Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönsamhet i produktionsförbättringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönsamhet i produktionsförbättringar"— Presentationens avskrift:

1 Lönsamhet i produktionsförbättringar
Productivity Management Research at Chalmers University of Technology Robin Sundkvist

2 Bakgrund Tidigare forskning Vad kan förbättras? Hur förbättras detta?
Industriell närvaro Nuvarande forskning – Effekterna av att förbättra Ekonomiska effekter Direkta relationer In-direkta relationer Icke-ekonomiska effekter Humana, tekniska, miljö, geografiska mm.

3 Mål Förstå ekonomiska effekter av produktivitetsförbättringar (inom ramen för produktion) Utveckla ett beslutsstöd verktyg för produktivitetsförbättringar Översätta kunskapen till policys (lätt att förstå, lätt att använda) % $

4 Problemet OEE = 50% FTT = 85% CPk < 1 OEE = ? FTT = ? CPk = ?
ROA = 10% ROS = 15% CFO = +5M OEE = 50% FTT = 85% CPk < 1

5 Lösningen Verklighets-baserad kunskaps modell
Modellering och analys av verkstads-golv data Beslutsstöd för produktivitets-investering

6 Vad måste vi kunna? Vad förbättrar vi? Hur förbättrar vi? Effekterna?

7 Vad förbättrar vi? Resultaträkning Tillgångar Skulder Inkomster (300)
Kostnade för sålda varor (400) Material Inventory changes Övriga kostnader ( ) Löner & avskrivningar (700) Övertid Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella kostnader Tillgångar Maskiner & utrustning (120) Lager (140) Råmaterial Produkter I arbete Färdigvaror Kundfordringar (150) Kassa & bank (190) Skulder Eget kapital (200) Långsiktiga skulder (230) Leverantörsskulder (240) Vinst/förlust

8 Hur förbättrar vi? All verksamhet kräver finansiering för att vara livsduglig och finansiering kostar pengar (kapitalkostnad) Som ansvarig för en tillverkningsenhet/funktion/företag bör du därför eftersträva att minska ditt finansieringsbehov genom att: Reducera den tid som krävs för att verksamheten ska omsätta investerat kapital till avkastning Reducera mängden kapital som är nödvändig att omsätta investerat kapital till avkastning Reducera bokfört värde för produkten/tjänsten som generar avkastning till företaget

9 Effekterna? Resultat Resultat 80 70 Balans Balans 80 80 Potential 70
20 20 Lönsamhet = 20/80 = 25% Lönsamhet = 30/70 = 43%

10 Praktiskt exempel Ledtidsförbättring i produktion
Idag har företaget en genomsnittlig ledtid från order-till-leverans på 50 dagar. Vad sparar företaget på att halvera ledtiden?

11 Tid är pengar In-/utbetalning Leverans Produktionsorder

12 Kassacykel exempel Nuläge Försäljning 100 MSEK/år = 270KSEK/dag
Kostnad för sålda varor (70% av försäljning) = 70 MSEK/år = 191 KSEK/dag SEK måste finnas tillgängligt varje dag Kassacykel = 100 dagar ( dagars leverantörskredit) 19,1MSEK för att driva organisationen Kostnaden för kapital antas vara 10% SEK totala finansieringskostnader SEK/dag av kassacykeln

13 Kassacykel exempel Framtida läge
Anta att order-till-leverans som i nuläget tar 50 dagar, kan reduceras till 25 dagar, vad innebär detta i minskade finansieringskostnader? Svar SEK/dag i finansieringskostnad 50 dagar * = 25 dagar * =

14 Kunskapskrav Förstå produktionen (Dåtid, nutid & framtid)
Tid: Vad driver ledtiden för att producera produkter eller tjänster? Mängd: Vad är optimala lagernivåer, för låga leder till onödiga produktionsstopp, för höga kostar mycket. Värde: Vilka tillgångar adderar värde? Allokeras rätt kostnad till produkten eller tjänsten? Är rätt tillgång använd till ändamålet, används dyra maskiner och utrustningar för enkla moment?

15 Sammanfattning Lönsamhetsförbättringar nås genom: Ledtidsreducering
Kapitalmängdreducering Värdereducering Observera! Verksamhetens mål är att utveckla kapitalet, inte reducera kapitalet.

16 Vill du veta mer? robin.sundkvist@chalmers.se 031 - 772 13 12
Verkstäderna, nr 3, 2013


Ladda ner ppt "Lönsamhet i produktionsförbättringar"

Liknande presentationer


Google-annonser