Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsprocessen Svenska Kraftnät Patrik Emanuelsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsprocessen Svenska Kraftnät Patrik Emanuelsson."— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsprocessen Svenska Kraftnät Patrik Emanuelsson

2 Inköp >Hans Lundin hans.lundin@svk.se 08-475 81 68 hans.lundin@svk.se >David Sundgren david.sundgren@svk.se 08-475 82 51 david.sundgren@svk.se >Patrik Emanuelsson, patrik.emanuelsson@svk.se 08-475 83 56 patrik.emanuelsson@svk.se >Dagnielo Sanchez dagnielo.sanchez@svk.se 08-475 82 25 dagnielo.sanchez@svk.se >Pelle Hovland pelle.hovland@svk.se 08-475 84 61 pelle.hovland@svk.se

3 Lagen om offentlig upphandling, Försörjningssektorerna. LUF >De fem principerna >Transparens >Proportionalitet >Ömsesidigt erkännande >Likabehandling >Icke-diskriminering Europa >Tröskelvärden >3,8 resp 48 MSEK >Avtalsspärr, Ogiltighet av avtal, Upphandlingsskadeavgift, Höjd direktupphandlings- gräns >Från 260 000 kr till 577 000 kr

4 LUF enligt Svenska Kraftnät >Tvåstegsförfaranden >Inget prekvalificeringssystem >Förhandlat / förenklat förfarande >Ramavtal >Utvärderingsmodell >Annonsering – e-anbud >Överprövningar

5 Absolut sekretess >Innebär att inga uppgifter ur anbudsansökningar och anbud får lämnas ut under upphandlingsprocessen till annan än den som lämnat anbudet >Exempelvis uppgifter om vilka som begärt ut underlaget, eller hur många anbud eller anbudsansökningar som inkommit. >Gäller fram till tilldelningsbeslut, därefter offentlighetsprincipen och sekretessprövning

6 Offentligt myndighet >Tilldelningsbeslut >Utlämnande av anbud – prövning av det enskilda ärendet

7 Kravtrappan – Lägst pris? >Referensprojekt/vandel/grundläggande krav >Tekniska krav >Kommersiella krav >Därefter utvärdering

8 Kvalificeringskrav >Anbudslämnaren skall de senaste X åren ha uppfört/utfört minst X likvärdiga uppdrag. >Med likvärdig avses [viss spänningsnivå, vissa arbetsmoment, pressad tidplan, AMS etc]. >Anbud skall innehålla utförliga beskrivningar av åberopade referensprojekt vilka visar att ovanstående krav är uppfyllda.

9 Tack!


Ladda ner ppt "Upphandlingsprocessen Svenska Kraftnät Patrik Emanuelsson."

Liknande presentationer


Google-annonser