Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundbult 1 Offentlig upphandling syftar till att förse statliga myndigheter, kommuner och landsting med varor och tjänster så att de kan fullgöra sina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundbult 1 Offentlig upphandling syftar till att förse statliga myndigheter, kommuner och landsting med varor och tjänster så att de kan fullgöra sina."— Presentationens avskrift:

1 Grundbult 1 Offentlig upphandling syftar till att förse statliga myndigheter, kommuner och landsting med varor och tjänster så att de kan fullgöra sina uppgifter till nytta för medborgare och företag

2 Grundbult 2 Effekten och nyttan av det som anskaffas uppstår när det används av de tilltänkta användarna

3

4 Något måste göras Precisering Upplevt behov, upplevt problem. En beställare uppstår. Verksamhetskrav, användningskrav, tekniska krav identifieras Lösning, koncept UtvecklingUpphandling Om lösningen finns på marknaden, upphandlas den. Annars utveckling. Införande Effekt Den önskade effekten uppstår. Behovet är uppfyllt, problemet löst Funktioner, prestanda Användning Den levererade produkten / tjänsten införs i organisationen Slutanvändarna använder produkten / tjänsten

5 Lagen om offentlig upphandling Handlar om att de som inte fått ordern ska ha blivit korrekt behandlade Handlar inte om vad som köps Affärsmässighet Likabehandling, öppenhet, icke- diskriminering

6 I förslag till ny LOU När så är möjligt bör /de tekniska/ specifikationerna fastställas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade eller formgivning med tanke på samtliga användares behov.

7 Tillgänglighetskrav bör Avspegla användarnas behov och egenskaper Vara verifierbara både för beställaren och leverantören Vara begripliga Inte vara kostnadsdrivande Uppfylla krav på likabehandling, öppenhet och icke-diskriminering mot leverantörer

8 Generella krav –Standarder –Vägledningar –Informativa dokument Specifika krav (för den enskilda upphandlingen) Ramavtal ( oreglerat idag, reglerat i morgon ) –Endast generella krav –Specifika krav hanteras vid avropet

9 Upphandlarens problem Hitta generella krav för det som ska upphandlas Identifiera specifika krav ? Vilket stöd behöver ni?


Ladda ner ppt "Grundbult 1 Offentlig upphandling syftar till att förse statliga myndigheter, kommuner och landsting med varor och tjänster så att de kan fullgöra sina."

Liknande presentationer


Google-annonser