Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrmedel för biodrivmedel samt utblick mot EU Julia Hansson Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrmedel för biodrivmedel samt utblick mot EU Julia Hansson Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Styrmedel för biodrivmedel samt utblick mot EU Julia Hansson Energimyndigheten

2 Utveckling för biodrivmedel •Andel biodrivmedel av total användning bensin, diesel och biodrivmedel: 5,7% 2010 (5,4% år 2009). •Sverige nära indikativt mål 5,75% 2010. •Andel biodrivmedel av total mängd drivmedel inom EU knappt 4% 2009. 80% biodiesel, 19% etanol, 1% biogas/ren vegetabilisk olja (Eurobserv´er, Biofuels Barometer, 2010) •Global andel biodrivmedel 3 %

3

4 Nationella styrmedel som påverkar biodrivmedel •Energi och CO 2 -skatter på drivmedel Biodrivmedel undantagna från energi och CO 2 -skatt (skattebefrielse). KOM måste godkänna då statsstöd - får ej leda till överkompensation. From 1 jan 2011 skattebefrielse för låginblandning endast upp till 6,5 volym-% etanol i bensin och 5 volym% i diesel.

5 Nationella styrmedel (forts.) •Lag om ”skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel” från 2006 Tankställen måste erbjuda försäljning av ett förnybart drivmedel vid sidan om bensin/diesel From 2009 omfattas tankställen som säljer minst 1000 m 3 bensin eller diesel/år.

6 Nationella styrmedel (forts.) •Koldioxiddifferentierad fordonsskatt Baseras på fordonets CO 2 -utsläpp istället för fordonets vikt. Gäller personbilar årsmodell 2006 eller senare och äldre personbilar miljöklass 2005. Från 2011 inkluderas lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar. Gäller ej tunga lastbilar (skatt tas ut efter vikt och avgasklass).

7 Nationella styrmedel (forts.) •Reglerna för beskattning av förmånsbilar För gasbilar och elhybridbilar som tjänstebil reduceras förmånsvärdet med 40%. För etanolbilar 20%. (max 16 000 resp. 8 000 kr). Förslag: Nedsättningen av förmånsvärdet förlängs tom 2013 för elbilar, laddhybrider och gasbilar dvs reducerat förmånsvärde för etanol- och hybridbilar upphör efter 2011. På remiss!

8 Nationella styrmedel (forts.) •Miljöbilspremie 10 000 kr till privatpersoner, 1 april 2007 - 30 juni 2009. Större efterfrågan än förväntat, mer pengar fick skjutas till. •Miljöbilar undantas från fordonsskatt i 5 år + Gratis parkering ibland. Uppmuntra inköp av bränsleeffektiva fordon och fordon som kan drivas med biodrivmedel

9 Nuvarande miljöbilsdefinition* •högst 120 g CO 2 /km om bensin- eller dieseldriven bil, alt. bensin/elenergi eller diesel/elenergi (+max 5 mg partiklar/km för diesel) •max 9,2 liter bensin per 100 km om bilen helt eller delvis drivs med annat än bensin/gasol •max 9,7 kubikmeter gas per 100 km om bilen helt eller delvis drivs med annat än bensin/gasol •max 37 kWh elenergi/100 km om Miljöklass el På gång: Regeringen har aviserat en översyn av definitionen av miljöbilar för att eventuellt ytterligare skärpa krav på energieffektivitet. * Gäller ej vid reducering av förmånsvärde

10 Nationella styrmedel (forts.) •Supermiljöbilspremie Förslag: 40 000kr till privatpersoner för inköp av personbil med max 50 gram CO 2 /km och total energianvändning på max 0,3 kWh/km + Trafiksäkerhetskrav och bullerkrav På remiss!

11 Styrmedel på EU-nivå •Direktivet för förnybar energi Mål om 10% förnybar energi i transport- sektorn 2020. Bördefördelas inte. Alla typer av förnybar energi för alla typer av transporter som andel av bensin, diesel, biodrivmedel för vägtransporter plus el. Antingen EU-genomsnittlig andel förnybar el eller nationell andel förnybar el. Anv. av förnybar el i vägfordon multipliceras med 2,5.

12 Styrmedel på EU-nivå •Bränslekvalitetsdirektivet Leverantörerna ska minska växthusgas- utsläppen från bränsle & energi för hela livs- cykeln till 31 dec 2020 med 6% (bindande totalt mål 10%) jämfört med lägsta standard (ej bestämd). Premierar biodrivmedel med hög klimatprestanda. Anger godkänd låginblandningsnivå. I bensin:10 volym-% etanol (förr 5%) eller 3 volym-% metanol. I diesel: 7 volym-% FAME

13 Styrmedel på EU-nivå •Direktivet för förnybar energi (forts) Bidraget från biodrivmedel från avfall, rest- produkter, cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin räknas för detta mål dubbelt jämfört med andra biodrivmedel. Innehåller hållbarhetskriterier som biodrivmedlen måste nå.

14 Styrmedel på EU-nivå •Förordning om utsläppsnormer Genomsnittliga utsläpp från nya bilar för biltillverkare max 130 g CO 2 /km 2015. Gäller 65% av alla nya fordon 2012, ökar per år, gäller alla nya fordon 2015. Mål för 2020 max 95 g CO 2 /km ska utredas. Utsläpp av CO 2 för E85-bilar minskas med 5% om minst 30% av bensinstationerna i landet tillhandahåller E85, tom 2015.

15

16 Totalt EU: 3670 Mliter 2009 Eurobserv´er, Biofuels Barometer, 2010

17 Totalt EU: 9050 kton 2009 Eurobserv´er, Biofuels Barometer, 2010

18 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Styrmedel för biodrivmedel samt utblick mot EU Julia Hansson Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser