Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växjö en mångkampare inom hållbarhet Europas grönaste stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växjö en mångkampare inom hållbarhet Europas grönaste stad"— Presentationens avskrift:

1 Växjö en mångkampare inom hållbarhet Europas grönaste stad

2 Varför framgångsrikt miljöarbete i Växjö?
Politisk vilja, enighet och beslut Samverkan och nätverk Resurser Europas Grönaste stad: ”Summan av allt miljöarbete som genomförts och kommer att genomföras, både av offentliga och privata aktörer.” Kommunalråden Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Bo Frank (M) Växjö aktiva i internationella nätverk, även Klimatkommunerna. Fått internationella klimatpriser 2000 och 2007 för det utmärkta klimatarbetet.

3 Lokal väckarklocka i miljöarbetet
Sjörestaureringar , 250 mkr Biobränsle i fjärrvärmen från 1980 Samverkan med Naturskydds-föreningen Beslut om fossilbränslefritt Växjö Miljöprojekt med delfinansiering (nationell och EU) Trummen: beslut 1969 om renovering åtgärder Lyckat arbete, fortsatt sen med - Växjösjön – Bergundasjöarna Åtgärder: muddring av bottenslam, utfiskning, tekniska lösningar för avlopps- och dagvatten bl a i Växjösjön rör för dagvatten under träbryggor till konstgjorda laguner, tillförsel av rent vatten för bättre flöde, osv. Växjö Energi börjar använda biobränsle (restavfall från skogsindustrin) för produktion av fjärrvärme och el och numera också fjärrkyla Enhälligt politiskt beslut att fasa ut de fossila bränslena under Agenda 21-process och SNF-samarbete. I samverkan med näringsliv m fl. Finansiering från Lokalt investeringsprogram (LIP), Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) och EU-projekt (Life, Concerto, mm) - möjlighet att nå miljömålen.

4 Vardagligt målmedvetet arbete
Miljömål i Miljöprogram för Växjö kommun 2010 Projekt och åtgärder Delfinansiering nationellt och EU Styrning och uppföljning i budgetarbete Reviderat miljöprogram planeras antas 2014 Ett strategiskt miljöarbete med mål, åtgärder och uppföljning. Målen revideras och ett reviderat miljöprogram planeras antas 2014.

5 Fossilbränslefritt Växjö
Minska fossila koldioxidutsläpp med 55 % till 2015 från 1993. Fossilbränslefri kommunorganisation 2020 Fossilbränslefritt Växjö 2030 Fossilbränslefritt.. exempel på mål: De fossila koldioxidutsläppen ska minska med minst 55% per invånare till 2015 jämfört med 1993. Växjö ska vara fossilbränslefri kommun senast 2030. Cykel- och kollektivtrafikresor ska öka.

6 Koldioxidutsläpp per invånare (ton)
- 41 % Koldioxidutsläpp per invånare (ton) Målet är 55% minskning av koldioxidutsläppen per invånare hade 41 % uppnåtts. (2715 kg/inv) Ökad dieselanvändning under 2012 bidrog till att minskningen inte blir större. Trots detta – mycket talar för att målet ändå kommer uppnås (biogasbussar, Sandvik III, ökad inblandning av biodrivmedel i diesel mm) Majoriteten av utsläppen ligger på trasnporter och arbetsmaskiner, eftersom fjärrvärme ställts om till hög förnybar andel för länge sen. NOTERA: Tidigare versioner av den här grafen hade inte fördelning på användarkategorier bostäder etc, utan var istället fördelade på uppvärmning och el mm.

7 Konkreta hållbara transportsatsningar, exempel: - Biogasbussar; Jättesatsning - Elcyklar; Succé när man väl provat - Begränsningar i biltrafiken sker tex. Bussfiler - Cykelgarage punkter cykelvägnätet - Regional tågsatsning, nya lokala stationer - Samordnade varutransporter - Trafikplan m.m.

8 Sjöarnas stad, grön stad, tätare stad i stråk
Den regionala staden. Sjöarnas och parkernas stad. En tätare och mer funktionsblandad stad. En stad för alla. En flerkärnig stad. Djärv arkitektur i kombination med respekt för de historiska vingslagen. Översiktlig planering för att förbereda staden för att växa med nya invånare Den regionala staden – en kärna i en samverkande region Sjöarnas och parkernas stad där naturen finns runt knuten En tätare och mer funktionsblandad stad där nästan alla persontransporter sker till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel En stad för alla som främjar trygghet, säkerhet och folkhälsa En flerkärnig stad där centrum har kvar sin småskaliga charm Djärv arkitektur i kombination med respekt för de historiska vingslagen

9 Mer trä i byggandet Ett fossilbränslefritt Växjö
Vi ska sluta använda fossila bränslen Vi ska använda energi effektivt Växjö kommunkoncern: 25 % av nybyggnationen träbaserad 2015 50 % av nybyggnationen träbaserad 2020 Småland siktar 2020 en ledande träregion i Europa. Samarbete Akademi-Region-Näringsliv. Ett fossilbränslefritt Växjö (Växjö kommuns miljöprogram, antaget av KF 2010): Vi ska sluta använda fossila bränslen Vi ska använda energi effektivt Småland är 2020 en ledande träregion i Europa (Tänk trä för ett hållbart Småland, Regional strategi för den trärelaterade näringen i Småland, antaget av de tre regionförbunden 2012) Växjö kommunkoncern (KS §317/2012, Växjö kommuns budget 2014): 2015 ska 25 % av nybyggnationen vara träbaserad 2020 ska 50 % av nybyggnationen vara träbaserad

10 Fortnox Arena 2012 Bergfjord & Ivarson Arkitekter
Beställare: Växjö Innebandyarena AB Arenastaden rymmer ett flertal stora hallar med trästommar. Tipshallen (fotboll) byggdes på talet med limträbågar. Myresjöhus Arena (fotboll) har läktartak i en elegant konstruktion med stål och limträ. Övriga nybyggda hallar är Vida Arena (ishocky), Fortnox Arena (innebandy) samt Telekonsult Arena (friidrott).

11 Växjö stationsområde Byggdes på 1870-talet för en stad med knappt invånare.

12 7 1 3 6 4 8 9 10 2 6 6 5 Nu bygger vi för framtiden. Ett område med handel, kontor, bostäder och en hållbar trafiklösning för en stad med invånare. 1. World Trade Center En byggnad i 9 våningar. Här kommer finnas kontorslokaler, handel och 180 parkeringsplatser. 2. Ett större resecentrum Mötes­plats med handel och restaurang­er under samma tak. 3. Drottninggatan En kvarters­gata för boende med parkering. 4. Västra bron Här kommer det vara lättare att passera över spåren. Ny passage över järnvägen och anslutning till plattformarna. 5. Hotell och handel Här kommer taxibilarna att stanna för hämtning och lämning. 6. Angöring norr/väster/söder En plats att hämta och lämna resenärer. 7. Bostäder längs Södra Järn­vägsgatan Här kommer det att byggas 380 lägenheter i tre kvarter. 8. Regionbussar Bussgata för regionbussar närmast bangården. 9. Stadsbussar Bussgata för stads­bussar på Norra Järnvägsgatan. 10. Bostäder och handel Tre kvarter som binder ihop centrum med bangården.

13 Med en budget på 4,5 miljarder kronor som servar 86 000 invånare så kan en kommun göra skillnad.
Långsiktighet! Öppen för omvärlden! Kunskap Växjöborna måste vara med! Våga ta beslut! Mät och följ upp! Tack för uppmärksamheten! Per Schöldberg Kommunalråd (C)


Ladda ner ppt "Växjö en mångkampare inom hållbarhet Europas grönaste stad"

Liknande presentationer


Google-annonser