Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AGENDA Inledning, bakgrund, premisser för upphandlingen Strategier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AGENDA Inledning, bakgrund, premisser för upphandlingen Strategier"— Presentationens avskrift:

1 BEST - upphandling - Hur man effektivt och uppfinningsrikt handlar upp 90 ramavtal 2007-09-13 v4

2 AGENDA Inledning, bakgrund, premisser för upphandlingen Strategier
Funktionella och affärsmässiga avtal Optimerat upphandlingsarbete Ökad tillämpning och nytta av avtalen Våra slutsatser

3 BEST- avtal 2007 Inledning Vad är BEST?

4 Varför fokus på BEST-området?
BEST- avtal 2007 Inledning Varför fokus på BEST-området? Vi beställer externa BEST-tjänster för stora värden varje år Villkoren i avtalen med våra leverantörer har tidigare varit olika vilket gjort det svårt att hitta och värdera de bästa alternativen En uppstyrning av villkoren i avtalen ger en snabb och bestående effekt på våra inköpskostnader vilket har direkt påverkan på BVP´s resultat.

5 Premisser för upphandlingen
BEST- avtal 2007 Inledning Premisser för upphandlingen Stort antal anbudsgivare och avtal Varierande grad av administrativ förmåga hos anbudsgivarna Ett stort antal personalkategorier – viktigt med tydliga kompetenskrav Stor mängd information ska kunna hanteras och presenteras Många användare av avtalen långt ut i organisationen Enkelt att återupprepa upphandlingen

6 BEST-upphandlingen i siffror
BEST- avtal 2007 Inledning BEST-upphandlingen i siffror Volymvärde 2006: Mkr Förväntat antal anbudsgivare: st Antal avtal: st Antal rangordnade pers.kat: st Antal dataceller i utvärderingen: st Totalt antal inlästa dataceller: st

7 1. STRATEGI – Funktionella och affärsmässiga avtal
BEST- avtal 2007 1. STRATEGI – Funktionella och affärsmässiga avtal Bra avtal där kraven från våra affärer är styrande och som underlättar och snabbar upp anbuds- och projektarbete Tydliga krav på utbildningar och kompetenser, vad som ska ingå i priser, hur kommunikation vid beställning ska gå till etc. Tydliga och lika regler för arbetstider, förläggning av arbetstid, övertidsersättning, milersättning, restid, traktamenten, ersättning vid etableringar. Alla entreprenörer ska ha lika avtal. Det är endast timpriserna för personalen som skiljer sig!! Prisfokus – Möjlighet till uppdragsspecifika priser, rangordning per personalkategori.

8 2. STRATEGI – Optimerat upphandlingsarbete
BEST- avtal Optimerat upphandlingsarbete 2. STRATEGI – Optimerat upphandlingsarbete ”Jobba smart…..” Låt anbudsgivarna mata in all information Minimera eget extraarbete genom en enkel och tydlig kommunikation Återanvänd information Utnyttja de MS-program och funktioner som vi har tillgång till

9 Dokumentstruktur Tips: Engagera SPRÅKVÅRDARE!
BEST- avtal Optimerat upphandlingsarbete Dokumentstruktur Tips: Engagera SPRÅKVÅRDARE! Anbudsmall Förutsättningar för ramavtal Anbudsinfordran Pris och kompetensbilaga Huvudavtal

10 Datahantering EXCEL Anbudsmall Händelselogg Inläsning Makro
BEST- avtal 2007 Optimerat upphandlingsarbete Datahantering Anbudsmall Händelselogg Inläsning Makro Upphandlingsprotokoll EXCEL Prisanalys Listor Utvärdering Pärmregister Utv. princip Databas för koppling av dokument ATO-lista Massbrev Generering av avtal

11 3. STRATEGI – Ökad tillämpning och nytta av avtalen
BEST- avtal 2007 Ökad tillämpning och nytta av avtalen 3. STRATEGI – Ökad tillämpning och nytta av avtalen Process och regelverk för andra konkurrensutsättning Slagkraftig publicering av färdiga avtal – enkelt att hitta rätt personalkategori

12 Andra konkurrensutsättning - PPK
BEST- avtal 2007 Ökad tillämpning och nytta av avtalen Andra konkurrensutsättning - PPK

13 BEST- avtal 2007 Ökad tillämpning och nytta av avtalen
Publicering av avtal

14 BEST- avtal 2007 Sammanfattning
Våra slutsatser Viktigt att formulera strategier som grund för upphandlingen (nya grepp etc). Utgå från leverantörernas förmåga och motivation när det gäller anbudsarbete Utgå från verksamhetens faktiska behov Använd kvantitativa kriterier så lång som möjligt Identifiera de moment som kan missförstås därmed orsaka merarbete Använd ett enkelt och tydligt språk – engagera språkvårdare Testa FU och anbudsmallar ordentligt innan de används Viktigt att upphandlare har färdigheter i xls…


Ladda ner ppt "AGENDA Inledning, bakgrund, premisser för upphandlingen Strategier"

Liknande presentationer


Google-annonser