Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 BEST - upphandling - Hur man effektivt och uppfinningsrikt handlar upp 90 ramavtal 2007-09-13 v4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 BEST - upphandling - Hur man effektivt och uppfinningsrikt handlar upp 90 ramavtal 2007-09-13 v4."— Presentationens avskrift:

1 1 BEST - upphandling - Hur man effektivt och uppfinningsrikt handlar upp 90 ramavtal 2007-09-13 v4

2 2 AGENDA Inledning, bakgrund, premisser för upphandlingen Strategier Funktionella och affärsmässiga avtal Optimerat upphandlingsarbete Ökad tillämpning och nytta av avtalen Våra slutsatser

3 3 Vad är BEST? BEST- avtal 2007 Inledning

4 4 • Vi beställer externa BEST-tjänster för stora värden varje år • Villkoren i avtalen med våra leverantörer har tidigare varit olika vilket gjort det svårt att hitta och värdera de bästa alternativen • En uppstyrning av villkoren i avtalen ger en snabb och bestående effekt på våra inköpskostnader vilket har direkt påverkan på BVP´s resultat. Varför fokus på BEST-området? BEST- avtal 2007 Inledning

5 5 • Stort antal anbudsgivare och avtal • Varierande grad av administrativ förmåga hos anbudsgivarna • Ett stort antal personalkategorier – viktigt med tydliga kompetenskrav • Stor mängd information ska kunna hanteras och presenteras • Många användare av avtalen långt ut i organisationen • Enkelt att återupprepa upphandlingen Premisser för upphandlingen BEST- avtal 2007 Inledning

6 6 • Volymvärde 2006: 260 Mkr • Förväntat antal anbudsgivare: 130 st • Antal avtal: 90 st • Antal rangordnade pers.kat: 39 st • Antal dataceller i utvärderingen: 16 000 st • Totalt antal inlästa dataceller: 75 000 st BEST-upphandlingen i siffror BEST- avtal 2007 Inledning

7 7 1. STRATEGI – Funktionella och affärsmässiga avtal • Bra avtal där kraven från våra affärer är styrande och som underlättar och snabbar upp anbuds- och projektarbete • Tydliga krav på utbildningar och kompetenser, vad som ska ingå i priser, hur kommunikation vid beställning ska gå till etc. •Tydliga och lika regler för arbetstider, förläggning av arbetstid, övertidsersättning, milersättning, restid, traktamenten, ersättning vid etableringar. •Alla entreprenörer ska ha lika avtal. Det är endast timpriserna för personalen som skiljer sig!! • Prisfokus – Möjlighet till uppdragsspecifika priser, rangordning per personalkategori. BEST- avtal 2007

8 8 2. STRATEGI – Optimerat upphandlingsarbete ”Jobba smart…..” • Låt anbudsgivarna mata in all information • Minimera eget extraarbete genom en enkel och tydlig kommunikation • Återanvänd information • Utnyttja de MS-program och funktioner som vi har tillgång till BEST- avtal 2007 Optimerat upphandlingsarbete

9 9 Dokumentstruktur BEST- avtal 2007 Optimerat upphandlingsarbete Anbudsmall Förutsättningar för ramavtal Anbudsinfordran Pris och kompetensbilaga Huvudavtal Tips: Engagera SPRÅKVÅRDARE!

10 10 Datahantering EXCEL Inläsning Händelselogg Anbudsmall Databas för koppling av dokument Prisanalys Utvärdering Generering av avtal Massbrev Upphandlings protokoll ATO-lista Listor Pärmregister Makro Utv. princip BEST- avtal 2007 Optimerat upphandlingsarbete

11 11 3. STRATEGI – Ökad tillämpning och nytta av avtalen • Process och regelverk för andra konkurrensutsättning • Slagkraftig publicering av färdiga avtal – enkelt att hitta rätt personalkategori BEST- avtal 2007 Ökad tillämpning och nytta av avtalen

12 12 Andra konkurrensutsättning - PPK BEST- avtal 2007 Ökad tillämpning och nytta av avtalen

13 13 BEST- avtal 2007 Ökad tillämpning och nytta av avtalen Publicering av avtal

14 14 Våra slutsatser BEST- avtal 2007 Sammanfattning • Viktigt att formulera strategier som grund för upphandlingen (nya grepp etc). • Utgå från leverantörernas förmåga och motivation när det gäller anbudsarbete • Utgå från verksamhetens faktiska behov • Använd kvantitativa kriterier så lång som möjligt • Identifiera de moment som kan missförstås därmed orsaka merarbete • Använd ett enkelt och tydligt språk – engagera språkvårdare • Testa FU och anbudsmallar ordentligt innan de används • Viktigt att upphandlare har färdigheter i xls…


Ladda ner ppt "1 BEST - upphandling - Hur man effektivt och uppfinningsrikt handlar upp 90 ramavtal 2007-09-13 v4."

Liknande presentationer


Google-annonser