Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Garantum Fondkommission

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Garantum Fondkommission"— Presentationens avskrift:

1

2 Garantum Fondkommission
Specialiserad fondkommissionär erbjuder enbart strukturerade finansiella placeringar, med eller utan kapitalskydd Etablerat 2004 Lång erfarenhet verksamma inom garantiplaceringar sedan 1994 Personalägt 22 anställda Mer än 370 utgivna placeringar sedan början av 2005 Målgrupp: Privatpersoner, företag, stiftelser etc Oberoende Ingen koppling till andra affärsområden, försäkringsmäkleri, Private banking eller en enskild investmentbank

3 Aktieindexobligation - konstruktionen
Tillväxtdel 1,0 x uppgången 100 20 Option Kapitalskydd 80 Obligation

4 Aktieindexobligation - konstruktionen
1,5 x börsuppgången Tillväxtdel Tillväxtdel 1,0 x uppgången 10 100 Option 20 Kapitalskydd 80 Obligation En överkurs ökar avkastningspotentialen eller möjliggör investeringar i tillväxtmarknader.

5 Betydelsen av oberoende upphandling - verkligt exempel december 2007
Villkor från olika banker på en skräddarsydd produkt upphandlad i december De sex bästa priserna. Bank Deltagandegrad % % % % % 6 94%

6 Referensportfölj 1995 - 2008 Kapitalskydd +321% Marknadsvärde +271%
Indexutveckling +118% Capital protection MSCI World Index Current portfolio

7 Vinstsäkring 187 190 100

8 Referensportfölj 1995 - 2008 Kapitalskydd +321% Marknadsvärde +271%
Indexutveckling +118% Capital protection MSCI World Index Current portfolio

9 När marknaden går ner… 180 150 100 90 50 +100%

10 Referensportfölj 1995 - 2008 Kapitalskydd +321% Marknadsvärde +271%
Indexutveckling +118% Capital protection MSCI World Index Current portfolio

11 PORTFÖLJ AV STRUKTURERADE
Portfölj av strukturerade produkter Global Bäst av Tre Tillväxt Asien Optimal Carry Trade Mix Tillväxt Brasilien valuta Sverige Optimal Kina Tillväxt 1 år 3 år 3,5 år 4 år 5 år 5 år VO Brasilien, Tr kr x 1,5 AIO Sverige Optimal, Ti kr x 1,1 AIO Kina, Ti kr x 1,0 AIO Asien Optimal, Ti kr x 1,4 SO Carry Trade Mix, Ti kr x 2,2 AIO Global Bäst av Tre, Ti kr x 1,5 Total investering kr Summa Kapitalgaranti kr Summa kapital i tillväxt kr PORTFÖLJ AV STRUKTURERADE PRODUKTER

12 Nuvarande placeringar
Brasilien Valuta Sverige Optimal Kina Asien Optimal Carry Trade Mix Global ”Bäst Mix” 1år 3 år 3,5 år 4 år 5 år 5 år Trygghet Kurs: 101 Delt.: 1,5 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,1 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,2 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,4 Trygghet Kurs: Kapitalskydd: 120 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: Delt.: 2,2 Trygghet Kurs: Kapitalskydd: 100 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: Delt.: 1,5

13 Minska tajmingproblematiken!
Brasilien Valuta Sverige Optimal Kina Asien Optimal Carry Trade Mix Global Bäst av Tre 1 år 3 år 3,5 år 4 år 5 år 5 år Tillväxt Kurs: 101 Delt.: 1,5 Tillväxt Kurs: Delt.: 1,1 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,2 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,4 Trygghet Kurs: Kapitalskydd: 120 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: Delt.: 2,2 Trygghet Kurs: 102 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,5

14 En optimal placering i en tuff marknad
Utveckling: + 6,7% Börsen under samma period: - 10,1%

15 Sverige Optimal-portföljen
Produkt Startdag Sänkning av Utveckling för Utveckling index startkursen produkten - Sverige Optimal 12 -10% -23,18% -30,88% - Sverige Optimal 13 -18,46% -11,95% -28,22% - Sverige Optimal 14 0% -14,88% - Sverige Optimal 15 -16,69% -1,63% -19,54% - Sverige Optimal 16 -14,83% +1,65% -15,17% SNITT: -12,00% -10,00% -21,74%

16 Minska allokeringsproblematiken!
Brasilien Valuta Sverige Optimal Kina Asien Optimal Carry Trade Mix Global Bäst av Tre 1 år 3 år 3,5 år 4 år 5 år 5 år Tillväxt Kurs: 101 Delt.: 1,5 Tillväxt Kurs: Delt.: 1,1 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,2 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,4 Trygghet Kurs: Kapitalskydd: 120 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: Delt.: 2,2 Trygghet Kurs: 102 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,5

17 Global – Bäst av Tre. USA Asien Europa Korg 1: 50% 25% 25%
Hong Kong Sydkorea Taiwan Singapore USA Europa Asien Korg 1: % % % Korg 2: % % % Korg 3: % % %

18 Hitta alternativ till börsen!
Brasilien Valuta Sverige Optimal Kina Asien Optimal Carry Trade Mix Global Bäst av Tre 1 år 3 år 3,5 år 4 år 5 år 5 år Tillväxt Kurs: 101 Delt.: 1,5 Tillväxt Kurs: Delt.: 1,1 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,2 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,4 Trygghet Kurs: Kapitalskydd: 120 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: Delt.: 2,2 Trygghet Kurs: 102 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,5

19 Real Vs Euro. Stärkning av Realen
Skördar frukterna av en sund ekonomisk politik Betalat av statsskulden Uppgraderad till ”investment grade” En av världens största mottagare av FDI Efterfrågan på olje- och råvarutillgångar Försvagning av Euron Försvagning av europeiska ekonomin Räntesänkningar väntas under året

20 Avkastning från ränte- och valutamarknaderna.
”Carry Trade” Låna i länder med låg ränta Placera i länder med hög ränta Tjäna pengar på ränteskillnaden och valutakursförändringar 5 årig snittavkastning 14,3% per år 20% Garanterad avkastning i trygghetsalternativet 2,2 i deltagandegrad med endast 5% överkurs

21 Portfölj nr 1 - Trygghet Anpassad för: Den försiktige kunden Kassapengar i bolag Vilande bolag Pensionspengar

22 Trygghetsportföljen 1 år 5 år 5 år Total investering 1 020 000 kr
Carry Trade Mix Trygg (20% garanterad avkastning) Global Bäst av tre Brasilien Valuta 1 år 5 år 5 år VO, Brasilien Tr kr x 1,5 SO Carry Trade Mix, Tr kr x 1,0 AIO Global Bäst av tre, Tr kr x 1,0 Total investering kr Summa Kapitalgaranti kr Summa Börstillväxt kr Portf ö lj av strukturerade produkter

23 Portfölj nr 2 - Tillväxt Anpassad för: Den som vill in på börsen Omflytt av fondpengar Pensionspengar Den som vill tajma marknaden (med optimal start)

24 Tillväxtportföljen 3 år 3,5 år 4 år 5 år 5 år
Asien Optimal Sverige Optimal Carry Trade Mix Tillväxt Kina Global ”Bäst Mix” 3 år 3,5 år 4 år 5 år 5 år AIO Sverige Optimal, Ti kr x 1,1 AIO Kina, Ti kr x 1,1 AIO Asien Optimal, Ti kr x 1,4 SO Carry Trade Mix, Ti kr x 2,2 AIO Global ”Bäst Mix”, Ti kr x 1,5 Total investering kr Summa Kapitalgaranti kr Summa Börstillväxt kr Portf ö lj av strukturerade produkter

25 Hävstångscertifikat Brasilien Valuta: kr/st ger 1,5 gånger uppgången på kr. Asien Optimal: kr/st ger 1,0 gånger uppgången på kr Carry Trade: kr/st ger 1,0 gånger uppgången på kr.

26 Case – lågriskinvestering i certifikat
Investera 102 000 kr i Carry Trade Mix Trygghet (5 år) med 20% garanterad avkastning och därutöver hela uppsidan i Carry Trade. Investera 24 500 kr i HC Asien Optimal (4 år) med hela uppsidan på 100 000 kr från Asien korgen. Vad blir effekten: - Totalt investerat kapital: 126 500 kr (ink courtage) - Garanterad återbetalning: 120 000 kr - Hela uppsidan på Carry Trade Mix över 20% uppgång - Hela uppsidan på Kina-index på kr.

27 Dubbelexponering Investera 102 000 kr i nya Carry Trade Mix Trygghet – 20% garanterad avkastning eller uppsidan i Carry Trade. Investera i tre hävstångscertifikat Brasilien Valuta för kr/st som vardera ger 1,5 ggr uppgången på kr i Brasiliansk Real vs Euron. Vad blir effekten - Totalt investerat kapital: 121 500 kr (inkl. courtage) - Garanterad återbetalning: 120 000 kr - HELA uppsidan på Carry Trade Mix över 20% uppgång - 1,5 gånger uppsidan på kr i Brasilianska Real vs. Euron

28 Sammanfattning Ersätta aktier, aktiefonder, hedgefonder och räntebärande papper, så att motsvarande avkastning erhålls till lägre risk. Bred portfölj - olika tillgångsslag Olika löptider - likviditetsplanering Kapitalskyddet gör att investeraren alltid känner till det sämsta utfallet Vinstsäkring - ökar det kapitalskyddade beloppet, utan att gå miste om den fortsatta tillväxtpotentialen Omvänd vinstsäkring - sänker golvet men förbättrar potentialen framöver


Ladda ner ppt "Garantum Fondkommission"

Liknande presentationer


Google-annonser