Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsbeskattning Inkomstskatt •tjänst •näringsverksamhet •kapital kapitalvinst - kapitalförlust.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsbeskattning Inkomstskatt •tjänst •näringsverksamhet •kapital kapitalvinst - kapitalförlust."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsbeskattning Inkomstskatt •tjänst •näringsverksamhet •kapital kapitalvinst - kapitalförlust

2 Fastighetsbeskattning Grundläggande begrepp Privatbostad Privatbostadsfastighet Privatbostadsföretag Privatbostadsrätt Näringsfastighet Näringsbostadsrätt Andelshus

3 Fastighetsbeskattning Begrepp forts. Byggnad på ofri grund Tomträtt Tredimensionell fastighet Tredimensionellt fastighetsutrymme Ägarlägenhet Passiv näringsverksamhet Aktiv näringsverksamhet

4 Fastighetsbeskattning Näringsverksamhet •yrkesmässigt •självständigt Skattskyldighet •obegränsat skattskyldig •begränsat skattskyldig

5 Fastighetsbeskattning Procentsatser •tjänst kommunalskatt – 30 - 36 % statlig skatt – 20 - 25 % •näringsverksamhet fysisk person = tjänst juridisk person – 28 % •kapital statlig skatt – 30 %

6 Fastighetsbeskattning Inkomstslaget kapital Uthyrning av privatbostad -12 000 + 20% av intäkt alternativt (småhus) -12 000 + del av hyran för den uthyrda delen. Överskott tas upp under inkomst av kapital

7 Fastighetsbeskattning Försäljningspris minus Kostnader för försäljningen, mäklararvode. Lagfart- och inteckningskostnader Summa xxxxxx kr - Omkostnadsbelopp minus Anskaffningsutgifter, köpeskilling, stämpelskatt, inteckningskostnader. Förbättringsutgifter >5000/år ex utbyggnad. Förbättrande reparationer >5000/år 5 år före försäljningen, bättre skick nu än vid köp! = Kapitalvinst eller kapitalförlust

8 Fastighetsbeskattning Kapitalvinst 22/30 av vinsten tas upp till beskattning, skatt på kapital är 30% totalt skatt blir då 22%. Kapitalförlust 50% av kapital förlusten får dras av mot intäkt av kapital under inkomstslaget kapital. 30% avdragsrätt upp till 100 000 om inte det finns intäkter av kapital.

9 Fastighetsbeskattning Uppskov Köpt ersättningsbostad 1 år före eller 1 år efter försäljning, inflyttning senast 2 maj 2:a året efter försäljning. Om den är dyrare gäller följande: Minst 50 000:- per delägare. Max 1 450 000 /fastighet Uppskovsränta ca 0,5% Kontinuitetsprincipen har slopats, vid arv, testamente, gåva eller bodelning ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Gäller ej make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år.

10 Fastighetsbeskattning Rot-avdrag Ägare av fastigheten minst 18 år och fysisk person Reduktion max 50 000:- per delägare. Betala 50% av arbetskostnaden till utföraren. Utföraren får begära utbetalning från skatteverket. Måste finnas utrymme för avdraget annars blir du återbetalningsskyldig för den del som inte täcks!

11 Fastighetsbeskattning Exempel: Villa såld 2011-03-31 Inköpspris:1 000 000 Såld för: 2 000 000 Kostnader vid köp lagfart + inteckning 50 000:- Kostnader vid försäljning arvode 50 000:- Utgifter för förbättringar 2004: Ytrenovering i tre rum, kostnad 10 000:- 2004: Inredning av vind till bostad, kostnad 100 000:- Räkna ut kapitalvinsten och ev skatt.

12 Fastighetsbeskattning Kommunal fastighetsavgift från 2008 Småhus •Kommunal avgift taxår 2011, 6 387 kr •Högst 0,75 % av taxeringsvärdet Hyreshus •Kommunal avgift taxår 2011 1 277 kr/lägenhet •Högst 0,4 % av taxeringsvärdet Inkomstbasbeloppet: 52 100 för 2011 styr nivån.


Ladda ner ppt "Fastighetsbeskattning Inkomstskatt •tjänst •näringsverksamhet •kapital kapitalvinst - kapitalförlust."

Liknande presentationer


Google-annonser