Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SIP-Optionen. 2 •Företaget investerar och du får avkastningen •Låg privat premie •Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SIP-Optionen. 2 •Företaget investerar och du får avkastningen •Låg privat premie •Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som."— Presentationens avskrift:

1 1 SIP-Optionen

2 2 •Företaget investerar och du får avkastningen •Låg privat premie •Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till en låg kapitalinsats Kontakta din rådgivare alt SIP Nordic Konsult 08-566 126 00 för mer information

3 3 SIP Option 67 400 kr Fondaccelerator Aktiv Ränta 1 000 000 kr Företaget Ägaren privat All indexuppgång över 15% 5-årig Option Investerat belopp är 1 000 000 kr. Arbetande kapital i SIPO är 1 000 000 kr. Marknadsföringsbroschyr och prospekt återfinnes i sin helhet på www.sipnordic.se

4 4 SIP-Option Fondaccelerator Aktiv Ränta 3 Vid en indexutveckling på 6% per år (motsv 33,8%) blir totalt utbetalt 1 813 210 kr, erhåller företaget 1 305 000 kr och du privat 508 210 kr. Vid en indexutveckling på 10% per år (motsv 61%) blir totalt utbetalt 2 548 380 kr, erhåller företaget 1 305 000 kr och du privat 1 243 380 kr. 1 000 000 305 000 brutto 508 210 brutto 1 000 000 1 243 380 brutto 305 000 brutto I exemplet nedan antas ett investerat belopp på 1 000 000 kr samt. 67 400 premie * För en detaljerad genomgång av hur underliggande produkts avkastning beräknas hänvisar vi till produktbroschyren.

5 5 Vad kan programmet bli värt om 5 år? Indexuppgång* 5 år Miljontrappa FAR Företagets del Ägarens privata del -10%810 000 kr 0 kr 0%900 000 kr 0 kr 4,4% (0,87%/år)1 020 000 kr 0 kr 15% (2,8%/år)1 305 000 kr 0 kr 33,8% (6,0%/år)1 813 210 kr1 305 000 kr508 210 kr 61% (10,0%/år)2 548 380 kr1 305 000 kr1 243 380 kr Baserat på investering med underliggande nominellt 1 000 000 kr. Optionspremie: 19 700 kr HYFS 2 * För en detaljerad genomgång av hur underliggande produkts avkastning beräknas hänvisar vi till produktbroschyren.

6 6 Vi kan göra SIP-Optioner på betydligt fler underliggande produkter! Förutom det i förväg beräknade förslaget i den här presentationen kan vi vid en skarp förfrågan räkna på (bl.a.) dessa underliggande produkttyper: •kapitalskyddade placeringar •hävstångscertifikat •High Yield-obligationer Kontakta gärna SIP Nordic Konsult AB för beräkning av aktuella premie/lösenkurser – ge oss någon dags förvarning innan ditt kundmöte.

7 7 SIP-Optionen – Användningsområden • Ägarledda företag • Pensionsstiftelser • Incitaments-/belöningsprogram anställda ---------------------------------------------------------------------------- SIP Optionen är ett investeringskoncept som tagits fram och erbjuds av SIP Nordic Konsult. Konceptet marknadsförs av SIP Nordic Fondkommission med samarbetspartners. För mer information, kontakta din mäklare/rådgivare alternativt SIP Nordic Fondkommission på telefon 08-566 126 00.

8 8 Viktig Information Denna information utgör endast marknadsföring och har sammanställt av SIP Nordic Konsult AB. Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av förekommande prospekt och slutliga villkor på: www.sipnordic.se, innan ett investeringsbeslut tas. Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden eller på källor som bedömts tillförlitliga, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Att genomföra en transaktion i de finansiella instrumenten: Innehållet i denna information är indikativt och kan komma att ändras utan vidare underrättelse. En investerare bör konsultera med de rådgivare som han/hon anser nödvändiga för att erhålla hjälp med eventuella investeringsbeslut. SIP Nordic Konsult AB kommer inte agera som rådgivare eller ta på sig något förvaltningsansvar gentemot investerare i samband med denna transaktion och/eller någon liknande transaktion om inte särskilt avtal ingåtts. SIP Nordic Konsult AB gör inga förespeglingar eller förbindelser utifrån detta material, och frånsäger sig allt ansvar för hur investerare eller rådgivare använder sig av innehållet i produktinformationen. SIP Nordic Fondkommission och dess närstående företag, samarbetande företag, anställda eller kunder kan komma att ha ett intresse i finansiella instrument av det slag som beskrivs i detta dokument och/eller i liknande finansiella instrument. Detta intresse kan omfatta handel, innehav, att agera som market maker för sådana instrument, och kan gälla banktjänster, krediter och andra finansiella tjänster till något annat bolag eller emittent av värdepapper eller finansiella instrument av det slag som nämns här.


Ladda ner ppt "1 SIP-Optionen. 2 •Företaget investerar och du får avkastningen •Låg privat premie •Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som."

Liknande presentationer


Google-annonser