Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling av badanläggning. Tyresö kommun Fakta Tyresö kommun  42 000 innevånare  Hälften bor i småhus, hälften bor i lägenheter  Medelålder 37.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling av badanläggning. Tyresö kommun Fakta Tyresö kommun  42 000 innevånare  Hälften bor i småhus, hälften bor i lägenheter  Medelålder 37."— Presentationens avskrift:

1 Upphandling av badanläggning

2 Tyresö kommun

3 Fakta Tyresö kommun  42 000 innevånare  Hälften bor i småhus, hälften bor i lägenheter  Medelålder 37 år  15 km sydost om Stockholm  15 minuter med bil  20 minuter med direktbuss från Gullmarsplan

4 Fakta Förutsättningar  Befintlig badanläggning är byggd 1975 och den sjunker…  Stora investeringsbehov i kommunen som ger ökad upplåning  Kommunen äger tomt som är planlagd för badanläggning. Tomten säljs till vinnande anbudsgivare.  Möjlighet finns enligt detaljplan att kunna docka en evenemangshall till badanläggningen  Evenemangshallen är dock inte en del av upphandlingen

5 Vad vill vi uppnå ? Mål  Utnyttja marknadens möjligheter och få till stånd en ny badanläggning genom extern finansiering och risktagande  Vinnande anbudsgivare skall själv eller tillsammans med andra partners finansiera, bygga, äga, underhålla och till kommunens verksamheter tillhandahålla tillgänglighet till badanläggning och simundervisning som uppgår till X antal timmar per år. För detta erlägger kommunen årligen X kr.

6 Vad vill vi uppnå ? Mål  I övriga delar är anbudsgivaren fri att utforma anläggningen på bästa möjliga affärsmässiga sätt.  Möjlighet till äganderättsövergång efter avtalstidens slut (25+5)

7 Val av upphandlingsform LOU  Vilken upphandlingsform skall vi använda ?  Förhandlad upphandling eller konkurrenspräglad dialog  Fördelar och nackdelar  Iakttagit de grundläggande principerna i LOU

8 Förfrågningsunderlaget Dokument och innehåll  Beskrivande dokument  Bilaga till beskrivande dokument (Grundkrav)  Tydliga grundkrav  Tydlig utvärderingsmodell

9 Grundkrav Krav enligt bilaga till beskrivande dokument  Huvudbassäng 25 meter  Omklädningsrum motsvarande minst dagens kapacitet  Tränings- och tävlingskapacitet med tillhörande läktare  Undervisningsbassäng  Kontorsutrymme för föreningslivet  Vattenrening och ventilation enligt gällande myndighetskrav

10 Utvärderingskriterier Kvalitet och pris – 210 poäng  Anläggningens funktionalitet för tjänster till kommunen (30 p)  Kvalitet och ändamålsenlighet på tjänster till kommunen (30 p)  Extern gestaltning (30 p)  Kommersiellt serviceutbud (30 p)  Pris (90 p)

11 Tjänster som vi ”betalar” för Tjänster och kapacitetstillgång  Simundervisning  Föreningsverksamhet  Service för funktionshindrade

12 Processen Processens gång  Annons  Kvalificering  Dialog  Anbud  Ev förhandling  Utvärdering  Tilldelningsbeslut och avtal

13 Varför ? Varför gör vi på detta sätt ?  Vi är inte bra på att bygga simhallar ?  Upplåning  Affärsrisken - alternativ till att bygga, äga, förvalta och driva  Den privata marknaden är bättre än oss på att utforma badanläggningar på ett sätt som är optimalt för att under affärsmässiga former kunna erbjuda och bedriva dylik verksamhet

14 Möjligheter  Optimerad anläggning  Minimerad risk  Attraktivt för innevånarna  Bättre ekonomi än om vi gör detta i egen regi ?

15 Hinder och svårigheter  Tidskrävande!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Likabehandling  Obeprövad mark

16 Frågor ?


Ladda ner ppt "Upphandling av badanläggning. Tyresö kommun Fakta Tyresö kommun  42 000 innevånare  Hälften bor i småhus, hälften bor i lägenheter  Medelålder 37."

Liknande presentationer


Google-annonser