Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 6  Konjunkturen  Den keynesianska modellen Litteratur: kapitel 13 och 14, (F&J) © Fregert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 6  Konjunkturen  Den keynesianska modellen Litteratur: kapitel 13 och 14, (F&J) © Fregert."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 6  Konjunkturen  Den keynesianska modellen Litteratur: kapitel 13 och 14, (F&J) © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 1

2 2 Att mäta konjunkturens längd och djup  Potentiell BNP BNP vid full sysselsättning.  BNP-trend Utjämnad version av den faktiska BNP- nivån som speglar den långsiktiga potentiella BNP-nivån.

3 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 3 Konjunkturen - en principskiss Tid BNP Topp Botten NedgångsfasUppgångsfas Längd hel cykel Lågkonjunktur Högkonjunktur Trend BNP

4 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 4  Cyklisk BNP = Observerad BNP - BNP-trend = Absolut BNP-gap  BNP-gap. Cyklisk BNP som andel av BNP- trend. = cyklisk BNP/BNP-trend = Relativt BNP-gap

5 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 5  Kort sikt: kap 14, 15, 16 –Löner och priser är fasta. –BNP bestäms av total efterfrågan (AD).  Medelfristig sikt, kap 17, 18 –Löner och priser är rörliga. –Priser ändras snabbare än löner. –BNP bestäms av jämvikt mellan efterfrågan (AD) och kortsiktigt utbud (SAS).

6 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 6 Den keynesianska modellen  behandlar jämvikt på kort sikt  analysen bygger på tre antaganden: –konstant pris- och lönenivå –lediga produktionsresurser –konstant ränta och växelkurs  effekt av de tre antagandena: utbudet anpassas till efterfrågan, d.v.s. BNP bestäms av efterfrågan  Jämvikt med hög arbetslöshet möjlig

7 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 7  Efterfrågan bestäms av efterfrågan på BNP:s, Y:s, delkomponenter: –privat konsumtion, C –offentlig konsumtion, G –Investeringar, I –Export, X –Import, IM

8 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 8 Konsumtionsefterfrågan  Disponibel inkomst = Y d = Y - t  Y  r  (1-t)  Y + Tr där Tr = inkomstoberoende transfereringar (t.ex. barnbidrag), t = proportionell skattesats  Marginell konsumtionsbenägenhet, (Marginal propensity to consume, MPC) Ökning i konsumtionsutgifter när disponibel inkomst ökar med en krona. 0 < MPC < 1

9 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 9 Konsumtion som funktion av disponibel inkomst: C = C 0 + MPC  Y disponibel C Y disponibel MPC ökar MPC 1 C0C0

10 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 10  Konsumtionsfunktionen: omskrivning Konsumtion som funktion av disponibel inkomst: C = C 0 + MPC  Y d = C 0 + MPC  [(1-t)  Y + Tr] C 0 + MPC  (1-t)  Y + MPC  Tr = C 0 + MPC  Tr + MPC  (1-t)  Y = = intercept + lutning*BNP, d.v.s. konsumtion som funktion av BNP där: intercept = C 0 + MPC  Tr lutning = MPC  (1-t): hur mycket C ökar då Y ökar med en krona BNP = Y

11 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 11 Konsumtion som funktion av BNP (=inkomst före skatt) C Y MPC ökar, t minskar MPC  (1-t) 1 C 0 + MPC×Tr

12 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 12 C Y Konsumtion som funktion av BNP: skift MPC  (1-t) 1 C 0 +MPC*Tr Framtida arbets- inkomster ökar, förmögenhet ökar, transferingar ökar: C 0 +MPC*Tr ändras

13 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 13 Investeringsfunktionen I Y Realräntan faller, framtida avkastning stiger.

14 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 14 Offentliga konsumtions- och investeringsfunktionen G Y Expansiv utgiftspolitik.

15 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 15 Växelkursändringar  Devalvering En ändring av fast växelkurs som gör att utländsk valuta blir dyrare. SEK/EURO   Depreciering En ändring av rörlig växelkurs som gör att utländsk valuta blir dyrare. SEK/EURO   Revalvering En ändring av fast växelkurs som gör att utländsk valuta blir billigare. SEK/EURO   Appreciering En ändring av rörlig växelkurs som gör att utländsk valuta blir billigare. SEK/EURO 

16 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 16 X Y Devalvering, utländsk konjunkturuppgång. Exportfunktionen

17 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 17 IM Y Revalvering. MPM = Marginell import- benägenhet 1 Importfunktionen

18 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 18 Nettoexportfunktionen NX = X – IM(Y) X, IM Y IM X NX Y 1 MPM Nettoexport- funktion Lika långa

19 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 19 Aggregerad efterfrågan  Den aggregerade efterfrågefunktionen Total eller samlad efterfrågan som riktas mot inhemska varor och tjänster  Marginell utgiftsbenägenhet, g Den ökning i aggregerad efterfrågan som uppstår till följd av att BNP ökar med en krona.  g = MPC  (1-t) - MPM

20 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 20  Autonom efterfrågan Den del av den aggregerade efterfrågan som är oberoende av BNP och vilken består av: – C 0 +MPC*Tr = konsumtionsfunktionens intercept – X = exporten – I = investeringar (exkl. lagerinvesteringar) – G = offentlig konsumtion – -IM 0 = minus interceptet i importfunktionen  Autonom efterfrågan avläses som den aggregerade efterfrågefunktionens intercept.

21 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 21 Jämvikt  Jämviktsvillkor: Y=AD Aggregerad efterfrågan är lika med faktisk produktion, det vill säga det finns köpare till allt som produceras och inga köpare blir utan varor.  Produktion - efterfrågan = Y - AD = (C+I+ I lager + G + NX) - (C+I+G + NX) = I lager = Lagerförändring  Y=AD  I lager = 0


Ladda ner ppt "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 6  Konjunkturen  Den keynesianska modellen Litteratur: kapitel 13 och 14, (F&J) © Fregert."

Liknande presentationer


Google-annonser