Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 7  Konjunkturer och ekonomisk politik i den keynesianska modellen Litteratur: kapitel 15,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 7  Konjunkturer och ekonomisk politik i den keynesianska modellen Litteratur: kapitel 15,"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 7  Konjunkturer och ekonomisk politik i den keynesianska modellen Litteratur: kapitel 15, (F&J) 1

2 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 2  Jämvikts-BNP ändras när autonom efterfrågan ändras  –Konjukturfluktuationer (  Y) orsakas av skift i autonom efterfrågan –Stabiliseringspolitik sker genom ändringar i autonom efterfrågan

3 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 3  Multiplikatoreffekten: Den kedjereaktion som en ökning i autonom efterfrågan sätter igång genom att nya inkomster i varje led ger upphov till nya konsumtionsutgifter, så att sluteffekten är större än den ursprungliga uppgången i autonom efterfrågan:  Y jämvikt >  AD autonom

4 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 4  Multiplikatorn Mått på hur jämviktsinkomsten ändras relativt förändringen i autonom efterfrågan.  Hög g  stor multiplikator –g = 0,8  multiplikator = 5 –g = 0,6  multiplikator = 2,5 aut

5 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 5 Liten multiplikator: låg g: flack AD(Y) 45  Y AD AD = Y AD 1 (Y) Y1Y1 AD 1  AD autonom Liten  Y >  AD aut AD 2 (Y) Y2Y2 AD 2

6 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 6 Stor multiplikator: hög g: brant AD(Y) 45  Y AD AD = Y AD 1 (Y) Y1Y1 AD 1  AD autonom Stor  Y AD 2 AD 2 (Y) Y2Y2

7 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 7.. Multiplikatorn = Ju högre g, desto större multiplikator: Ju högre MPC, desto större multiplikator Ju högre t, desto mindre multiplikator Ju högre MPM, desto mindre multiplikator Vad bestämmer multiplikatorns storlek?

8 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 8 Multiplikatorprocessen som kedjereaktion Antag att Y anpassar sig till AD inom varje period 0,8*10 = ,8*8 = 6,46,4

9 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 9 Finanspolitik  Finanspolitik = beslut som rör den offentliga sektorns inkomster och utgifter  Syftar till att: ­styra ekonomin mot potentiell BNP, d.v.s. utjämna kortsiktiga fluktuationer ­främja effektivitet (hög BNP) ­främja långsiktig tillväxt i BNP ­Anm: jämför Figur 1.1

10 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 10 Statens utgifter  Konsumtion (del av G)  Investeringar (del av G)  Transfereringar (Tr)  Räntor på statsskulden

11 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 11 Statens inkomster  Skatt på inkomst  Skatt på varor och tjänster  Sociala avgifter och egenavgifter  Skatt på egendom  Övriga inkomster

12 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 12 Begrepp  Budgetutfall (budgetsaldo, budgetöverskott) = T – G – Tr  Statsskuld = ackumulerat underskott, d.v.s. summan av alla tidigare budgetunderskott

13 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 13  Keynesiansk stabiliseringspolitik Stabilisering av autonom efterfrågan och därmed BNP genom förändringar i finanspolitiken som motverkar förändringar i privat autonom efterfrågan.

14 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 14 Offentlig utgiftsförändring:   Y = [1/(1-g)]   G  Förändringar i inkomstoberoende transfereringar:   Y = [1/(1-g)]  MPC   Tr  C aut =  AD aut  AD aut

15 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 15 Aktiv (diskretionär) finanspolitik kan minska fluktuationerna i BNP genom att minska fluktuationer i  AD aut 45  Y AD AD = Y Små  Y Små  AD aut Stora  Y Stora  AD aut

16 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 16 Minskad skattesats t 45  Y AD AD = Y YY t 

17 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 17 Automatiska stabilisatorer  Automatisk stabilisator Inneboende egenskap i ekonomin som dämpar effekterna på BNP av förändringar i autonom efterfrågan genom att minska multiplikatorn. –Exempel: proportionell inkomstskatt  inkomsten efter skatt ändras mindre än inkomsten före skatt så att disponibel inkomst och konsumtion och därmed BNP varierar mindre.

18 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 18 Automatisk stabilisator, t. ex. hög skattesats, ger mindre fluktuationer i BNP 45  Y AD AD = Y Små  Y Hög t, låg g, låg multiplikator Fluktuationer  AD autonom Stora  Y Låg t, hög g, hög multiplikator

19 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 19 Intern och extern balans  Extern balans Bytesbalansen är lika med noll.  Intern balans BNP-gapet är lika med noll.

20 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 20 Hur påverkas den externa balansen (bytesbalansen) av BNP-ändringar?  Om BNP stiger, ökar importen (eftersom vi köper importerade varor för en del av inkomstökningen). När importen ökar, försämras bytesbalansen.

21 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 21 Intern och extern balans AD = Y 45  Y AD NX Y0 Ingen motsättning mellan intern och extern balans. Y potentiell Y1Y1 NX(Y).. GG Extern balans Intern balans

22 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 22 Intern och extern balans Motsättning mellan intern och extern balans. 45  Y AD AD = Y NX Y0 Y potentiell Y1Y1 NX(Y). Extern balans GG. Intern balans

23 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 23 Devalvering 45  Y AD AD = Y NX Y NX(Y) AD(Y) Y1Y1 Y potentiell NX  Förbättring extern balans Förbättring intern balans NX 

24 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 24 Konjunkturen enligt den keynesianska modellen Störningar Förändringar i privat autonom efterfrågan (C 0, I, NX) Stabiliseringspolitik Finanspolitik (G), devalvering, revalvering Konjunkturcykel Fluktuationer i BNP och arbetslöshet Spridnings- mekanism Multiplikator


Ladda ner ppt "Förvaltningshögskolan Makroekonomi Osvaldo Salas FÖRELÄSNING 7  Konjunkturer och ekonomisk politik i den keynesianska modellen Litteratur: kapitel 15,"

Liknande presentationer


Google-annonser