Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemikalieplan för Stockholm SIDAN 1. Miljöprogram för Stockholm, delmål 2.1 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemikalieplan för Stockholm SIDAN 1. Miljöprogram för Stockholm, delmål 2.1 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska."— Presentationens avskrift:

1 Kemikalieplan för Stockholm SIDAN 1

2 Miljöprogram för Stockholm, delmål 2.1 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska – Staden ska köpa in varor och tjänster som är miljömässigt hållbara och därigenom minska spridningen av farliga ämnen i Stockholm SIDAN 2

3 Delmål 2.2 Utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska – Vid inköp och upphandling av varor, konsulttjänster och entreprenader för byggande och renovering… – Vid markanvisning och upprättande av exploateringsavtal för nyproduktion av byggnader och anläggningar… SIDAN 3

4 Delmål 2.4 Spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och andra aktörer i Stockholm ska minska – Staden ska samverka med aktörer inom handeln, byggsektorn och andra branscher… – Staden ska genom informationsinsatser bidra till att kunskapsnivån hos allmänheten ökar… SIDAN 4

5 SIDAN 5 UPPHANDLING BYGGMATERIAL SAMVERKAN INFORMATION TILLSYN

6 Innehåll i kemikalieplanen  Samlad bild av stadens arbete med kemikalierelaterade frågor  Ambitioner, prioriteringar, viktiga ämnen, känsliga grupper  Tydliga åtgärder och utmaningar för framtiden  Område för område: – Upphandling (MP 2.1) – Bygg, exploatering, förvaltning (MP 2.2; 2.5) – Information och dialog (MP 2.4) – Tillsyn (Lagreglerat) – mm SIDAN 6

7 Viktiga samarbeten i staden  Stadsledningskontoret  Serviceförvaltningen  Exploateringskontoret  Fastighetskontoret  Stockholm Vatten AB  Bostads- och fastighetsbolagen SIDAN 7

8 Att bygga på  Stockholms väg mot en giftfri miljö (Stockholms stad)  Handlingsplan för en giftfri vardag (Kemikalieinspektionen)  Minska riskerna med farliga ämnen (Miljömålsberedningen)  Samarbeten i tidigare och kommande (?) EU-projekt: – ScorePP – COHIBA – HazCity SIDAN 8

9 Hittills  Förstudie med förslag om kemikaliekrav i upphandling  Förslag: Inget nytt verktyg, istället inrättande av en ny stödfunktion med placering på miljöförvaltningen motsvarande en årsarbetstid SIDAN 9

10 Fortsättning  Beslut i MHN dec 2013  Remittering i staden vintern 2014  Beslut i KF maj 2014 SIDAN 10


Ladda ner ppt "Kemikalieplan för Stockholm SIDAN 1. Miljöprogram för Stockholm, delmål 2.1 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska."

Liknande presentationer


Google-annonser