Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statsbidrag till etniska organisationer (Förordning 2008:63)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statsbidrag till etniska organisationer (Förordning 2008:63)"— Presentationens avskrift:

1 Statsbidrag till etniska organisationer (Förordning 2008:63)

2 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund Organisationsbidrag för att - underlätta för organisationer att existera och verka - stärka organisationernas egna initiativ och verksamhet som främjar språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället

3 Hur bidraget har fördelats •19 miljoner kr för 2009 •47 st organisationsbidrag •6 st etableringsbidrag •1 bidrag till samverkansorgan (SIOS) •Org.bidrag baseras på medlemmar och föreningar •Etableringsbidrag: 80 000 kr

4 Vem kan få stöd? Etniska riksorganisationer med verksamhet i Sverige Organisationsbidrag •Minst tre län •Minst fem lokalföreningar •Minst 1000 betalande medlemmar i lokala föreningar (från 7 år) Etableringsbidrag •Minst tre lokalföreningar •Minst 200 betalande medlemmar i lokala föreningar (från 7 år)

5 Vad får bidraget användas till? •Verksamhet i Sverige •Till språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället Organisationen själv beslutar om hur det används bäst, t.ex: •Central administration – bygga upp organisationen •Intern – extern verksamhet •Central- lokal verksamhet (om lokal, verifieras!)

6 Vad är en medlem? Som bidragsgrundande medlem räknas den som 1.har fyllt sju år 2.har betalat medlemsavgift för det senaste avslutade verksamhetsåret 3. är ansluten till en bidragsgrundande lokalförening eller avdelning.

7 Vad är en förening eller avdelning? En bidragsgrundande lokalförening eller avdelning är den 1.som har egna stadgar eller följer organisationens stadgar, 2.som finns med i organisationens register över anslutna lokalföreningar eller avdelningar, 3.som bedriver egen verksamhet i Sverige, 4.som har minst fem betalande medlemmar, 5. där medlemmarna och styrelse beslutar om verksamheten och ekonomi.

8 Intyga att uppgifterna i ansökan stämmer •Riksförbundets styrelse ansvarar för att lämna riktiga uppgifter •Förbundets valda revisor ska granska och lämna intyg om att uppgifterna stämmer. •Styrelsen behöver få uppgifter från lokalföreningar •Revisorn behöver få tillgång till handlingar.

9 Att lämna uppgifter till Ungdomsstyrelsen om medlemmar • Medlemsregister: individens namn och adress, kön, födelseår och uppgift om betalad medlemsavgift varje år •Spara verifikationer (kvitton) på inbetalade avgifter •Lokalföreningen skriver antalet betalande medlemmar t.ex. i verksamhetsberättelsen •Lokalföreningen lämnar uppgifter till riksorganisationen i god tid innan ansökan •Register finns tillgängligt för riksförbundets revisor (Ungdomsstyrelsen tar aldrig del av uppgifter om enskilda medlemmar)

10 Att lämna uppgifter till Ungdomsstyrelsen om föreningar • Skriva/översätta handlingar till svenska • Spara årsmötesprotokoll • Dokumentera verksamheten i verksamhetsberättelser och spara dem • Skriva i stadgar eller i ett årsmötesprotokoll att ni är anslutna till Ryska riksförbundet • Lämna handlingar till Riksförbundet i god tid • Göra handlingarna tillgängliga för revisor •Göra handlingarna tillgängliga för Ungdomsstyrelsens stickprov


Ladda ner ppt "Statsbidrag till etniska organisationer (Förordning 2008:63)"

Liknande presentationer


Google-annonser