Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Robin Sundkvist Lönsamhet i produktionsförbättringar Productivity Management Research at Chalmers University of Technology 2013-04-24 Robin Sundkvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Robin Sundkvist Lönsamhet i produktionsförbättringar Productivity Management Research at Chalmers University of Technology 2013-04-24 Robin Sundkvist."— Presentationens avskrift:

1 Robin Sundkvist Lönsamhet i produktionsförbättringar Productivity Management Research at Chalmers University of Technology 2013-04-24 Robin Sundkvist

2 Bakgrund • Tidigare forskning – Vad kan förbättras? – Hur förbättras detta? – Industriell närvaro • Nuvarande forskning – Effekterna av att förbättra – Ekonomiska effekter • Direkta relationer • In-direkta relationer – Icke-ekonomiska effekter • Humana, tekniska, miljö, geografiska mm.

3 Robin Sundkvist Mål • Förstå ekonomiska effekter av produktivitetsförbättringar (inom ramen för produktion) • Utveckla ett beslutsstöd verktyg för produktivitetsförbättringar • Översätta kunskapen till policys (lätt att förstå, lätt att använda) %$

4 Robin Sundkvist Problemet OEE = 50% FTT = 85% CP k < 1 OEE = ? FTT = ? CP k = ? ROA = 10% ROS = 15% CFO = +5M

5 Robin Sundkvist Lösningen Verklighets- baserad kunskaps modell Modellering och analys av verkstads- golv data Beslutsstöd för produktivitets- investering

6 Robin Sundkvist Vad måste vi kunna? Vad förbättrar vi?Hur förbättrar vi?Effekterna?

7 Robin Sundkvist Vad förbättrar vi? Resultaträkning •Inkomster (300) •Kostnade för sålda varor (400) •Material •Inventory changes •Övriga kostnader (500-600) •Löner & avskrivningar (700) •Övertid •Avskrivningar •Rörelseresultat •Finansiella kostnader Tillgångar •Maskiner & utrustning (120) •Lager (140) •Råmaterial •Produkter I arbete •Färdigvaror •Kundfordringar (150) •Kassa & bank (190) Skulder •Eget kapital (200) •Långsiktiga skulder (230) •Leverantörsskulder (240) •Vinst/förlust

8 Robin Sundkvist Hur förbättrar vi? • All verksamhet kräver finansiering för att vara livsduglig och finansiering kostar pengar (kapitalkostnad) • Som ansvarig för en tillverkningsenhet/funktion/företag bör du därför eftersträva att minska ditt finansieringsbehov genom att: – Reducera den tid som krävs för att verksamheten ska omsätta investerat kapital till avkastning – Reducera mängden kapital som är nödvändig att omsätta investerat kapital till avkastning – Reducera bokfört värde för produkten/tjänsten som generar avkastning till företaget

9 Robin Sundkvist Effekterna? 80 20 70 20 70 Lönsamhet = 20/80 = 25% 80 Lönsamhet = 30/70 = 43% Potential Balans Resultat potential Resultat Balans

10 Robin Sundkvist Praktiskt exempel • Ledtidsförbättring i produktion • Idag har företaget en genomsnittlig ledtid från order-till-leverans på 50 dagar. • Vad sparar företaget på att halvera ledtiden?

11 Robin Sundkvist Tid är pengar Leverans In-/utbetalning Produktionsorder

12 Robin Sundkvist Kassacykel exempel Nuläge • Försäljning 100 MSEK/år = 270KSEK/dag • Kostnad för sålda varor (70% av försäljning) = 70 MSEK/år = 191 KSEK/dag  191 000 SEK måste finnas tillgängligt varje dag • Kassacykel = 100 dagar (130 - 30 dagars leverantörskredit)  19,1MSEK för att driva organisationen • Kostnaden för kapital antas vara 10%  1 910 000 SEK totala finansieringskostnader  19 100 SEK/dag av kassacykeln

13 Robin Sundkvist Kassacykel exempel Framtida läge • Anta att order-till-leverans som i nuläget tar 50 dagar, kan reduceras till 25 dagar, vad innebär detta i minskade finansieringskostnader? Svar • 19 100 SEK/dag i finansieringskostnad • 50 dagar * 19 100 = 955 000 • 25 dagar * 19 100 = 477 500

14 Robin Sundkvist Kunskapskrav • Förstå produktionen (Dåtid, nutid & framtid) – Tid: Vad driver ledtiden för att producera produkter eller tjänster? – Mängd: Vad är optimala lagernivåer, för låga leder till onödiga produktionsstopp, för höga kostar mycket. – Värde: Vilka tillgångar adderar värde? Allokeras rätt kostnad till produkten eller tjänsten? Är rätt tillgång använd till ändamålet, används dyra maskiner och utrustningar för enkla moment?

15 Robin Sundkvist Sammanfattning Lönsamhetsförbättringar nås genom: • Ledtidsreducering • Kapitalmängdreducering • Värdereducering Observera! Verksamhetens mål är att utveckla kapitalet, inte reducera kapitalet.

16 Robin Sundkvist Vill du veta mer? robin.sundkvist@chalmers.se 031 - 772 13 12 • Verkstäderna, nr 3, 2013


Ladda ner ppt "Robin Sundkvist Lönsamhet i produktionsförbättringar Productivity Management Research at Chalmers University of Technology 2013-04-24 Robin Sundkvist."

Liknande presentationer


Google-annonser