Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) Eva Sveman. Allmänt  LOU ska i princip alltid användas när en kommun, ett landsting, ett kommunalt bolag m.fl. köper,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagen om offentlig upphandling (LOU) Eva Sveman. Allmänt  LOU ska i princip alltid användas när en kommun, ett landsting, ett kommunalt bolag m.fl. köper,"— Presentationens avskrift:

1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) Eva Sveman

2 Allmänt  LOU ska i princip alltid användas när en kommun, ett landsting, ett kommunalt bolag m.fl. köper, hyr eller leasar något (om inte LOV är tillämplig)  Finns några undantag, t.ex. köp av befintliga byggnader och lokalhyra  Detaljerat regelverk med ca 250 paragrafer  Något enklare bestämmelser om man ligger under EU:s tröskelvärden (ca 1,8 miljoner för varor och tjänster och drygt 45 miljoner för byggentreprenader)

3 Innehåll  Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska tillämpas. Detta betyder t.ex. att man inte kan gynna lokala leverantörer.  LOU är en förfarandelag som reglerar HUR man ska upphandla och inte VAD.  Vilka ska följa lagen?  Man är INTE tvungen att upphandla till lägsta pris!  Det finns goda möjligheter att ställa miljökrav och sociala krav

4 Rättsmedel  Leverantörer kan begära överprövning av en upphandling som kan resultera i att upphandlingen ska göras om eller rättas till  Leverantörer kan också ansöka i förvaltningsrätt att ett avtal ska förklaras ogiltigt.  Leverantör kan inleda en skadeståndstalan i tingsrätt för påstått brott mot LOU  Konkurrensverket kan ansöka om upphandlingsskadeavgift i förvaltningsrätt för bl.a. otillåten direktupphandling

5 På gång  Nya EU-direktiv om upphandling  Nytt EU-direktiv om koncessioner  Nya direktupphandlingsgränser  Översyn av överprövningsreglerna


Ladda ner ppt "Lagen om offentlig upphandling (LOU) Eva Sveman. Allmänt  LOU ska i princip alltid användas när en kommun, ett landsting, ett kommunalt bolag m.fl. köper,"

Liknande presentationer


Google-annonser