Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas
FÖRELÄSNING 6 Konjunkturen Den keynesianska modellen Litteratur: kapitel 13 och 14, (F&J) © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

2 Att mäta konjunkturens längd och djup
Potentiell BNP BNP vid full sysselsättning. BNP-trend Utjämnad version av den faktiska BNP-nivån som speglar den långsiktiga potentiella BNP-nivån. © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

3 Konjunkturen - en principskiss
Topp Botten Nedgångsfas Uppgångsfas Längd hel cykel Tid BNP Trend BNP Lågkonjunktur Högkonjunktur © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

4 Cyklisk BNP = Observerad BNP - BNP-trend = Absolut BNP-gap
BNP-gap. Cyklisk BNP som andel av BNP-trend. = cyklisk BNP/BNP-trend = Relativt BNP-gap © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

5 Löner och priser är fasta. BNP bestäms av total efterfrågan (AD).
Kort sikt: kap 14, 15, 16 Löner och priser är fasta. BNP bestäms av total efterfrågan (AD). Medelfristig sikt, kap 17, 18 Löner och priser är rörliga. Priser ändras snabbare än löner. BNP bestäms av jämvikt mellan efterfrågan (AD) och kortsiktigt utbud (SAS). © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

6 Den keynesianska modellen
behandlar jämvikt på kort sikt analysen bygger på tre antaganden: konstant pris- och lönenivå lediga produktionsresurser konstant ränta och växelkurs effekt av de tre antagandena: utbudet anpassas till efterfrågan, d.v.s. BNP bestäms av efterfrågan Jämvikt med hög arbetslöshet möjlig © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Fregert och Jonung: Makroekonomi 2003 1

7 Efterfrågan bestäms av efterfrågan på BNP:s, Y:s, delkomponenter:
privat konsumtion, C offentlig konsumtion, G Investeringar, I Export, X Import, IM © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

8 Konsumtionsefterfrågan
Disponibel inkomst = Yd = Y - t×Y + Tr = (1-t)×Y + Tr där Tr = inkomstoberoende transfereringar (t.ex. barnbidrag), t = proportionell skattesats Marginell konsumtionsbenägenhet, (Marginal propensity to consume, MPC) Ökning i konsumtionsutgifter när disponibel inkomst ökar med en krona. 0 < MPC < 1 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

9 Konsumtion som funktion av disponibel inkomst: C = C0 + MPC×Ydisponibel
MPC ökar MPC 1 C0 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Fregert och Jonung: Makroekonomi 2003

10 = intercept + lutning*BNP, d.v.s. konsumtion som funktion av BNP där:
Konsumtionsfunktionen: omskrivning Konsumtion som funktion av disponibel inkomst: C = C0 + MPC×Yd = C0 + MPC×[(1-t)×Y + Tr] C0 + MPC×(1-t)×Y + MPC×Tr = C0 + MPC×Tr + MPC×(1-t)×Y = = intercept + lutning*BNP, d.v.s. konsumtion som funktion av BNP där: intercept = C0 + MPC×Tr lutning = MPC×(1-t): hur mycket C ökar då Y ökar med en krona BNP = Y © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

11 Konsumtion som funktion av BNP (=inkomst före skatt)
C Y MPC ökar, t minskar MPC´(1-t) 1 C0 + MPC×Tr © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Fregert och Jonung: Makroekonomi 2003

12 Konsumtion som funktion av BNP: skift
Framtida arbets-inkomster ökar, förmögenhet ökar, transferingar ökar: C0 +MPC*Tr ändras C Y MPC´(1-t) 1 C0 +MPC*Tr © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Fregert och Jonung: Makroekonomi 2003

13 Investeringsfunktionen
Y Realräntan faller, framtida avkastning stiger. © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

14 Offentliga konsumtions- och investeringsfunktionen
Y Expansiv utgiftspolitik. © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

15 Växelkursändringar Devalvering En ändring av fast växelkurs som gör att utländsk valuta blir dyrare. SEK/EURO ­ Depreciering En ändring av rörlig växelkurs som gör att utländsk valuta blir dyrare. SEK/EURO ­ Revalvering En ändring av fast växelkurs som gör att utländsk valuta blir billigare. SEK/EURO ¯ Appreciering En ändring av rörlig växelkurs som gör att utländsk valuta blir billigare. SEK/EURO ¯ © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

16 Exportfunktionen X Devalvering, utländsk konjunkturuppgång. Y
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

17 Importfunktionen Revalvering. IM 1 Y MPM = Marginell import-benägenhet
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

18 Nettoexportfunktionen NX = X – IM(Y)
Lika långa NX Y 1 MPM Nettoexport-funktion © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

19 Aggregerad efterfrågan
Den aggregerade efterfrågefunktionen Total eller samlad efterfrågan som riktas mot inhemska varor och tjänster Marginell utgiftsbenägenhet, g Den ökning i aggregerad efterfrågan som uppstår till följd av att BNP ökar med en krona. g = MPC×(1-t) - MPM © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur

20 C0 +MPC*Tr = konsumtionsfunktionens intercept X = exporten
Autonom efterfrågan Den del av den aggregerade efterfrågan som är oberoende av BNP och vilken består av: C0 +MPC*Tr = konsumtionsfunktionens intercept X = exporten I = investeringar (exkl. lagerinvesteringar) G = offentlig konsumtion -IM0 = minus interceptet i importfunktionen Autonom efterfrågan avläses som den aggregerade efterfrågefunktionens intercept. © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Fregert och Jonung: Makroekonomi 2003

21 Jämvikt Jämviktsvillkor: Y=AD
Aggregerad efterfrågan är lika med faktisk produktion, det vill säga det finns köpare till allt som produceras och inga köpare blir utan varor. Produktion - efterfrågan = Y - AD = (C+I+ Ilager + G + NX) - (C+I+G + NX) = Ilager = Lagerförändring Y=AD Û Ilager = 0 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Fregert och Jonung: Makroekonomi 2003


Ladda ner ppt "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas"

Liknande presentationer


Google-annonser