Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fossilfri flygplats 2020 – Åre Östersund Airport

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fossilfri flygplats 2020 – Åre Östersund Airport"— Presentationens avskrift:

1 Fossilfri flygplats 2020 – Åre Östersund Airport
Marie Lewholt Miljöchef Regionala Flygplatser Swedavia AB

2 Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten.

3 Swedavias uppdrag Swedavias mål Med affärsmässighet utveckla
transportsektorn och bidra till att transportpolitiska mål uppnås Swedavias mål År 2020 ska Swedavias utsläpp av fossil koldioxid, från egen verksamhet vara 0

4 ACA (Airport Carbon Accreditation)
ACA är en europeisk klimatmärkning för flygplatser Åre Östersund Airport är klimatcertifierad på högsta nivån, 3+ ACA är ett systematiskt klimatarbete: - Kartlägga och mäta - Minska - Samverka - Kompensera 14 flpl i världen Extern revision

5 Aktiviteter för CO2- minskning
Sparsam körning; lätta och tunga fordon Efterfrågar leverans av klimatneutral fjärrvärme Introducerat 100% förnyelsebart brandövningsbränsle 100% el från vindkraft Utbyte av maskiner och förnyelsebara bränslen till tunga fordon

6 Biogas inom Swedavia 2020 alla snöröjningsmaskiner utbytta – duelfuel
250 milj satsas extra, för att bli fossilfria Swedavia varit med och utvecklat en maskin, tillsammans med Volvo och Schmidt Utbytesplaner jobbas fram centralt för Swedavia 14 flpl i världen Extern revision

7 Biogas på Åre Östersund Airport
Tillgång på biogas och syntetisk diesel i regionen, avgörande TANKSTÄLLE på flygplatsen, optimalt Flera aktörer: taxi, buss, biluthyrare, allmänhet och företag

8 Framtiden Samverkan för att få tillgång till och säkra tillgången på bränsle

9 Tack!

10 Flyget och klimatpåverkan
Till år 2020 räknar flygindustrin att man utvecklat flygplan med 50% lägre bränsleförbrukning. Inblandningen av förnyelsebart bränsle i flygbränslet ökar snabbt. Flyget står för ca 2 % av de globala CO2- utsläppen. Inrikesflygets andel av de svenska CO2-utsläppen är ca 1%.


Ladda ner ppt "Fossilfri flygplats 2020 – Åre Östersund Airport"

Liknande presentationer


Google-annonser