Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner Kerstin Hessius VD Tredje AP-fonden 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner Kerstin Hessius VD Tredje AP-fonden 1."— Presentationens avskrift:

1 Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner Kerstin Hessius VD Tredje AP-fonden 1

2 AP3s uppdrag • Att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa hög avkastning till låg risk • Mål är att  Skapa 4% real avkastning i snitt per år  Att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning 2

3 En portfölj i noterade aktier och räntor som kan ge 4 procent real avkastning TillgångAktierRäntor Basal portfölj60%40% AP3 vill skapa en portfölj med motsvarande eller högre avkastning till lägre risk 3 4% real avkastning

4 Diversifiering kan minska risken och samtidigt höja avkastningen -> höjd riskjusterad avkastning 4

5 En mer diversifierad portfölj kan höja den förväntade avkastningen och minska risken för negativ avkastning 5 Basal 60/40 portföljVäldiversifierad portfölj Förväntad avkastning6,0%6,9% Volatilitet10,3%8,7% Risk för negativ avkastning28%21% Risk att förlora -10%6%3%

6 Infrastruktur – attraktiv karakteristik för AP3 • Låg korrelation med övriga tillgångsklasser  Låg priselasticitet gör att kassaflödet är relativt oberoende av den allmänekonomiska utvecklingen • Inflationsskydd  Infrastrukturtillgångar erbjuder ofta någon form av skydd mot inflation • Stabila kassaflöden  Möjliggör god direktavkastning • Ska ge diversifiering och ha en god avkastning 6

7 Diversifiering mot infrastruktur ger högre riskjusterad avkastning 7

8 Varierande risk/avkastning 6-10% 7-11% 10-14% +12% Projekt-/konstruktionsrisk medför + 300-500 bps 8

9 Varierande risk/avkastning 9 Källa: Credit Suisse Asset Management

10 AP3s befintliga investeringar i infrastruktur • SEK 2,2 mdr investerade i 6 onoterade fonder (4 förvaltare)  Primärt fokuserade på europeisk PPP  Första investeringen 2005  Genomsnittlig årlig avkastning 8% (lokal valuta) • SEK 1 mdr investerade i 2 noterade fonder  Bägge fonderna är noterade på LSE och fokuserade på social infrastruktur (PPP/PFI) primärt i UK  Diversifierad exponering mot +100 operationella tillgångar inom sjukvård, utbildning och transport  Förväntad avkastning ca. 7-8% med en direktavkastning om ca 6% (låg historisk volatilitet ~5%)  Tydlig positiv inflationskoppling SEK 3,2 miljarder, drygt 1% av fondkapitalet 10

11 Kanadensiska och australiska pensionsfonder har allokerat upp till 15% till infrastrukturinvesteringar Pensionsfonder utan separat allokering till infrastruktur Pensionsfonder med separat allokering till infrastruktur *Siffrorna avser 2010 * * Canadian Pension Plan 6,8 % OMERS 15,5 % Ontario Teachers Pension Plan 9,3 % AP3 0,5 % AP4 0,0 % 11

12 Exempel på investeringar av internationella pensionsfonder Teachers‘ (Kanada) OMERS-Borealis (Kanada) PFZW (Holland) Future fund (Australien) 12

13 Varför offentlig-privat samverkan (OPS) om staten alltid lånar billigast? Exempel på fördelar med OPS • Minskad projektrisk • Ökad effektivitet och fokus på kostnadskontroll • Investeringar kan påskyndas • Överför risk från skattebetalarna  Kan vara gynnsamt till följd av olika riskpreferenser (staten vs pensionssystemet)  Infrastruktur-investeringar kan minska pensionssystemets totala risk 13

14 Varför är AP-fonderna lämpliga investerare inom infrastruktur? • Långsiktighet  Matcha fonderas långsiktiga pensionsåtaganden med liknande tillgångar  Illikvida, långsiktiga infrastrukturtillgångar gör AP-fonderna till lämpliga investerare  Inga framtvingade försäljningar • Trovärdighet  Uppdrag för hela svenska folket  Finansiellt stark • Det gemensamma intresset  Möjliggör kombination av stabil och rimlig avkastning på kapitalet i infrastruktur med nytta för samhället i stort  Pensionssystemets långsiktiga hållbarhet bygger på att den svenska ekonomin har en bra utveckling och att sysselsättningen ökar – förutsätter utbyggnad av infrastruktur  AP-fonderna som ägare skulle motverka att kortsiktiga vinstintressen går tvärs emot kundernas intressen 14


Ladda ner ppt "Infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner Kerstin Hessius VD Tredje AP-fonden 1."

Liknande presentationer


Google-annonser