Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Upphandlingsinformation Mattias Johansson Upphandlingssamordnare 2010-06-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Upphandlingsinformation Mattias Johansson Upphandlingssamordnare 2010-06-17."— Presentationens avskrift:

1 1 Upphandlingsinformation Mattias Johansson Upphandlingssamordnare 2010-06-17

2 2 Upphandlingslagar LOU, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LUF, Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LOV, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Är lagarna fulla av möjligheter eller bara ett hinder?

3 3 Likabehandling och icke- diskriminering är de principer som styr upphandlingen. Det innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. Samma information måste samtidigt lämnas till alla anbudsgivare för att inte likabehandlingsprincipen ska överträdas. Grundläggande principer

4 4

5 5 Upphandlingsförfarande! Olika förfarande inom offentlig upphandling kan användas och styrs av kontraktets värde och hur det aktuella behovet bäst kan tillgodoses. Största skillnaderna för leverantörerna är att upphandlingar under tröskelvärdet har färre formkrav och är vanligtvis mindre komplicerade.

6 6 Förenklat förfarande Chefen ringer sin gamla studiekamrat som får affären, helt utan konkurrensutsättning. Enhetschefen mejlar den gamla leverantören och ber om en leverans till: ”det gick ju så bra förra gången”. Chefen gör som ovan men hoppar över byråkratin med att skicka e-post. Direkt upphandling

7 7 Avtalstrohet !!!!  Hur ser det ut på Er verksamhet?  Kontrollmöjligheter, rutiner, inköp?  Görs löpande kontroller på Er verksamhet? Det är inte bara hamburgerkedjorna som inte har koll på sina leverantörer.

8 8 Direktupphandling God affärsmässighet ska upprätthållas vid direktupphandling  Minst tre (3) leverantörer ska tillfrågas, om möjligt.  Skriftlig dokumentation ska alltid upprättas. (Se insidan)  Leverantörskontroll ska ske innan beställningen görs. (Avtalsdatabas)  Det kan aldrig bli fråga om en direktupphandling om det finns ramavtal som täcker behovet.

9 9 Nya regler för upphandling, from 15 juli Viktigaste lagförändringarna? –De gemensamma reglerna (avtalsspärr, ogiltighet, m.m.) –Beloppsgränser för direktupphandlingar –Upphandlade myndighet kontrollerar själv uppgifter om att leverantören har fullgjort sin åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige Se över mallar, policy och riktlinjer!

10 10 Beloppsgränser Direktupphandling, from 15 juli Beloppsgränser för direktupphandling (15 kap. 3 § LOU/LUF) –Begreppet ”lågt värde” tas bort (upphandling från 0 kr) –15 % av gällande tröskelvärde för varor och tjänster –LOU: 287 000 kronor –LUF: 577 000 kronor –Gäller för varor, tjänster och byggentreprenader Beloppsgränserna beräknas för hela den planerade avtalsperioden, högst 4 år

11 11 Inköpsrutiner 1.Avtal?  Med vilken leverantör?  Avtalsperiod?  Kontroll via avtalsdatabas eller diariesystem?  Avtalstrohet?  Uppföljning av ingångna avtal, årligen?  Återkoppling mot leverantör? 2. Saknas avtal?  Upphandling?  Upphandlingsförfarande?  ”Direkt inköp”?  Vem ska få göra inköp?  Uppföljning?

12 12 Dialog under upphandlingen? Dialog med leverantörer kan se olika ut och ske under skilda faser av upphandlingen. I planeringsfasen: Behovsanalys och omvärldsanalys. Här kan möten exempelvis ske i form av mässor, seminarier eller andra träffar för att orientera sig om marknadssituationen. Under upphandlingsprocessen: Efter publicering av förfrågningsunderlag kan informationsmöten hållas där leverantörer får ställa frågor. Alla anbudslämnare måste dock få ta del av ställda frågor och lämnade svar. Leverantörer kan även bjudas in till anbudspresentation. Efter valt anbud kan anbudslämnarna bjudas in till uppföljande möte för återkoppling. Under avtalsperioden: Här kan löpande samtal och möten med leverantör hållas för regelbunden avstämning. AVTALSANSVARIG?

13 13 Vad kan kommunen göra? Kompetensutveckling Utveckla interna rutiner Förenklade förfrågningsunderlag Elektroniska upphandlingar & inköp Förbättrad dialog med leverantörer Förbättrad informationsspridning Uppdelade upphandlingar Transportlösningar Ökad avtalstrohet Resursplanering, etc……

14 14 Kemtekniska städprodukter Ny leverantör fr o m 1 juli 2010 är Staples Produkter –Kemtekniska medel –Förbrukningsartiklar –Microprodukter –Papper, tvål och engångsmaterial –Påsar, sopsäckar –Storköksprodukter –OBS! Ej kontorsmaterial efter 1 juli 2010

15 15 Minimässa 25 augusti Parken i Tomelilla, kl 9-16 26 augustiSurbrunnsparken i Ystad, kl 9-16 Minimässa med produktleverantörer till kemtekniska städ-, papper- & plastprodukter

16 16 Kontaktuppgifter –Internet: www.staplesnetshop.se –E-mail: kundtjanst@staples.se –Fax: 033-20 65 90. –Telefon till kundtjänst: 033-20 65 50, öppet mellan 08.00-17.00. –Kontaktperson på Staples: Per Bonde. Tfn 0705-59 06 97. e-mail: per.bonde@staples.se


Ladda ner ppt "1 Upphandlingsinformation Mattias Johansson Upphandlingssamordnare 2010-06-17."

Liknande presentationer


Google-annonser