Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN. Skiss miljömålen ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN •Steg på vägen att nå generationsmålet samt ett eller flera miljökvalitetsmål •Kopplade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN. Skiss miljömålen ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN •Steg på vägen att nå generationsmålet samt ett eller flera miljökvalitetsmål •Kopplade."— Presentationens avskrift:

1 ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN

2 Skiss miljömålen

3 ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN •Steg på vägen att nå generationsmålet samt ett eller flera miljökvalitetsmål •Kopplade till styrmedel och åtgärder •Identifierar önskad samhällsomställning

4 STRATEGIER OCH ETAPPMÅL INOM PRIORITERADE OMRÅDEN •Regeringen gör prioriteringar av mest angelägna områden •En parlamentarisk beredning utvecklar strategier och ger förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder

5 ETAPPMÅL - ÄN SÅ LÄNGE INOM OMRÅDENA: Luftföroreningar Avfall Biologisk mångfald Farliga ämnen Utsläpp av växthusgaser

6 ETAPPMÅLEN - I KORTHET

7 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER •Utsläppen för den ”icke-handlande sektorn” i Sverige bör till år 2020 vara 40 procent lägre än år 1990 •Utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa till 2015 •Utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten till 2016 •Luftföroreningar från småskalig vedeldning LUFTFÖRORENINGAR

8 AVFALL •Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan till 2018 •Ökad resurshushållning i byggsektorn till 2020

9 BIOLOGISK MÅNGFALD •Ekosystemtjänster och resiliens till 2013 •Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster till 2018 •Hotade arter och naturtyper till 2015 •Invasiva främmande arter till 2015 •Kunskap om genetisk mångfald till 2015

10 FARLIGA ÄMNEN •Särskilt farliga ämnen till 2015/2018 •Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper till 2015/2018 •Information om farliga ämnen i varor till 2020 •Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler till 2020 •Effektivare kemikalietillsyn inom EU till 2018 •Giftfria och resurseffektiva kretslopp till 2018 •Minska barns exponering för farliga kemikalier till 2018 •Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt till 2020

11 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR VILL DU VETA MER? miljömål.se miljömål.se


Ladda ner ppt "ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN. Skiss miljömålen ETAPPMÅL – STEG PÅ VÄGEN •Steg på vägen att nå generationsmålet samt ett eller flera miljökvalitetsmål •Kopplade."

Liknande presentationer


Google-annonser