Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner"— Presentationens avskrift:

1 Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner
Kerstin Hessius VD Tredje AP-fonden

2 AP3s uppdrag Att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa hög avkastning till låg risk Mål är att Skapa 4% real avkastning i snitt per år Att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning

3 En portfölj i noterade aktier och räntor som kan ge 4 procent real avkastning
Tillgång Aktier Räntor Basal portfölj 60% 40% 4% real avkastning AP3 vill skapa en portfölj med motsvarande eller högre avkastning till lägre risk

4 Diversifiering kan minska risken och samtidigt höja avkastningen -> höjd riskjusterad avkastning

5 Väldiversifierad portfölj
En mer diversifierad portfölj kan höja den förväntade avkastningen och minska risken för negativ avkastning Basal 60/40 portfölj Väldiversifierad portfölj Förväntad avkastning 6,0% 6,9% Volatilitet 10,3% 8,7% Risk för negativ avkastning 28% 21% Risk att förlora -10% 6% 3%

6 Infrastruktur – attraktiv karakteristik för AP3
Låg korrelation med övriga tillgångsklasser Låg priselasticitet gör att kassaflödet är relativt oberoende av den allmänekonomiska utvecklingen Inflationsskydd Infrastrukturtillgångar erbjuder ofta någon form av skydd mot inflation Stabila kassaflöden Möjliggör god direktavkastning Ska ge diversifiering och ha en god avkastning

7 Diversifiering mot infrastruktur ger högre riskjusterad avkastning

8 Varierande risk/avkastning
6-10% 7-11% 10-14% +12% Projekt-/konstruktionsrisk medför bps

9 Varierande risk/avkastning
Källa: Credit Suisse Asset Management

10 AP3s befintliga investeringar i infrastruktur
SEK 2,2 mdr investerade i 6 onoterade fonder (4 förvaltare) Primärt fokuserade på europeisk PPP Första investeringen 2005 Genomsnittlig årlig avkastning 8% (lokal valuta) SEK 1 mdr investerade i 2 noterade fonder Bägge fonderna är noterade på LSE och fokuserade på social infrastruktur (PPP/PFI) primärt i UK Diversifierad exponering mot +100 operationella tillgångar inom sjukvård, utbildning och transport Förväntad avkastning ca. 7-8% med en direktavkastning om ca 6% (låg historisk volatilitet ~5%) Tydlig positiv inflationskoppling SEK 3,2 miljarder, drygt 1% av fondkapitalet

11 Kanadensiska och australiska pensionsfonder har allokerat upp till 15% till infrastrukturinvesteringar Pensionsfonder med separat allokering till infrastruktur Pensionsfonder utan separat allokering till infrastruktur * * Canadian Pension Plan ,8 % OMERS ,5 % Ontario Teachers Pension Plan 9,3 % AP ,5 % AP ,0 % *Siffrorna avser 2010

12 Exempel på investeringar av internationella pensionsfonder
Teachers‘ (Kanada) OMERS-Borealis (Kanada) PFZW (Holland) Future fund (Australien)

13 Varför offentlig-privat samverkan (OPS) om staten alltid lånar billigast?
Exempel på fördelar med OPS Minskad projektrisk Ökad effektivitet och fokus på kostnadskontroll   Investeringar kan påskyndas Överför risk från skattebetalarna Kan vara gynnsamt till följd av olika riskpreferenser (staten vs pensionssystemet) Infrastruktur-investeringar kan minska pensionssystemets totala risk

14 Varför är AP-fonderna lämpliga investerare inom infrastruktur?
Långsiktighet Matcha fonderas långsiktiga pensionsåtaganden med liknande tillgångar Illikvida, långsiktiga infrastrukturtillgångar gör AP-fonderna till lämpliga investerare Inga framtvingade försäljningar Trovärdighet Uppdrag för hela svenska folket Finansiellt stark Det gemensamma intresset Möjliggör kombination av stabil och rimlig avkastning på kapitalet i infrastruktur med nytta för samhället i stort Pensionssystemets långsiktiga hållbarhet bygger på att den svenska ekonomin har en bra utveckling och att sysselsättningen ökar – förutsätter utbyggnad av infrastruktur AP-fonderna som ägare skulle motverka att kortsiktiga vinstintressen går tvärs emot kundernas intressen


Ladda ner ppt "Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner"

Liknande presentationer


Google-annonser