Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Emma Rudberg Skara Semin Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi! Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar Emma Rudberg, Skara Semin Nils- Gunnar Pettersson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Emma Rudberg Skara Semin Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi! Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar Emma Rudberg, Skara Semin Nils- Gunnar Pettersson,"— Presentationens avskrift:

1 Emma Rudberg Skara Semin Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi! Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar Emma Rudberg, Skara Semin Nils- Gunnar Pettersson, HS

2 Emma Rudberg Skara Semin Gårdsbeskrivning  Kurt och Johan Nordin, Klippan, Hånger, Värnamo  Entreprenad verksamhet, lika stor del i företaget  Modern uppbunden ladugård, kortbås, datafodervagn, mjölkräls, rundbalar, upprullare.  72 mjölkande, 85 kor totalt, 55 dräktiga djur. Sinkor i annan ladugård.  Målsättningen är att leverera 780 ton mjölk om året.

3 Emma Rudberg Skara Semin Ny foderstrategi i år  Tidigare bara köpfoder till korna.  Lite spannmål har odlats på gården, har tidigare använts till rekryteringsdjuren.  Högt kraftfoderpris har gjort att spannmål i år för första gången används till korna, 2,5 kg per ko och dag.  Positiv effekt likviditetsmässigt +11 200 kr/ månad  Ingen negativ effekt på mjölkmängd, positivt vad gäller smaklighet, påverkan på halter svårt att säga.

4 Emma Rudberg Skara Semin Hur skall framtidens foderstrategi på gården se ut?  Är det en lönsam strategi att fortsätta med denna mängd spannmål?  Mer areal  Skall jag använda ännu mer spannmål i foderstaten, köpa resten? Är det lönsamt att investera för mer lagring och hantering av spannmål?  Skall jag odla och sälja spannmål istället?  Är det lönsamt att investera i ett blandfodersystem enbart för att kunna blanda olika ensilage partier?

5 Emma Rudberg Skara Semin Produktionskostnad/ Alternativ värde på vall och spannmål Produktionskostnad Spm.1,15 kr (efter lagring, krossning) Arbetskostnad0,30 kr 1,45 kr Vall 1,08 kr Alternativ värdet Spm. 1,52 kr Vall 1,24 kr

6 Emma Rudberg Skara Semin Förutsättningar  Maxad vall odling ger max 14 kg ts per ko och dag ensilage, allt kraftfoder köps in.  4 kg spannmål, max 11 kg ts ensilage  Minimum 9 kg ts per ko, ger 150 ton spannmål som kan säljas  Ensilage kvalitet mål nivå: 11 MJ, 170 Rp, 520 NDF  Rimligt genomsnitt: 10,5 MJ, 140 Rp, 540 NDF.  33 kg mjölk  Ex. pris Solid 120: 2,49 kr, Unik 52: 2,64 kr  Spm. 50 % Havre/ 50% Korn

7 Emma Rudberg Skara Semin Foderpris på gården +70 +93 +96

8 Emma Rudberg Skara Semin Slutsats- för hela företaget  1, 45 kr spannmål max 4 kg, 11 kg ts vallfoder + 140 000kr/år.  Köpa resterande spannmål max 2,10kr  Ex. köpt spannmål 1,80 kr + 70 000 kr + 210 000 kr Investering1 100 000kr Avskrivning10 år Ränta5 % Underhåll5 %

9 Emma Rudberg Skara Semin Slutsats- hela företaget Vinst såld spannmål/ökad foderkostnad Ökad foderkostnad210 000kr Försäljning spannmål Netto 63 000kr ( 1,52- 1,10 *150 000) - 147 000 kr

10 Emma Rudberg Skara Semin Slutsats- hela företaget Bra vallfoder, fri tillgång • 11,5 MJ, 470 NDF, max-14 kg ts • NDF, EFD begränsar intaget • 33 kg mjölk- 2,6 kg Expro, 1,2 kg soja, 3 kg solid 520. • + 9,62 kr • + 300 000 kr / år • Svårt att bygga en långsiktig foderstrategi på superbra ensilage år efter år!

11 Emma Rudberg Skara Semin Slutsats hela företaget Investering i foderblandare? • 11,2 MJ, 470 NDF, 165 Rp • 10,3 MJ, 570 NDF, 130 Rp • Bara blanda olika ensilage kvaliteter • Ger ingen faktisk vinst i NORFOR • Jämnare foder, tapp vid ensilage byte? • Halm/ Helsäd- även vid topp vallfoder • Jämnare ts- halt • Jämnare smaklighet/ hygien mm.

12 Emma Rudberg Skara Semin Slutsats hela företaget Kostnader mellan Åker och Mule • I detta fallet 0,30 kr/ kg spannmål arbetskostnad • Ex. 0,50 kr/ kg ts ensilage? • Investeringskostnad per kg spannmål/ minskad arbetskostnad • ”Svarta hålet” mellan rådgivningskompetenser. Fokusera mer på inomgårdsbiten, arbetskostnad, lagring, torkning, investering i ny utrustning.

13 Emma Rudberg Skara Semin Vilken är den rätta ”verkliga foderstrategin” på din egen gård? • Vad är produktionskostnaden på din spannmål och ditt vallfoder? • Vad är alternativ värdet? • Vilka möjligheter har du? • Optimera! • Vad har du för framtidsstrategi?


Ladda ner ppt "Emma Rudberg Skara Semin Ekonomisk foderoptimering- Verklig foderstrategi! Svensk Mjölks Mjölkföretagardagar Emma Rudberg, Skara Semin Nils- Gunnar Pettersson,"

Liknande presentationer


Google-annonser