Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöanpassad upphandling RÄKNA PÅ LIVSCYKELKOSTNADEN ANNIE STÅLBERG Energiansvarig och projektledare fordon och transporter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöanpassad upphandling RÄKNA PÅ LIVSCYKELKOSTNADEN ANNIE STÅLBERG Energiansvarig och projektledare fordon och transporter."— Presentationens avskrift:

1 Miljöanpassad upphandling RÄKNA PÅ LIVSCYKELKOSTNADEN ANNIE STÅLBERG Energiansvarig och projektledare fordon och transporter

2 Miljöanpassad upphandling KOSTAR MILJÖANPASSNINGAR ALLTID PENGAR?  Genom miljöanpassad offentlig upphandling har Sverige inte bara gjort en miljöinsats utan också sparat pengar enligt studie från PWC

3 Miljöanpassad upphandling LCC- isberget (Handbok driftsäkerhet 2005) Den som köper billigt köper dyrt…  Stigande energipriser kan dessutom ge framtida kostnadsmässiga fördelar för energisnåla produkter

4 Miljöanpassad upphandling NÄR ÄR DET VIKTIGT ATT RÄKNA? Billigare  Personbilar  Bussar  Transporter  Skrivare  Multifunktionsapparater  Byggnader  Belysning  Ventilation  Kaffeautomater  Vitvaror  Luftfilter  Annan kontorsutrustning Dyrare  Livsmedel  Möbler  El  Papper  Kläder

5 Miljöanpassad upphandling NÄR KAN LCC ANVÄNDAS I UPPHANDLINGSPROCESSEN?  Behovsanalysen ─För att jämföra ett miljöalternativ med ett konventionellt  Anbudsutvärderingen ─Kräver tydlig beskrivning i förfrågningsunderlaget ex. mätmetoder  Ramavtal –LCC beräkning kan användas för att få fram mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet vid förnyad konkurrensutsättning

6 Miljöanpassad upphandling UTVÄRDERING MED HJÄLP AV LCC Samma principer som i “vanlig” upphandling!  Likabehandling  Icke-diskriminering  Transparens  Viktigt att definiera standarder och mätmetoder för drivmedelsförbrukning och underhåll Detta för att få jämförbarhet! = likabehandling

7 Miljöanpassad upphandling VIKTIGT VID ANVÄNDANDET AV LCC I UTVÄRDERINGEN  Tydligt definiera förutsättningarna för kalkylen: ─Antal ─Användningsperiod ─Kalkylränta ─Energiförbrukning / användning per år ─Energipris ─Underhållskostnad

8 Miljöanpassad upphandling DEFINIERA VILKA UPPGIFTER LEVERANTÖREN SKA INKOMMA MED  Energiförbrukning enligt...  Kostnad för service (serviceavtal)  Hållbarhet/livslängd enligt…  Restvärde (ex. återköpsvärde)

9 Miljöanpassad upphandling MILJÖSTYRNINGSRÅDET HAR VERKTYG  Finns verktyg på Miljöstyrningsrådets hemsida att ladda ned på www.msr.se  Verktygen har tagits fram tillsammans med experter inom de specifika området – allt för att anpassa och förenkla användandet till målgruppen – upphandlare  Miljöstyrningsrådet inkluderar LCC i sina upphandlingskriterier  Finns även goda exempel

10 Miljöanpassad upphandling LIVSCYKELKOSTNAD FORDON UTVÄRDERINGSKRITERIUM Den upphandlande myndigheten kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån följande förutsättningar: Kalkylförutsättningar. Definierade av upphandlaren Antal år kalkylen omfattar (användningsår)5 År Antal fordon som ska upphandlas4 St Kalkylränta i %4 % Drift- och underhållskostnad Årlig genomsnittlig användning av fordonet2000 Mil Beräknade driftpriser13,2 Kr/liter Definiera huruvida anbudet ska innehålla uppgifter om serviceavtal. Leverantören skall specificera uppgifter gällande service och reparationsavtal per år.

11 Miljöanpassad upphandling Leverantören skall lämna följande information för att utvärderas. Denna information kommer sedan att utgöra grund för utvärdering av anbudet: Anskaffningskostnad. Inköpspris inkl. kostnad för leverans per fordon SEK kr Drift- och underhållskostnad Bränsleförbrukning enligt tillverkarens uppgift (Liter/100km blandad körning) Servicekostnad per år enligt tillverkarens rekommendationer alternativt Kostnad per år för service- och reparationsavtal kr per år för service- och reparationsavtal Övriga kostnader Fordonsskatt per år kr Garanti för återköp i SEK (Restvärde) kr Upphandlande myndighet kommer vid utvärderingen att använda sig av Miljöstyrningsrådets LCC- verktyg gällande personbilar på www.msr.se/sv/Upphandling/LCC-och-miljoekonomi/Personbilar/.

12 Miljöanpassad upphandling

13

14 ANVÄNDS LCC-KALKYLER?  LCC ingår i alla ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral genomför.  Max utvärderingskostnads angavs i förfrågningsunderlaget  LCC-kostnaden varierade mellan 82 845kr och 107 441 mellan likvärdiga fordon  Ramavtal för lätta fordon har en vägledning hur LCC kan användas vid förnyad konkurrensutsättning  Totalt köps ca 3200 fordon/år  Ca 200 st UM/UE dvs kommuner/ kommunala bolag/ landsting har använt ramavtalet och LCC verktyget.  Västra Götalandsregion använde en egen LCC kalkyl vid upphandling av 9500 fordon i juni 2013. Det som frågades utöver totalkostnaden var servicekostnad efter 6000 & 9000 mil samt återköpsvärde.

15 Miljöanpassad upphandling www.msr.se/energi Om ni har frågor eller förslag kontakta mig! annie@msr.se 08-700 66 97


Ladda ner ppt "Miljöanpassad upphandling RÄKNA PÅ LIVSCYKELKOSTNADEN ANNIE STÅLBERG Energiansvarig och projektledare fordon och transporter."

Liknande presentationer


Google-annonser