Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Placeringspaket En investering - två värdepapper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Placeringspaket En investering - två värdepapper."— Presentationens avskrift:

1 Placeringspaket En investering - två värdepapper

2 En investering – två värdepapper • Grundinvestering – med eller utan kapitalskydd – erhåller all tillväxt upp till en viss nivå • Toppcertifikat – utan kapitalskydd – erhåller all tillväxt över viss nivå Placeringspaket

3 Högsta tillväxt på exponerat belopp X% Toppcertifikat All tillväxt över X% Grundinvestering med eller utan kapitalskydd Exponerat belopp Placeringspaket En investering – två värdepapper

4 Grundläggande fördelar 1.Skapar extra likviditet 2.Sänker investeringens risk 3.Ger en effektivare beskattning Placeringspaket En flexibel investering med många fördelar

5 1. Skapar extra likviditet • Grundinvestering – kan säljas utan att det påverkar Toppcertifikatets villkor – kan därför också delta i vinstsäkring utan att Toppcertifikatet behöver vinstsäkras Placeringspaket Grundläggande fördelar

6 Högsta tillväxt på exponerat belopp 15% Grundinvestering Teckningskurs 94,5% Courtage 2,8% Exponerat belopp 100% Kapitalskydd 100% En investering – två värdepapper Ett exempel - Placeringspaket Garantum GAP Global Toppcertifikat Teckningskurs 5,5% Courtage 0,2% All tillväxt över 15%

7 2. Sänker investeringens risk • Grundinvestering – Kan säljas när marknadsvärdet motsvarar investerat belopp 103% Toppcertifikatet – Behålls och ger då investeraren en riskfri möjlighet till all tillväxt över 15% Placeringspaket Grundläggande fördelar

8 3. Ger en effektivare beskattning • Grundinvestering Läggs i vanlig depå som kapitalbeskattas – ger då 30% skatt på vinsten • Toppcertifikatet Läggs i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto – ger låg beskattning – liten förlorad avdragsrätt vid förlust Placeringspaket Grundläggande fördelar

9 Applikationer för speciella kundbehov Placeringspaket En flexibel investering med många fördelar • Pensionslösningar • Ägarprogram för ägare till ägarledda bolag • Incitamentsprogram för anställda • Avveckling av bolag med hjälp av reglerna för 5-års passivitet

10 Tre alternativ hur du skulle kunna lyfta värdetillväxten över 15% • Alt 1. Pension – Pensionen tecknar Toppcertifikatet. Då kommer tillväxten att tjänstebeskattas vid pensionsutbetalningen (upp till 57%). • Alt 2. Toppcertifikat privat – Du tecknar Toppcertifikatet privat. Tillväxten minskas med kapitalbeskattning av vinsten (30%). • Alt 3. Toppcertifikat privat och i en kapitalförsäkring – Du tecknar Toppcertifikatet via en kapitalförsäkring. Tillväxten minskas med avkastningsskatt och försäkringskostnader, totalt ca 5% av värdetillväxten. Kombinera ditt Pensions- och Direktsparande Toppcertifikat GAP Aktieobligation Global

11 Netto efter skatt och avgifter Kombinera ditt Pensions- och Direktsparande Toppcertifikat GAP Aktieobligation Global Toppcertifikat i kapitalförsäkring Toppcertifikat Pension

12 Tre alternativ hur ägaren kan lyfta värdetillväxten över 15% • Alt 1. Lön – Bolaget tecknar Toppcertifikatet. Tillväxten minskas med arbetsgivaravgifter (31,42%) och skatt (57%). • Alt 2. Utdelning – Bolaget tecknar Toppcertifikatet. Tillväxten minskas med bolagsskatt (26,3%) och utdelningsskatt (20%). • Alt 3. Toppcertifikat i kapitalförsäkring – Ägaren tecknar Toppcertifikatet privat via en kapitalförsäkring. Tillväxten minskas med avkastningsskatt och försäkringskostnader, totalt ca 5% av värdetillväxten. En investering – två värdepapper Placeringspaket GAP Aktieobligation Global

13 Ägarprogram Toppcertifikat i Placeringspaket GAP Aktieobligation Global Toppcertifikat i kapitalförsäkring Utdelning Lön Ägarens kalkyl netto efter skatt och avgifter En jämförelse mellan lön, utdelning och Toppcertifikat i kapitalförsäkring

14 Tre alternativ hur den anställde kan lyfta värdetillväxten över 15% • Alt 1. Lön – Bolaget tecknar Toppcertifikatet. Tillväxten minskas med arbetsgivaravgifter (31,42%) och skatt (57%). • Alt 2. Toppcertifikat – Den anställde tecknar Toppcertifikatet. Tillväxten minskas med kapitalbeskattning av vinsten (30%). • Alt 3. Toppcertifikat i kapitalförsäkring – Den anställde tecknar Toppcertifikatet via en kapitalförsäkring. Tillväxten minskas med avkastningsskatt och försäkringskostnader, totalt ca 5% av värdetillväxten. Incitamentsprogram Toppcertifikat GAP Aktieobligation Global

15 Incitamentsprogram Toppcertifikat i Placeringspaket GAP Aktieobligation Global Toppcertifikat i kapitalförsäkring Toppcertifikat Lön Anställds kalkyl netto efter skatt och avgifter En jämförelse mellan Lön, Toppcertifikat och Toppcertifikat i kapitalförsäkring


Ladda ner ppt "Placeringspaket En investering - två värdepapper."

Liknande presentationer


Google-annonser