Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pensionssystemet är finansiellt stabilt • Pensionsrätt = avgift 16 procent av inkomster upp till taket ger pensionsrätt • Pensionerna skrivs upp med utvecklingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pensionssystemet är finansiellt stabilt • Pensionsrätt = avgift 16 procent av inkomster upp till taket ger pensionsrätt • Pensionerna skrivs upp med utvecklingen."— Presentationens avskrift:

1 Pensionssystemet är finansiellt stabilt • Pensionsrätt = avgift 16 procent av inkomster upp till taket ger pensionsrätt • Pensionerna skrivs upp med utvecklingen av genomsnittsinkomsterna • Pensionerna anpassas till livslängden Årskullsspecfika delningstal • Buffertfonderna

2 Källor till obalanser • Pensionerna skrivs upp med utvecklingen av genomsnittsinkomsterna men avgifterna bestäms av utvecklingen av lönesumma • Pensionerna anpassas till livslängden men fastställs utifrån uppmätt livslängd • Buffertfonderna varierar med kapitalavkastningen

3 Balanstalet 2008 2007 Summa tillgångar 7 1847 014 Pensionsskuld 7 4286 996 Underskott (överskott 2007) -24318 Balanstal 0,98260,96721,0026 (3-års medelvärde AP-fonden)

4 AP-fonderna och den finansiella stabiliteten • Pensionssystemet startade med ett balanstal nära 1,0. Fonden har därför fått relativt stor betydelse • Under ett par år har fondens positiva utveckling betytt att balanstalet inte har fallit under 1,0 • Den kraftiga fondminskningen den huvudsakliga orsaken till det låga balanstalet 2008

5 Balanseringen beror på flera faktorer • För hög indexering – Höjningen av grundavdraget har inneburit höjning av inkomstindex. Belastning på system är ca 160 miljarder kr • Arvet efter ATP – Utfasningen av ATP innebär en belastning ca 150 miljarder • Avkastningen på buffertfonden 2008 – AP-fondernas avkastning 2002-2008 har varit lägre (i genomsnitt 2,45 procent per år) än inkomstutvecklingen (i genomsnitt 3,91 procent per år).

6 Kostnader viktiga för pensionens storlek • Kostnadsavdrag 2008: – Inkomstpensionen: 0,0226 procent. Motsvarar en minskning av pensionen med 0,5 procent. – Premiepension: 0,46 procent. Motsvarar en minskning av pensionen med 13 procent • Lägre kostnader för AP-fonderna ger högre pensioner på sikt men effekt på finansiell stabilitet marginell

7 • Pensionssystemet finansiellt stabilt och följsamt till samhällsekonomin • Autonomt system. Konstruerat för att fungera utan diskretionära politiska beslut • Balanseringen är en del av indexeringen – kan inte alltid motverka negativ utveckling • För förtroende är låga kostnader och oberoende AP-fonder viktiga


Ladda ner ppt "Pensionssystemet är finansiellt stabilt • Pensionsrätt = avgift 16 procent av inkomster upp till taket ger pensionsrätt • Pensionerna skrivs upp med utvecklingen."

Liknande presentationer


Google-annonser