Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Garantum Fondkommission  Specialiserad fondkommissionär – erbjuder enbart strukturerade finansiella placeringar, med eller utan kapitalskydd  Etablerat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Garantum Fondkommission  Specialiserad fondkommissionär – erbjuder enbart strukturerade finansiella placeringar, med eller utan kapitalskydd  Etablerat."— Presentationens avskrift:

1

2 Garantum Fondkommission  Specialiserad fondkommissionär – erbjuder enbart strukturerade finansiella placeringar, med eller utan kapitalskydd  Etablerat 2004  Lång erfarenhet – verksamma inom garantiplaceringar sedan 1994  Personalägt  22 anställda  Mer än 370 utgivna placeringar sedan början av 2005  Målgrupp: Privatpersoner, företag, stiftelser etc  Oberoende – Ingen koppling till andra affärsområden, försäkringsmäkleri, Private banking eller en enskild investmentbank

3 Kapitalskydd Tillväxtdel 20 100 80 Obligation 1,0 x uppgången Option Aktieindexobligation - konstruktionen

4 Kapitalskydd Tillväxtdel 20 100 80 Obligation 1,0 x uppgången Option 10 Tillväxtdel 1,5 x börsuppgången En överkurs ökar avkastningspotentialen eller möjliggör investeringar i tillväxtmarknader. Aktieindexobligation - konstruktionen

5 Betydelsen av oberoende upphandling - verkligt exempel december 2007 Villkor från olika banker på en skräddarsydd produkt upphandlad i december 2007. De sex bästa priserna. BankDeltagandegrad 1121% 2118% 3117% 4108% 5102% 694%

6 Capital protectionMSCI World IndexCurrent portfolio Indexutveckling +118% Kapitalskydd +321% Marknadsvärde +271% Referensportfölj 1995 - 2008

7 Vinstsäkring 100 190 187

8 Capital protectionMSCI World IndexCurrent portfolio Indexutveckling +118% Kapitalskydd +321% Marknadsvärde +271% Referensportfölj 1995 - 2008

9 När marknaden går ner… 100 150 90 50 180 +100%

10 Capital protectionMSCI World IndexCurrent portfolio Indexutveckling +118% Kapitalskydd +321% Marknadsvärde +271% Referensportfölj 1995 - 2008

11 Portfölj av strukturerade produkter 5 år 3 år 3,5 år 4 år VO Brasilien, Tr150 000 kr x 1,5 AIO Sverige Optimal, Ti150 000 kr x 1,1 AIO Kina, Ti150 000 kr x 1,0 AIO Asien Optimal, Ti150 000 kr x 1,4 SO Carry Trade Mix, Ti150 000 kr x 2,2 AIO Global Bäst av Tre, Ti150 000 kr x 1,5 Total investering 984 000 kr Summa Kapitalgaranti 900 000 kr Summa kapital i tillväxt 1 335 000 kr Kina Tillväxt Sverige Optimal Asien Optimal Carry Trade Mix Tillväxt 5 år Global Bäst av Tre Tillväxt Brasilien valuta 1 år PORTFÖLJ AV STRUKTURERADE PRODUKTER

12 Nuvarande placeringar Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,1 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,4 Trygghet Kurs: 101 Delt.: 1,5 Sverige Optimal 4 år 3 år Kina 5 år Brasilien Valuta 3,5 år 1år Global ”Bäst Mix” Trygghet Kurs: 102 Kapitalskydd: 120 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 107 Delt.: 2,2 Asien Optimal Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,2 Carry Trade Mix 5 år Trygghet Kurs: 102 Kapitalskydd: 100 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,5

13 Sverige Optimal Carry Trade Mix 5 år 3 år Asien Optima l 5 år Brasilie n Valuta 4 år 1 år Global Bäst av Tre Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,1 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,4 Trygghet Kurs: 102 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,5 Tillväxt Kurs: 101 Delt.: 1,5 Trygghet Kurs: 102 Kapitalskydd: 120 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 107 Delt.: 2,2 Kina 3,5 år Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,2 Minska tajmingproblematiken!

14 En optimal placering i en tuff marknad Utveckling: + 6,7% Börsen under samma period: - 10,1%

15 ProduktStartdagSänkning avUtveckling förUtveckling index startkursenprodukten - Sverige Optimal 122007-10-26-10%-23,18%-30,88% - Sverige Optimal 132007-12-12-18,46%-11,95%-28,22% - Sverige Optimal 142008-03-270%-14,88% - Sverige Optimal 152008-05-02-16,69%-1,63%-19,54% - Sverige Optimal 162008-06-17-14,83%+1,65%-15,17% SNITT:-12,00%-10,00%-21,74% Sverige Optimal-portföljen

16 Sverige Optimal Carry Trade Mix 5 år 3 år Asien Optima l 5 år Brasilie n Valuta 4 år 1 år Global Bäst av Tre Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,1 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,4 Trygghet Kurs: 102 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,5 Tillväxt Kurs: 101 Delt.: 1,5 Trygghet Kurs: 102 Kapitalskydd: 120 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 107 Delt.: 2,2 Kina 3,5 år Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,2 Minska allokeringsproblematiken!

17 Global – Bäst av Tre. USA Europa Asien Korg 1: 50% 25% 25% Korg 2: 25% 50% 25% Korg 3: 25% 25% 50% Hong Kong Sydkorea Taiwan Singapore

18 Sverige Optimal Carry Trade Mix 5 år 3 år Asien Optima l 5 år Brasilie n Valuta 4 år 1 år Global Bäst av Tre Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,1 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,4 Trygghet Kurs: 102 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,5 Tillväxt Kurs: 101 Delt.: 1,5 Trygghet Kurs: 102 Kapitalskydd: 120 Delt.: 1,0 Tillväxt Kurs: 107 Delt.: 2,2 Kina 3,5 år Tillväxt Kurs: 112 Delt.: 1,2 Hitta alternativ till börsen!

19 Real Vs Euro. Stärkning av Realen  Skördar frukterna av en sund ekonomisk politik  Betalat av statsskulden  Uppgraderad till ”investment grade”  En av världens största mottagare av FDI  Efterfrågan på olje- och råvarutillgångar Försvagning av Euron  Försvagning av europeiska ekonomin  Räntesänkningar väntas under året

20 Avkastning från ränte- och valutamarknaderna. •”Carry Trade” •Låna i länder med låg ränta •Placera i länder med hög ränta •Tjäna pengar på ränteskillnaden och valutakursförändringar •5 årig snittavkastning 14,3% per år •20% Garanterad avkastning i trygghetsalternativet •2,2 i deltagandegrad med endast 5% överkurs

21 Portfölj nr 1 - Trygghet Anpassad för: -Den försiktige kunden -Kassapengar i bolag -Vilande bolag -Pensionspengar

22 Trygghetsportföljen 5 år 1 år VO, Brasilien Tr300 000 kr x 1,5 SO Carry Trade Mix, Tr400 000 kr x 1,0 AIO Global Bäst av tre, Tr300 000 kr x 1,0 Total investering 1 020 000 kr Summa Kapitalgaranti 1 080 000 kr Summa Börstillväxt 1 150 000 kr Portfölj av strukturerade produkter Portfölj av strukturerade produkter Brasilien Valuta Carry Trade Mix Trygg (20% garanterad avkastning) Global Bäst av tre

23 Portfölj nr 2 - Tillväxt Anpassad för: -Den som vill in på börsen -Omflytt av fondpengar -Pensionspengar -Den som vill tajma marknaden (med optimal start)

24 Tillväxtportföljen 5 år 3 år 3,5 år 4 år AIO Sverige Optimal, Ti200 000 kr x 1,1 AIO Kina, Ti150 000 kr x 1,1 AIO Asien Optimal, Ti150 000 kr x 1,4 SO Carry Trade Mix, Ti200 000 kr x 2,2 AIO Global ”Bäst Mix”, Ti200 000 kr x 1,5 Total investering 1 054 000 kr Summa Kapitalgaranti 900 000 kr Summa Börstillväxt 1 335 000 kr Portfölj av strukturerade produkter Portfölj av strukturerade produkter Kina Sverige Optimal Asien Optimal Carry Trade Mix Tillväxt 5 år Global ”Bäst Mix”

25 Hävstångscertifikat  Brasilien Valuta: 6 500 kr/st ger 1,5 gånger uppgången på 100 000 kr.  Asien Optimal: 24 500 kr/st ger 1,0 gånger uppgången på 100 000 kr  Carry Trade: 18 500 kr/st ger 1,0 gånger uppgången på 100 000 kr.

26 Case – lågriskinvestering i certifikat Investera 102 000 kr i Carry Trade Mix Trygghet (5 år) med 20% garanterad avkastning och därutöver hela uppsidan i Carry Trade. Investera 24 500 kr i HC Asien Optimal (4 år) med hela uppsidan på 100 000 kr från Asien korgen. Vad blir effekten: - Totalt investerat kapital: 126 500 kr (ink courtage) - Garanterad återbetalning: 120 000 kr - Hela uppsidan på Carry Trade Mix över 20% uppgång - Hela uppsidan på Kina-index på 100 000 kr.

27 Dubbelexponering Investera 102 000 kr i nya Carry Trade Mix Trygghet – 20% garanterad avkastning eller uppsidan i Carry Trade. Investera i tre hävstångscertifikat Brasilien Valuta för 6 500 kr/st som vardera ger 1,5 ggr uppgången på 100 000 kr i Brasiliansk Real vs Euron. Vad blir effekten - Totalt investerat kapital: 121 500 kr (inkl. courtage) - Garanterad återbetalning: 120 000 kr - HELA uppsidan på Carry Trade Mix över 20% uppgång - 1,5 gånger uppsidan på 300 000 kr i Brasilianska Real vs. Euron

28 Sammanfattning  Ersätta aktier, aktiefonder, hedgefonder och räntebärande papper, så att motsvarande avkastning erhålls till lägre risk.  Bred portfölj - olika tillgångsslag  Olika löptider - likviditetsplanering  Kapitalskyddet gör att investeraren alltid känner till det sämsta utfallet  Vinstsäkring - ökar det kapitalskyddade beloppet, utan att gå miste om den fortsatta tillväxtpotentialen  Omvänd vinstsäkring - sänker golvet men förbättrar potentialen framöver


Ladda ner ppt "Garantum Fondkommission  Specialiserad fondkommissionär – erbjuder enbart strukturerade finansiella placeringar, med eller utan kapitalskydd  Etablerat."

Liknande presentationer


Google-annonser