Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-25 1 Hitta kursvinnare Marknadens vassaste beslutsstöd Günther Mårder & Christophe Génetay.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-25 1 Hitta kursvinnare Marknadens vassaste beslutsstöd Günther Mårder & Christophe Génetay."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-25 1 Hitta kursvinnare Marknadens vassaste beslutsstöd Günther Mårder & Christophe Génetay

2 2014-06-25 2 Aktiespararnas Gyllene regler •Sätt ett mål för ditt aktiesparande - var långsiktig •Investera regelbundet •Kontrollera riskerna •Var försiktig med belåning! •Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt •Gör din egen analys •Sätt upp regler för när du skall omplacera

3 2014-06-25 3 Kollar du dina aktier lika mycket som bilen inför ett bilköp …?

4 2014-06-25 4 Välj rätt företag för analys • Studera företagets historiska försäljnings- och vinstutveckling • Företag med stark historisk utveckling har ofta även bra framtidsutsikter • Ta reda på orsakerna till att företaget utvecklats som det gjort • Fundera på vilka hot det finns mot företagets tillväxt • Bedöm vilka tillväxtutsikter företaget har i framtiden Kännetecken på en bra ledning: • Har blivit testad och nått framgång i såväl bra som dåliga tider. • Har visat förmåga att långsiktigt skapa tillväxt.

5 2014-06-25 5 Vad Aktiespararnas Aktieanalys bygger på Syfte med analysen • Hitta rimligt värderade tillväxtaktier • Fem års placeringssikt Bör-krav på bolaget • Går med vinst • Värderas utifrån vinst, inte tillgångar • Historik minst tre år ”Vi vill köpa bra tillväxtföretag med stabil företagsledning till en bra kurs”

6 2014-06-25 6 Att hitta rätt aktie för analys Bedömning av företaget och dess ledning •Tillväxttakten •Vinstmarginalen •Avkastning på eget kapital •Utdelningar Bedömning av aktiekursen •Historisk värdering •Prisintervall

7 2014-06-25 7 Konsten att hitta köpvärda aktier Företag DåligtBra Undvik absolut Låg Hög AktiekursAktiekurs Rätt val Avvakta

8 2014-06-25 8 Programmets olika moduler • Fundamental analys • Nyckeltalssortering • Portföljhantering • Teknisk analys • Rankinglistor • Kurslistor

9 2014-06-25 9 Analysens sju steg 1. Historisk försäljning 2. Historisk vinstutveckling 3. Lönsamhetsanalys och vinstprognos 4. Utdelningsprognos 5. P/e-talsprognos 6. Kursprognoser 7. Kursintervall, risk och avkastning

10 2014-06-25 10 Viktiga nyckeltal i analysen • Vinsttillväxten per aktie – för att bedöma framtidspotentialen • Vinstmarginalen – för att bedöma företagsledningens förmåga • Räntabilitet på eget kapital – för att bedöma företagsledningens förmåga • P/e-talet – för att räkna fram kursprognoser • Peg-tal – för att bedöma om aktien värderas rätt jämfört med tillväxtmöjligheterna • Utdelningsandelen – för att beräkna en del av aktiens framtida avkastning • Direktavkastning – för att bedöma utdelningens bidrag till totalavkastningen • Vinst/förlustkvot – för att bedöma risken • Förväntad avkastning – visar vilken avkastning du kan räkna med förutsatt att dina antaganden i analysen infrias

11 2014-06-25 11 De tre viktigaste bedömningsgrunderna Försäljning, vinst per aktie & vinstmarginal • Är det tillväxt? Är trenden stigande? • Är tillväxten på samma nivå? • Om någon av dessa tre visar minskande tillväxt, ta reda på varför? • Om försäljningstillväxten är avtagande, kan vinsten fortsätta att växa? • Hur länge kan vinstmarginalen minska innan den påverkar vinsten? • Sjunkande vinstmarginal är ofta en första indikator på framtida problem

12 2014-06-25 12 De tre viktigaste bedömningsgrunderna Försäljning, vinst per aktie & vinstmarginal • Om vinstmarginalen är på väg ned, håll ett öga på vinst/aktie nästa kvartal • Fler än ett kvartal av minskande vinstmarginal kan indikera att vinsten per aktie är på väg ned och som en följd av detta: kursen på väg ned

13 2014-06-25 13 Utvärdering Hitta kursvinnare

14 2014-06-25 14 Specialerbjudande idag – Pro 3 månader 149 kronor!


Ladda ner ppt "2014-06-25 1 Hitta kursvinnare Marknadens vassaste beslutsstöd Günther Mårder & Christophe Génetay."

Liknande presentationer


Google-annonser