Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på Grovfodret till mjölkkor och ungnöt Foderanalys till Foderstat Viktoria Bawelin 040914.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på Grovfodret till mjölkkor och ungnöt Foderanalys till Foderstat Viktoria Bawelin 040914."— Presentationens avskrift:

1 Krav på Grovfodret till mjölkkor och ungnöt Foderanalys till Foderstat Viktoria Bawelin 040914

2 Vilket grovfoder eftersträvas? Beroende på produktion kan grovfodret vara av olika sammansättning  Till mjölkkor med blandarfunktion på grovfodret  Snabbväxande ungnöt.  Stutar  Dikor

3 Disposition •Grovfoder-definition •Idisslare- funktion-näringsbehov •Värdering av grovfoder •Konsumtion •Diskussion

4 Vad är grovfoder? Enligt KRAV:s regler Hö, halm, ensilage, bete, grönfoder, löv bark och betmassa. Betfor är 65 % grovfoder och 35 % kraftfoder!!!!

5 Varför grovfoder ? PrisEnergiFiberProtein Ens1,2011500160 Vete1,1014150120 HP-massa1,3012400110

6 Grovfodrets uppgift? •Jobb och näring åt mikroorganismerna i vommen •Stimulera idissling •Överhuvudtaget se till att vommen och djuret fungerar. För mycket grovfoder-dålig näringsförsörjning till djuret För lite grovfoder-störningar som löpmagsomvridning, trumsjuka,fetthaltsdepression, leverbölder mm

7 Kovom

8 Vad är speciellt med vommen? •Stor •Mörk •Syrefri •39 grader •10 miljarder bakterier/ml + protozoer+lite svampar

9 Vad kräver mikroorganismerna? •Rätt pH-idissling •Rätt substrat i rätt mängd vid rätt tillfälle, varje minut är viktig!

10 Vad analyseras i grovfodret? Grönmassa •Ts •Råprotein •Ca, P, Mg, K •NDF •MJ-via VOS alt NIR I Ensilage •pH •NH 3 N •Syror •socker

11 Vad räknas fram från analysen? •Effektivt råprotein •Effektiv fibersmältbarhet •AAT •PBV •(smältbart råprotein)

12 Vad innebär NDF? •Total mängd fiber –Cellulosa –Hemicellulosa –Lignin

13 Fibersmältbarhet Effektiv fiber enligt LFU:s definition  Vallfodrets fibersmältbarhet(EFD) räknas ut från energivärdet i grovfodret (VOS), den anges som ett procentvärde  EFD*NDF kallas effektiv fiber eller rättare sagt effektiv NDF

14 Vallfoder och EFD Mj/kg tsEFD %NDFEffektiv fiber 11,256510286 10,249550270 9,242600252

15 Olika grovfoder olika fiberkvalitet. grovfoderNDF gEFD %Eff. fiber Gräsensilage55052286 Baljväxtensila ge 34048-54170 Majsensilage41031127 Helsäd,korn49540198 HP-massa41065267

16 Baljväxter ? •Fördelar –Billigt protein –Flack energikurva –Snabb nedbrytning –Konsumtionshöjande –Förfrukt •Nackdelar –Svårreglerade –Lågt fiberinnehåll –Smakfel –Svårensilerade •Låg ts •Buffrande förmåga •Låg sockerhalt

17 Hur mycket grovfoder skall kon ha? •Grovfoder i % av torrsubstans? •Innehåll av NDF? •Effektiv NDF •Effektiv fibersmältbarhet (EFD? •Smältbar fiber? •Fiberkvot?

18 Definitioner Lantmännen •Effektiv NDF=mängd NDF som förväntas brytas ner i vommen (NDF*EFD) •EFD=(Effective Fiber Degradation) anger hur stor del av NDF som bryts ner i vommen. Bör ligga mellan 50-55 för bra vallfoder.

19 Definitioner forts Svenska Foder •Smältbar fiber= Effektiv fiber+pektin •Fiberkvot= smältbar fiber/stärkelse Danmark Smältbar fibr= totalsmältbarhet, dvs även vad som kan tänkas smältas i tarmen

20 Grovfoder-NDF GrovfoderGård AGård B Medelvikt kor kg600 Ts-intag,kg22 Andel grovfoder %6040 NDF i grovfodret %4060 Ts-intag från grovfoder,kg13,28,8 NDF-intag från grovfoder,kg5,3

21 NDF-rekommendationer USA •NDF totalt i foderstaten ( minst 25 %) •NDF från grovfoder (minst 19 %) •Ett finhackat grovfoder kräver högre andel NDF •0,9-1,1 % grovfoderNDF av kons vikt •650 kg:s ko; 11,3-13,8 kg ts grovfoder vid NDF 520 g

22 Konsumtionsgränser!? •8-16 kg ts! Konsumtionen beror bla på:  Ts  Fiber-fibersmältbarhet  Fysisk struktur  Kvalitet (ammonium-N, syror)  Tillgång

23 Grovfoder är inte bara fiber •Proteinets kvalitet •Hygienisk kvalitet •Mineraler/vitaminer •Terapi!?

24 Önskad vallkvalitet till mjölkko/ungnöt Om endast vallfoder •11-11,5 MJ •150-170 g rp •450-550 g NDF •< 27 g Kalium •< 8 % NH 4 N •Ts 35 % •Ph < 4,2 Om Majs eller HP-massa •10-11 MJ •155-170 g rp •550 g NDF I övrigt som vänstersidan

25 Grovfoderstrategi ur rådgivarens perspektiv! Ta fram: •Produktionsinriktning •Lantbrukarens mål med grovfodret. •Studera analyser 3 år bakåt. •Vad kan förbättras utifrån foderanalyser resp produktionsresultat Hur utfodras grovfodret? a)Fri tillgång endast vallfoder b)Flera grovfoder på foderbordet c)Mixat

26 Strategi forts: •Mängder av grovfoder i silon betyder ofta mängder av lågkvalitativt foder! •Högavkastande kor eller snabbväxande ungdjur är begränsade i sitt grovfoderintag. •Ett högt NDF med låg smältbarhet ger mindre konsumtion totalt.

27 Strategi forts •Vilken kvalitet på grovfodret skall jag ha? •Hur mycket behöver jag? •Vad blev det? •Hur kan jag förbättra mig? •Ta vallfoderprognoser och foderanalyser på alla partier

28 Grovfodret! •Skall vara av bästa hygieniska kvalitet •Ge struktur i vommen •Ge mikroorganismerna förutsättningar att arbeta och producera •Ge ett stort näringsintag - konsumtion/kvalitet


Ladda ner ppt "Krav på Grovfodret till mjölkkor och ungnöt Foderanalys till Foderstat Viktoria Bawelin 040914."

Liknande presentationer


Google-annonser