Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt?"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt?

3 Vem äger huset? Hyresrätt Bostadsrätt Företag eller privat hyresvärd
Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen

4 Vem sköter huset? Bostadsrätt Hyresrätt
Hyresvärden beslutar om vem som skall sköta huset. Föreningens styrelse beslutar om vem som skall sköta huset. Medlemmarna beslutar om vem som skall sitta i styrelsen.

5 Ansvar för underhåll i lägenheten?
Hyresrätt Bostadsrätt Hyresvärden Den boende svarar för alla invändiga reparationer och underhåll inom den egna lägenheten. Underhåll av gemensamma utrymmen är föreningens ansvar.

6 Vilka lagar gäller? Hyresrätt Bostadsrätt Hyreslagstifningen
Bostadsrättslagen Lagen om ekonomiska föreningar Hyreslagstiftningen (för hyresgäster i bostadsrättsföreningen)

7 Ekonomi? Hyresrätt Bostadsrätt
Månadshyran från hyresgästerna ska täcka kostnader för drift och underhåll m.m. av hyresvärdens totala fastighetsbestånd. Eventuell vinst går till bostadsföretaget eller den privata hyresvärden. Månadsavgiften ska täcka kostnader för drift och underhåll m.m. endast för bostadsrättsföreningens fastighet. Föreningens behöver inte gå med vinst utan medlemmarna bor till självkostnadspris.

8 Om jag vill flytta? Hyresrätt Bostadsrätt
Byte av hyreslägenhet kan ske om hyresvärdarna godkänner bytet. Bostadsrätten kan säljas, ges bort, gå i arv.

9 Att bo i bostadsrätt

10 Varför bostadsrätt? Billigare boende Självkostnadspris
Inflytande över boendet Tryggare framtid Sparar åt sig själv Ökad trivsel Större frihet att förändra lägenheten Större rörlighet

11 Hur finansieras lägenhetsköpet?
Ni kan låna till hela insatsen på banken Ni kan betala kontant Ni kan låna till viss del och betala kontant till viss del

12 Hur beräknas min boendekostnad?
Egen ränta Avgift till föreningen

13 Kostnader för föreningen
Driftskostnader Värme El Vatten Försäkring Förvaltning Fastighetsskötsel Sophantering Jour

14 Kostnader för föreningen
Räntor för föreningens lån Fastighetsskatt Amortering

15 Drift, underhåll och kapitalkostnader
TILL SJÄLVKOSTNAD

16 Ombildning Hyresgästerna i huset bildar tillsammans en bostadsrättsförening.

17 Bilda bostadsrättsförening
Hyresgästerna utser Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Revisor Revisorssuppleant

18 Ombildning Omröstning sker bland hyresgästerna om huset skall köpas eller inte Minst 2/3 av hyresgästerna måste rösta för ett köp för att det skall bli giltigt

19 Ombildning Föreningen köper sedan fastigheten av ägaren och blir fastighetsägare

20 Måste alla vara med? Nej, de hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet bor kvar som hyresgäst. Bostadsrättsföreningen blir hyresgästernas nya hyresvärd

21 Vilka rättigheter har man om man bor kvar som hyresgäst?
Samma rättigheter och skyldigheter som idag Hyreslagen gäller -bytesrätt -bruksvärdeshyra -besittningsrätt mm

22 Hur går det till? Erbjudande/Initiativ från hyresgäster
Bostadsrättsförening bildas Teknisk besiktning av fastigheten Ekonomisk plan Intygsgivning Beslut om köp Finansiering Tillträde och bostadsrättsavtal

23 Hur sköts huset och föreningen?
Medlemmar Styrelse Revisorer

24 Hur sköts huset? Styrelsen har ett löpande ansvar för förvaltningen
Styrelsen tar hjälp av extern förvaltare Styrelsen tar hjälp av de boende Upphandling sker av skötsel och jour mm

25 Välkomna att kontakta oss om ombildning
Stockholm Lena Nöjd Göteborg Johanna Albrektson Malmö Monica Holmberg Västerås Helene Ekizean Uppsala Helen Ekizean Sundsvall Jan Lindell


Ladda ner ppt "Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt?"

Liknande presentationer


Google-annonser