Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Upphandla totalprojekt Lars Ekberg CIT Energy Management.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Upphandla totalprojekt Lars Ekberg CIT Energy Management."— Presentationens avskrift:

1 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Upphandla totalprojekt Lars Ekberg CIT Energy Management AB

2 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Ett förfrågningsunderlag ska innehålla åtminstone 1. krav på leverantören – leverantörens ekonomiska ställning, tekniska- och yrkesmässiga kapacitet 2. kravspecifikation / uppdragsbeskrivning t.ex. tekniska specifikationer 3. utvärderingsgrund – lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingskriterier 4. kommersiella villkor som ska gälla under avtalsperioden - t.ex. betalnings- och leveransvillkor 5. administrativa bestämmelser för upphandlingen - (t.ex. upphandlingsförfarande, sista anbudsdag och anbudets giltighetstid). En upphandlande enhet får även ställa särskilda krav på hur kontraktet ska fullgöras, sådana krav kan avse t.ex. sociala hänsyn och miljöhänsyn.

3 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Steg 1 - Kvalifikation Steg 2 - Utvärdering Erfarenhet, kvalifikationer och resurser för att säkerställa ett gott utförande av projektet Kriterier för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (evt. lägsta pris) Vem vinner ?

4 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG LOU 12 kap § 1 En upphandlande myndighet skall anta antingen 1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller 2. det anbud som innehåller det lägsta priset.

5 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Ekonomiskt mest fördelaktiga enligt kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet: pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. LOU 12 kap § 1

6 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Den upphandlande myndigheten skall ange hur kriterierna kommer att viktas LOU 12 kap § 1

7 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Kriterier •Pris (viktas 0,7) •Tekniska fördelar (viktas 0,3) Exempel på utvärdering Betygsättning •Pris över 420 000 kr 0 p 400 000 till 420 0001 p 380 000 till 399 999 2 p under 380 000 kr3 p •Tekniska fördelar Inga ”börkrav” uppfyllda0 p Minoritet av ”börkrav” uppf.1 p Stor del av ”börkrav” uppf.2 p Alla, eller nästan alla, uppf.3 p

8 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Exempel på utvärdering Två kvalificerade anbud •Anbud A – pris 379 000 kr, minoritet av ”bör- kraven” uppfyllda •Anbud B – Pris 390 000 kr, stor del av ”bör- kraven” uppfyllda Poäng •Anbud A: 0,7 * 3 + 0,3 * 1 = 2,1 + 0,3 = 2,4 •Anbud B: 0,7 * 2 + 0,3 * 2 = 1,4 + 0,6 = 2,0 Poäng för pris Poäng för tekniska fördelar Vikt

9 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Exempel på utvärdering Om vi istället viktar pris och teknik lika Poäng •Anbud A: 0,5 * 3 + 0,5 * 1 = 1,5 + 0,5 = 2,0 •Anbud B: 0,5 * 2 + 0,5 * 2 = 1,0 + 1,0 = 2,0

10 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Skärp kvalificeringen Om vi formulerat (en del av) ”börkraven” som kvalificeringskrav… … hade endast anbud B gått vidare Anbud B – Pris 390 000 kr (3% dyrare men vi får större tekniska fördelar) … och sagt att lägsta pris vinner…

11 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Kriterier för kvalificering Anbudets form Sociala avgifter och skatter betalda Teknisk förmåga •Kompetens •Erfarenhet /Referenser •Resurser

12 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Teknisk förmåga Kompetens och erfarenhet Skall styrkas med meritförteckning och referenser som visar att konsulten uppfyller nedan nämnda krav Konsulten skall ha •Mångårig erfarenhet av energikartläggningar / energibesiktningar •Mångårig erfarenhet av datoriserade energiberäkningar •Mångårig erfarenhet av lönsamhetsberäkningar •Genomfört minst ett uppdrag motsvarande det efterfrågade Resurser •Anbudet skall innehålla en beskrivning av konsultföretaget, den tänkta projektorganisationen samt tillgängliga mät- och beräkningshjälpmedel •Anbudet skall innehålla en beskrivning av projektets upplägg och genomförande

13 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Kvalifikation Utvärdering Välj anbud från konsulter med tillräckliga erfarenheter, kvalifikationer och resurser för att säkerställa ett gott utförande av projektet Fastställ det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet Eventuellt lägsta pris

14 Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG


Ladda ner ppt "Lars Ekberg, CIT Energy Management AB Seminarium om Totalprojekt 5 november 2013 – Länsstyrelsen VG Upphandla totalprojekt Lars Ekberg CIT Energy Management."

Liknande presentationer


Google-annonser