Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på Grovfodret till mjölkkor och ungnöt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på Grovfodret till mjölkkor och ungnöt"— Presentationens avskrift:

1 Krav på Grovfodret till mjölkkor och ungnöt
Foderanalys till Foderstat Viktoria Bawelin 040914

2 Vilket grovfoder eftersträvas?
Beroende på produktion kan grovfodret vara av olika sammansättning Till mjölkkor med blandarfunktion på grovfodret Snabbväxande ungnöt. Stutar Dikor En diko i lågdräktighet skall inte ha ett mjölkkogrovfoder!

3 Disposition Grovfoder-definition Idisslare- funktion-näringsbehov
Värdering av grovfoder Konsumtion Diskussion

4 Vad är grovfoder? Enligt KRAV:s regler Hö, halm, ensilage, bete, grönfoder, löv bark och betmassa. Betfor är 65 % grovfoder och 35 % kraftfoder!!!! Grovt foder? Begreppsförvirring! Strukturfoder? När vi räknar på HP-massa räknar vi att det är 50% grovfoder. Majs?

5 Varför grovfoder ? Pris Energi Fiber Protein Ens 1,20 11 500 160 Vete
1,10 14 150 120 HP-massa 1,30 12 400 110

6 Grovfodrets uppgift? Jobb och näring åt mikroorganismerna i vommen
Stimulera idissling Överhuvudtaget se till att vommen och djuret fungerar. För mycket grovfoder-dålig näringsförsörjning till djuret För lite grovfoder-störningar som löpmagsomvridning, trumsjuka,fetthaltsdepression, leverbölder mm

7 Kovom

8 Vad är speciellt med vommen?
Stor Mörk Syrefri 39 grader 10 miljarder bakterier/ml + protozoer+lite svampar

9 Vad kräver mikroorganismerna?
Rätt pH-idissling Rätt substrat i rätt mängd vid rätt tillfälle, varje minut är viktig!

10 Vad analyseras i grovfodret?
Grönmassa Ts Råprotein Ca, P, Mg, K NDF MJ-via VOS alt NIR I Ensilage pH NH3N Syror socker Vanligaste analyserna

11 Vad räknas fram från analysen?
Effektivt råprotein Effektiv fibersmältbarhet AAT PBV (smältbart råprotein) Rätt eller fel. Här kan det diskuteras.

12 Vad innebär NDF? Total mängd fiber Cellulosa Hemicellulosa Lignin
Taget ur Lantbrukets husdjur. Gäller i stort. Kanske en viss del pektin går i NDF. Pektin finns framförallt i baljväxter inte så mycket i gräs.

13 Fibersmältbarhet Effektiv fiber enligt LFU:s definition
Vallfodrets fibersmältbarhet(EFD) räknas ut från energivärdet i grovfodret (VOS), den anges som ett procentvärde EFD*NDF kallas effektiv fiber eller rättare sagt effektiv NDF Se separat papper om olika fiberparametrar

14 Vallfoder och EFD Mj/kg ts EFD % NDF Effektiv fiber 11,2 56 510 286
10,2 49 550 270 9,2 42 600 252 Effektiv fiber det som utnyttjas i vommen. Vid kontroll av foderstaten tittar vi på hur mycket NDF det finns i foderstaten och hur mycket som kan tänkas smältas i vommen och hur mycket det fyller. Ett högt NDF och låg fibersmältbarhet ger ett lågt foderintag och en låg näringsförsörjning.

15 Olika grovfoder olika fiberkvalitet.
NDF g EFD % Eff. fiber Gräsensilage 550 52 286 Baljväxtensilage 340 48-54 170 Majsensilage 410 31 127 Helsäd,korn 495 40 198 HP-massa 65 267 EFD från majs, helsäd och HP-massa tas ur tabell. Kan säkert skilja.

16 Baljväxter ? Fördelar Nackdelar Billigt protein Flack energikurva
Snabb nedbrytning Konsumtionshöjande Förfrukt Nackdelar Svårreglerade Lågt fiberinnehåll Smakfel Svårensilerade Låg ts Buffrande förmåga Låg sockerhalt

17 Hur mycket grovfoder skall kon ha?
Grovfoder i % av torrsubstans? Innehåll av NDF? Effektiv NDF Effektiv fibersmältbarhet (EFD? Smältbar fiber? Fiberkvot? Många parametrar för att se hur mycket grovfoder som bör räknas in i foderstaten. Se separat papper

18 Definitioner Lantmännen
Effektiv NDF=mängd NDF som förväntas brytas ner i vommen (NDF*EFD) EFD=(Effective Fiber Degradation) anger hur stor del av NDF som bryts ner i vommen. Bör ligga mellan för bra vallfoder.

19 Definitioner forts Svenska Foder Smältbar fiber= Effektiv fiber+pektin
Fiberkvot= smältbar fiber/stärkelse Danmark Smältbar fibr= totalsmältbarhet, dvs även vad som kan tänkas smältas i tarmen

20 Grovfoder-NDF Grovfoder Gård A Gård B Medelvikt kor kg 600 Ts-intag,kg
22 Andel grovfoder % 60 40 NDF i grovfodret % Ts-intag från grovfoder,kg 13,2 8,8 NDF-intag från grovfoder,kg 5,3

21 NDF-rekommendationer USA
NDF totalt i foderstaten ( minst 25 %) NDF från grovfoder (minst 19 %) Ett finhackat grovfoder kräver högre andel NDF 0,9-1,1 % grovfoderNDF av kons vikt 650 kg:s ko; 11,3-13,8 kg ts grovfoder vid NDF 520 g

22 Konsumtionsgränser!? 8-16 kg ts! Konsumtionen beror bla på: Ts
Fiber-fibersmältbarhet Fysisk struktur Kvalitet (ammonium-N, syror) Tillgång Varför kan vissa besättningar komma upp i 13 kg ts grovfoder?

23 Grovfoder är inte bara fiber
Proteinets kvalitet Hygienisk kvalitet Mineraler/vitaminer Terapi!? Proteinkvalitén i grovfodret har vi svårt att uppskatta. En bra ensilering ger mer lättanvänt protein/proteinmaterial till mikroorganismerna Hygienisk kvalitet viktig liksom att kolla Kaliumnivån- verkar ligga högt i år

24 Önskad vallkvalitet till mjölkko/ungnöt
Om endast vallfoder 11-11,5 MJ g rp g NDF < 27 g Kalium < 8 % NH4N Ts 35 % Ph < 4,2 Om Majs eller HP-massa 10-11 MJ g rp 550 g NDF I övrigt som vänstersidan

25 Grovfoderstrategi ur rådgivarens perspektiv!
Ta fram: Produktionsinriktning Lantbrukarens mål med grovfodret. Studera analyser 3 år bakåt. Vad kan förbättras utifrån foderanalyser resp produktionsresultat Hur utfodras grovfodret? Fri tillgång endast vallfoder Flera grovfoder på foderbordet Mixat

26 Strategi forts: Mängder av grovfoder i silon betyder ofta mängder av lågkvalitativt foder! Högavkastande kor eller snabbväxande ungdjur är begränsade i sitt grovfoderintag. Ett högt NDF med låg smältbarhet ger mindre konsumtion totalt.

27 Strategi forts Vilken kvalitet på grovfodret skall jag ha?
Hur mycket behöver jag? Vad blev det? Hur kan jag förbättra mig? Ta vallfoderprognoser och foderanalyser på alla partier

28 Grovfodret! Skall vara av bästa hygieniska kvalitet
Ge struktur i vommen Ge mikroorganismerna förutsättningar att arbeta och producera Ge ett stort näringsintag -konsumtion/kvalitet


Ladda ner ppt "Krav på Grovfodret till mjölkkor och ungnöt"

Liknande presentationer


Google-annonser