Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiespar- programmet 2009  Samma struktur som 2008  Du får en inbjudan i början av september  Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 4 oktober 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiespar- programmet 2009  Samma struktur som 2008  Du får en inbjudan i början av september  Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 4 oktober 2009."— Presentationens avskrift:

1 Aktiespar- programmet 2009  Samma struktur som 2008  Du får en inbjudan i början av september  Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 4 oktober 2009

2 2 "Välkommen att investera i SEB:s framtid!”  ”Vi är hängivna i vår ambition att utveckla SEB till den bästa banken i norra Europa.  Ditt och dina kollegers engagemang avgör om vi kommer att lyckas  Aktiesparprogrammet ger dig en möjlighet att delta i SEB:s långsiktiga värdeskapande  Jag hoppas att det här programmet kommer att uppmuntra dig att äga en del i det företag som du arbetar i” Marcus Wallenberg Styrelseordförande

3 3  Samma struktur som 2008  Du får en inbjudan i början av september  Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 4 oktober 2009 Beslutet  Årsstämman beslutade den 6 mars att ett nytt program ska starta i november 2009. Medverkande länder  Danmark  Estland  Finland  Lettland  Litauen  Luxemburg Deltagande  Alla anställda med tillsvidare- eller visstidsanställning kan delta  Timavlönade kan inte delta Aktiesparprogrammet 2009  Norge  Singapore  Storbritannien  Sverige  Tyskland  USA

4 4  Du kan spara upp till 5 procent av din fasta bruttolön till köp av SEB-aktier  Om du behåller aktierna i tre år, och fortfarande är anställd av SEB, kommer du att erhålla en kostnadsfri så kallad matchningsaktie för varje aktie du köpt  Aktierna är inte låsta under programmet, utan du kan när som helst sluta spara eller sälja dina aktier. Programmet i korthet

5 5 Matchningsperiod ●Februari 2013 – November 2013 ●Kvartalsvis matchning av aktier ●En kostnadsfri aktie för varje aktie köpt under sparperioden Översikt Kvalifikationsperiod ●Period om 36 månader efter varje aktieköp ●Behåll aktierna under perioden ●Fortsätt jobba på SEB Sparperiod ●November 2009 – Oktober 2010 ●Månadssparande ●Kvartalsvisa köp av aktier

6 6 Snabba fakta  Möjligt att när som helst kliva av programmet –Upphöra med att spara –Sälj/överför redan köpta aktier  Säljer du en del av dina aktier under kvalifikationsperioden får du fortfarande matchningsaktier för de aktier du behåller  Möjligt att ändra sparbeloppet vid två tillfällen under programmet –Ändrat sparande dras från och med februari- eller majlönen  Aktierna i programmet ger samma rättigheter som vanliga aktier, inklusive utdelning –Utdelning återinvesteras automatiskt i SEB-aktier

7 7  Equate Plus (E+) –Webbaserat system –Ägs av UBS  E+ nås genom internet och påminner om en internetbank  Du kan när som helst –se dina innehav –lägga sälj- och överföringsorder  UBS kundcenter kan hjälpa dig och svara på frågor  Aktierna kommer ligga i en SEB- depå  Du behöver inte ha en egen värdepappersdepå för att delta Administration – Equate Plus

8 8 Vad händer om…?  Om du slutar eller din anställning upphör –Sparandet avslutas –Rätten till matchningsaktier förloras –Du kan sälja eller överföra dina aktier till en egen värdepappersdepå  I händelse av till exempel övertalighet eller pension –Sparandet avslutas –Rätten till matchningsaktier för redan köpta aktier kvarstår  Vid föräldraledighet, sjukskrivning eller annan beviljad längre ledighet –Sparandet fortsätter –Du är kvalificerad för att erhålla matchningsaktier, om du behåller köpta aktier

9 9 Risker!  Att äga aktier innebär en ekonomisk risk då de kan sjunka i värde  Det finns ingen garanti för att du kommer att tjäna pengar och inte heller att du får tillbaka investerade pengar  Aktiekursen är beroende av en mängd faktorer över vilka SEB inte har någon kontroll  Anställda utanför Sverige löper även en valutarisk, eftersom de får sin lön i en annan valuta än den som aktierna köps i

10 10 Tryckt inbjudan på lokalt språk skickas till alla som får delta  All personal som är berättigad att delta kommer att få en tryckt inbjudan på sitt språk.  Information tillgänglig på www.sebgroup.com/ssp: –Avtalstext och fullständiga villkor –Ändringsblankett för att ändra t.ex. kontonummer eller sparbelopp –Arkiv med information om 2008 års program  Inbjudan innehåller allmän information om aktiesparprogrammet, ingen landsspecifik information – den hittar du på www.sebgroup.com/ssp

11 11 Anmälan  Anmäl dig på www.sebgroup.com/ssp.  Anmälningsuppgifter (“ID” och “Code” finns i den personliga inbjudan som skickas ut).  Om du deltar i 2008 års aktiesparprogram, så är den mesta informationen förifylld.  Nya deltagare får fylla i bl.a. följande information: –Adress (e-post och vanlig) –Telefonnummer –Skattehemvist –Valt sparbelopp  Maximalt 5% av månatlig fast bruttolön i juni 2009.  Minimum SEK 100  Sista ansökningsdag: –Söndagen 4 oktober 2009

12 12 Extranät på lokalt språk  Tillgänglig från vilken internetansluten dator som helst –Adress: www.sebgroup.com/ssp –Användarnamn/lösenord behövs ej  Nås även via Intranätet (Employee Self Service) Innehåll:  Introduktionsfilm med Marcus Wallenberg  Frågor & Svar  Möjlighet att ställa frågor via HR Centres ärendehanteringssystem  Broschyr, villkor och avtal för 2009 års program (arkiv med 2008 års material)  Blanketter för att t.ex. ändra kontonummer eller sparbelopp  Information om skatteeffekter  Kontaktinformation

13 13 Tryckt inbjudan  Inbjudan innehåller personliga ansökningsuppgifter för www.sebgroup.com/ssp www.sebgroup.com/ssp (extranät)  Här hittar du på ett ställe allt du behöver veta om aktiesparprogrammet  Möjlighet att ställa frågor  Anmäl dig online För frågor om löneavdrag eller andra anställningsspecifika frågor  HR Centre – HR Direct Finansiell information  www.sebgroup.com  Affärspress och ekonomisidor på internet Ingen avdelning inom SEB kan ge dig råd och tips om hur SEB aktien kommer att utveckla sig, inte heller kan du få råd om din ekonomiska situation, skatter eller huruvida du ska delta i programmet eller inte. Ytterligare information / kontakt

14 14 Vad händer nu?  Läs inbjudan och informationen på www.sebgroup.com/ssp noggrant  Bedöm vilka risker som finns för dig  Beräkna vilka effekter månads- sparandet har på din privatekonomi  Hämta vid behov ytterligare information från extern ekonomisk rådgivare etc. Om du vill vara med från start:  Anmäl dig senast den 4 oktober 2009 på www.sebgroup.com/ssp!


Ladda ner ppt "Aktiespar- programmet 2009  Samma struktur som 2008  Du får en inbjudan i början av september  Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 4 oktober 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser