Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att flytta till Frankrike – vad ska jag tänka på? Roberth Josefsson 2012-11-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att flytta till Frankrike – vad ska jag tänka på? Roberth Josefsson 2012-11-08."— Presentationens avskrift:

1

2 Att flytta till Frankrike – vad ska jag tänka på? Roberth Josefsson 2012-11-08

3  Att flytta till Frankrike och köpa, äga samt kanske sälja bostad – Att tänka på vid en utlandsflytt – skatteregler – Fransk beskattning - generellt – Vid köp av bostad – omkostnader, att tänka på, etc. – Att äga – privat ägande / hyra ut – Sälja – hur blir min beskattning? – Arv och gåva av fastigheter – Äga i ett bolag – Belåning Agenda

4 Sverige  Att tänka på vid flytt från Sverige – Tappa väsentlig anknytning till Sverige – Familj – Bostad – Näringsverksamhet / yrke – Samlad bedömning av alla faktorer som kan ge en anknytning till Sverige – Skatteavtal med Frankrike avseende både inkomst, förmögenhet, arv och gåva – Pensioner – kan löna sig att planera och se över sina pensioner – 25% SINK-beskattning av inkomster från Sverige

5 Fransk skatt i ett nötskal  Inkomstskatter – Tjänst – progressiv från 5.5% vid € 6,000 till 41% vid € 70,000 (75% över € 1,000,000) – Pension – som tjänst, men privata pensioner beskattas lägre – Sociala avgifter på 13.5% till kommer (eventuellt höjas till 15.5% 2013) – Kapital – Vinster; huvudregel 19% + sociala avgifter 13.5% = 32.5% (se höjning ovan) – Utdelning och räntor 21% + sociala avgifter 13.5% = 34.5%  Förmögenhetsskatt (fritt första 5 åren) – 0.25% på förmögenhet över € 1,300,000, 0.5% på förmögenhet över € 3,000,000  Arvs- och gåvoskatt – Progressiv från 5% upp till 45%. Make/maka skattefritt, barn har fribelopp på ca. € 160,000 – Arvinge boende i Frankrike blir skattepliktig först efter 6 år i landet

6 Frankrike  Vid köp – Ta hjälp från experter, t.ex. en jurist eller notarie som kan kontrollera handlingar som lånedokument, fastighetsregister, etc. Omkostnader vid köp i Frankrike ca. 5% - 6% av köpeskilling – Tänk på ägandespridning inom familjen och/eller eventuell lånefinansiering  Att äga – Årlig fastighetsskatt – Taxe foncière (fastighetsskatt) och taxe d’habitation (boendeskatt). Skatten kan bli ganska hög – Hyra ut – Hyresinkomst är skattepliktig och beskattas med 35.5% (20% skatt + sociala avgifter 15.5%). Omkostnader som räntor, etc. är avdragsgilla

7 Frankrike  Försäljning – Permanentboende – Huvudregel skattefritt. Annars 34.5% på vinst (19% skatt + sociala avgifter 15.5%) – Fritidsboende – 34.5% skatt på vinsten. Efter 5 år minskar skatten med 2% per år, efter 17 år med 4% per år och efter 24 år med 8% per år. = Efter 30 år betalas endast sociala avgifter  Arvsskatt – Huvudregel är att arvsskatt utgår på fast egendom i Frankrike – Beräknad på marknadsvärdet på fastigheten. 80% av värdet om permanentbostad – Ingen arvsskatt mellan äkta makar eller registrerade sambos. Varje barn har ett fribelopp på ca. € 160,000

8 Frankrike  Gåva – Beskattas på samma sätt som arv, men – Gåva mellan äkta makar är skattepliktig – fribelopp € 80,724 – Möjlighet att ge en gåva men behålla ”bruksrätten” till fastigheten. Ger ett reducerat värde för gåvobeskattning – 50% beskattas om givaren är under 70 år, 70% om givaren är mellan 70-80 år  Förmögenhetsskatt – Fast egendom i Frankrike är förmögenhetsskattepliktig – Skatten baserad på marknadsvärdet. Reducering med 30% för permanentbostad – Utgår på nettoförmögenhet överstigande € 1,300,000

9 Frankrike  Belåning – Lån som tas i samband med förvärv eller tillbyggnad av fastigheten är avdragsgilla – Lån som tas senare – huvudregeln är att lånet reducerar arvs och gåvoskatt – Lån får effekt både på arvs- och gåvoskatt samt förmögenhetsskatt  Ägande via bolag – Vanligare för 10 år sedan men inte idag. Undantag: fastigheter för uthyrning eller fastigheter med riktigt höga värden – SCI – Société Civile Immobilière - en variant på handelsbolag som är vanlig – Fransk bolagskatt 33.3% utgår på vinster från försäljning av franska fastigheter  Nordea kan erbjuda lån på fastigheter i Frankrike – Erbjuder lån från Luxembourg med registrerad säkerhet i fastigheten

10 Summering  Var noga med rådgivningen! Ta hjälp av experter  Om ni köper en fastighet för privat bruk – privat ägande enklast  Tänk på hur ägandet ska fördelas inom familjen  Belåning – effektiv skatteplanering i Frankrike Tack för er uppmärksamhet! Roberth Josefsson roberth.josefsson@nordea.lu +352 43 88 75 90


Ladda ner ppt "Att flytta till Frankrike – vad ska jag tänka på? Roberth Josefsson 2012-11-08."

Liknande presentationer


Google-annonser