Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Portföljfronten med 3 tillgångar Volvo, Fabege och Handelsbanken. Minsta-varians-portföljen innehåller 7,8 % Volvo; 66,6 % SHB och 25,6 % Fabege.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Portföljfronten med 3 tillgångar Volvo, Fabege och Handelsbanken. Minsta-varians-portföljen innehåller 7,8 % Volvo; 66,6 % SHB och 25,6 % Fabege."— Presentationens avskrift:

1 Portföljfronten med 3 tillgångar Volvo, Fabege och Handelsbanken. Minsta-varians-portföljen innehåller 7,8 % Volvo; 66,6 % SHB och 25,6 % Fabege.

2 Viktandelar i portföljen vid olika avkastningskrav Mest Handelsbanken vid låga avkastningskrav.

3 Capital Market Line med tre riskfyllda tillgångar Med hjälp av supereffektiva portföljen kan högre riskjusterad avkastning uppnås. SEP innehåller 15,6 % Volvo; 55,0 % SHB och 29,5 % Fabege.

4 Security Market Line Volvo är överprissatt, Handelsbanken och Fabege något underprissatta. Marknadsportföljen är något orealistiskt lika med börsens generalindex.

5 Portföljfronten med 4 tillgångar Nu även HOXSWE – ett småhusprisindex. Portföljfronten får ett kraftigt förändrat utseende eftersom Småhusprisindexet haft en mycket lägre riskprofil under den aktuella perioden. Detta är förväntat, dels eftersom småhus är en mindre riskfylld tillgång än företagen och dels eftersom det är ett index av småhus och därmed har lägre varians än ett enskilt småhus.

6 Viktandelar i portföljen vid olika avkastningskrav Med tillgång till även småhus kommer portföljen att domineras av dessa för låga avkastningskrav.

7 Capital Market Line med tillgång till småhus Sharpekvoten ökar från 0,92 till 1,13. I bilden finns också ett par referensvärden i form av belånat småhus och en slags normalportfölj. Ett högt belånat (100 %) småhus ger ungefär samma risk/avkastning som 60 % riskfri tillgång och 40 % supereffektiv portfölj.

8 Security Market Line Småhus förefallar underprissatta, men det är ett förväntat resultat eftersom vi har en marknadsportfölj som enbart består av börsföretag. Därmed erbjuder småhuset mycket attraktiva diversifieringsegenskaper.


Ladda ner ppt "Portföljfronten med 3 tillgångar Volvo, Fabege och Handelsbanken. Minsta-varians-portföljen innehåller 7,8 % Volvo; 66,6 % SHB och 25,6 % Fabege."

Liknande presentationer


Google-annonser