregel i förbundet. Tag kontakt med ditt förbund för mer information om eventuell startregel finns?

4 Vem kan få ersättning? Du som har en ersättningsgrundande inkomst över kr (nuvarande tak i a-kassan). Du som blivit arbetslös (inte är avtalspensionerad) och som har rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Inkomster över kronor per månad ersätts inte. Vissa förbund har dock tagit bort detta inkomsttak.

5 Så här går det till vid arbetslöshet
A-kassan tar beslut om a-kasseersättning och meddelar dig. A-kassan sänder med anmälnings- blankett för inkomstförsäkringen. Du ansöker själv om ersättning från inkomstförsäk- ringen genom att sända in anmälningsblanketten till ditt förbund, se på blanketten vart du ska sända den. Sänd även med kopia på a-kassans beslutsbrev och ditt utbetalningsbesked för första utbetalningsperioden i a-kassan. Utbetalningen från försäkringen följer a-kassans regler, d.v.s. maximalt fem ersättningsdagar per vecka, 22 dagar per månad.

6 Så här går det till Förbundet mottager och behandlar ansökan och sänder den vidare till Förenade Liv. Förenade Liv beslutar om ersättning och gör utbetalning från inkomstförsäkringen. Du skickar därefter fortlöpande kopia på dina utbetalningsbesked från a-kassan till Förenade Liv – per post eller mejl. Ersättning betalas i högst 100 alternativt 200 dagar, beroende på vad ditt förbund valt. Om din arbetslöshet upphör innan du har nått upp till max antal dagar kan återstående dagar betalas ut om du återigen blir arbetslös inom 12 månader.

7 Ersättningens storlek
Ersättningen från inkomstförsäkringen grundas på den ersättningsgrundande inkomst som a-kassan fastställt vid arbetslöshetens inträde. Ersättning betalas ut med ett belopp som motsvarar 80 procent av den del av din ersättningsgrundande inkomst efter skatt, som överstiger det inkomsttak som a-kassan tillämpar. Se exempel 

8 Ersättningsgrundande ersättning 25 000 kr/mån
Från a-kassan = * 80 % = – (skatt) = kr/mån Din nivå = * 80 % = – (schablonbelopp) = kr/mån Din ersättning = kr/mån från a-kassan kr/mån från Förbundets inkomstförsäkring = kr/mån

9 Ersättningsgrundande ersättning 20 000 kr/mån
Från a-kassan = * 80 % = – (skatt) = kr/mån Din nivå = * 80 % = – (schablonbelopp) = kr/mån Din ersättning = kr/mån från a-kassan kr/mån från Förbundets inkomstförsäkring = kr/mån

10 Mer information På ditt förbunds hemsida finns mer information om inkomstförsäkringen. Om du inte är nöjd med beslutet för din inkomst- försäkring kan du gå vidare och överklaga beslutet via Folksams kundombudsman.


Ladda ner ppt "i samarbete med Folksam"

Liknande presentationer


Google-annonser