Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Frost Konsult Åkerbyvägen 314 187 38 TÄBY BOENDEKALKYL Frost Konsult © 2014-02-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Frost Konsult Åkerbyvägen 314 187 38 TÄBY BOENDEKALKYL Frost Konsult © 2014-02-23."— Presentationens avskrift:

1 1 Frost Konsult Åkerbyvägen 314 187 38 TÄBY www.frostkonsult.se info@frostkonsult.se BOENDEKALKYL Frost Konsult © 2014-02-23

2 2 Vad ger kalkylen? Boendkalkylen har: • •En kalkyl för ursprungsbostad • •Möjlighet att lägga in kalkyler för fyra alternativ till ny bostad Boendekalkylen visar: Uppskovsbelopp för ny bostad • •Vinst/förlust • •Vinstskatt/Skattereduktion pga. Förlust • •Pengar över dvs. det som är kvar när ny bostad, lån och skatt är betalda • •Månadskostnad med/utan skattereduktion och amortering • •Kan räkna med räntekrav på satsat kapital och ränteintäkt på pengar över • •Skillnader i kommunalskatt • •Möjlighet att räkna med faktorer som ändrade transportkostnader och liknande • •Månadskostnad för olika alternativ

3 3 Registrering av indata Kalkylen har vita celler för indata. Övriga celler är låsta. Testexemplar och för privat användning BOENDEKALKYL Datum2014-01-30Signgf Inga och Fjalar Pärlstig

4 4 Alternativ att räkna på Man får leta bland flera alternativ innan man är beredd att byta boende. Här finns plats för fem alternativ inklusive utgångsläget – ursprungsbostaden. 1. ALTERNATIV (att jämföra) Urspr.bostadIntressanta alternativ Boendeform HemmahyraBrfradhus Bostadsyta kvm 1609080120 Antal rum 6443 Ort/läge villavägenstansöderförort

5 5 Priser och lån Valet kan stå mellan villa, bostadsrätt och hyresrätt. Boendekalkylen håller reda på ekonomin oberoende av vilka alternativ det gäller. Om det blir minuspost under punkt 3. SKATT PENGAR ÖVER / ATT LÅNA ska lånebloppet föras in 3. LÅN. 2. PRIS FÖR RESPEKTIVE ALTERNATIV Kr 2 000 000 4 900 0001 871 000 kr/kvm 12 500 61 25015 592 3. LÅNKr 400 000 3 300 000299 380 Ränta 3,0% Ränta/årKr 12 000 99 0008 981 Amortering/årKr

6 6 Skattesatser Boendekalkylen räknar med ovanstående skattesatser. Gå in på www.skatteverket.se och kolla att de är aktuella – SKV 379 för småhus och SKV 321 för bostadsrätter.www.skatteverket.se SKATTESATSER Högsta uppskovsbeloppkr1 450 000 Lägsta uppskovsbeloppkr50 000 Årlig ränta på uppskovsbelopp 0,50% Vinstskatt 22,00% Skatteavdrag pga förlust 15,00% Kommunal avgift av taxeringsvärde 0,75% Kommunal avgift högstkr/år7 074 Skattereduktion för låneränta 30% Kolla att skattesatserna är aktuella!

7 7 Skatteuträkning Fyll i data och boendekalkylen ger besked om skatteeffekterna. Utförda renoveringar/förbättringar, som fyller Skatteverkets krav, tas med inköpspris för ursprungsbostad. 4. SKATT TaxeringsvärdeKr 1 600 000 1 400 000 Inköpspris ursprungsbostadKr 850 000 Förbättringsutgifter 1)Kr 150 000 Befintligt uppskovsbeloppKr 300 000 Nytt uppskovsbeloppKr 1 300 0001 171 000 Vinst att beskattaKr 1 300 000 129 0001 300 000 FörlustKr VinstskattKr 286 000 28 380286 000 Skattereduktion pga förlustKr PENGAR ÖVER / ATT LÅNAKr 1 314 000-3 300 000-299 3801 314 000

8 8 Utgifter/Kostnader Här registreras driftskostnaderna för de olika alternativen. Du får direkt svar på utgifter och kostnader per månad. 5. UTGIFTER/KOSTNADER Kr per månad Ränteutgifter 1 000 8 250748 Fastighetsskatt 590 Ränta på uppskovsbelopp 542488 Amortering Månadsavgift 5 45111 5002 500 Parkering Driftskostnad, totalt 483700 4 000 Sa utgifter utan skattereduktion 7 52412 20011 9925 826 Skattereduktion för ränta -300 -2 475-225 Sa med skattereduktion med amortering 7 22412 2009 5175 601 Sa med skattereduktion - utan amortering 7 22412 2009 5175 601

9 9 Kommande renovering/förbättring Det kan finnas kommande behov av renovering eller förbättringar vid alternativen. Köpesumman ska då ökas så att den motsvarande verkligt belopp.

10 10 Satsat och värdestegring När alternativen kräver olika insats av egna pengar är det viktigt att ta med räntan på det man satsat. På samma sätt bör man räkna med intäktsränta på frigjort kapital – pengar över – vid ett alternativ med hyresrätt. 6. RÄNTA PÅ SATSAT OCH PENGAR ÖVER Räntekrav på satsat 3,0% Intäktsränta på Pengar över 3,0% Räntekrav på satsat efter skatt 2 800 2 750 Intäktsränta på Pengar över efter skatt -2 300 Summa ränta för satsat o pengar över 2 800-2 3002 8002 750

11 11 Kommunalskatt Prova vad skillnad i kommunalskatt betyder för ekonomin. 7. KOMMUNALSKATT © Frost Konsult Beskattningsbar inkomstKr 200 000 Kommunalskatt 32,8034,00 33,00 Ökad skatt (minskning anges med -) 200 33

12 12 Övrigt och totalt Reskostnader och annat kan skilja mellan kommunerna. 8. ÖVRIGT Kr per månad Ökade resor med bil + / - Ökade resor kollektivt + / - Annat + / -

13 13 Totalt I totalsummorna ingår inte amortering. Gröna fält visar lägre månadskostnad. Med ekonomin klargjord kan intresset kanaliseras till de andra viktiga komponenterna, som påverkar byte av bostad. 9. TOTALT UTAN AMORTERING 10 02410 10112 5178 385 Jämfört med ursprungsbostad 772 493-1 639


Ladda ner ppt "1 Frost Konsult Åkerbyvägen 314 187 38 TÄBY BOENDEKALKYL Frost Konsult © 2014-02-23."

Liknande presentationer


Google-annonser