Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverkets avfallsarbete – ”Från avfallshantering till resurshushållning” Catarina Östlund, Naturvårdsverket •Miljömål om avfall – två nya etappmål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverkets avfallsarbete – ”Från avfallshantering till resurshushållning” Catarina Östlund, Naturvårdsverket •Miljömål om avfall – två nya etappmål."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverkets avfallsarbete – ”Från avfallshantering till resurshushållning” Catarina Östlund, Naturvårdsverket •Miljömål om avfall – två nya etappmål •Ytterligare etappmål på gång! •Nationella avfallsplanen •Avfallsutredningen – NV:s yttrande •NV:s avfallsförebyggande arbete 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1

2 ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmålet  Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.  God hushållning med naturresurserna  Konsumtionsmönstren varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt

3 Etappmål för ökad resurshushållning (regeringen maj 2012) Bygg- och rivningsavfall Senast år 2020 ska förberedandet för återanvändning och materialåtervinning av icke-farligt byggnads- och rivningsmaterial vara minst 70 viktprocent Återvinning av näring och energi från matavfall Senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas så att även energi tas tillvara. 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3

4 Regeringsuppdrag om avfall •Etappmål minska matavfallet (även föreslå andra mål) •Etappmål förberedelse återanvändning och materialåtervinning av papper, metall, plast, glas etc •Översyn deponiskatten 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4

5 Fr å n avfallshantering till resurshush å llning Ny nationell avfallsplan 2012-2017 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5

6 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6 Mot ökad resurseffektivitet – Ex vad vi behöver göra! •Nya typer av styrmedel •Tillverka hållbara och återvinningsbara produkter, billigare reparera •Öka återanvändningen •Öka materialåtervinning av god kvalitet •Utnyttja resurser upplagrade i samhället

7 Prioriterade områden 1.Avfall inom bygg- och anläggningssektorn 2.Hushållsavfall 3.Resurshushållning i livsmedelskedjan 4.Avfallsbehandling 5.Illegal export av avfall till andra länder

8 NV:s yttrande Avfallsutredningen •Positivt avfallsförebyggande ges ökat fokus •Fördelar kommunalt insamlingsansvar förpackn, men inte färdigutrett •Förbättrad service och höjda målnivåer för materialåtervinning •Verksamheter bör ges möjlighet välja avfallsinsamlare (frival), men kommunen ett grundansvar •Bra med krav på utsortering av matavfall •Andra aktörer bör kunna samla in grovavfall inom vissa ramar, men kommunen ett grundansvar 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8

9 Program för förebyggande av avfall klart dec 2013 •Mål, åtgärder, styrmedel, indikatorer •Mat •Textil •Bygg- och rivningsavfall •Elektronik 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9

10 Styrmedel och åtgärder - konsekvensanalyser •Reparationsavdrag •Loggbok för byggnader •Informationskampanj om matsvinn •Sänkt kyla Forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering – analysera resultaten. Ev ytterligare modellberäkningar 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10

11 Matavfall – på gång •Regeringsuppdrag om etappmål •Bättre statistik •Medverkar i Livsmedelsverkets regeringsuppdrag om åtgärder minska matavfallet •Samverkansgrupp minskat matavfall (SaMMa) •Faktablad om hur kommunerna kan minska matsvinnet (NV) •Vägledning restauranger och storkök (NMR) 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 11

12 Matavfall i Sverige (SMED, 2011) Jordbruket? Livsmedelsindustri171 000 ton Butik /Grossist> 39 000 ton Skolkök > 26 000 ton Restauranger> 99 000 ton Hushåll674 000 ton Totalt: > 1 010 000 ton 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 12

13 Bjurhovdaskolan – halverat matavfallet! 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 13 2 000 ton (3 %)

14 Textilavfall – på gång/läget •Regeringsuppdrag om etappmål •Medverkar i Mistra Future Fashion •Nordiska projekt- statsministerinitiativ för grön tillväxt •Examensarbeten 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 14

15 Flöden av textilier – nuläge 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 15

16 Goda exempel - textil •H&M kommer börja samla in kläder för återvinning i febr •Secondhandförsäljning i butiker(Boomerang, Filippa K, Acne, Polarn&Pyret…more to come) •Mode med längre hållbarhet (Åhléns) •Klädbibliotek 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 16

17 Bygg- och rivningsavfall – på gång •Tillsynsvägledningskampanj •Konsekvenser av 70%-målet (NMR) •Statistikprojekt uppgifter från miljörapporter •Konsekvensanalys loggbok 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 17

18 Förebygga elavfall – läget/på gång •Rapport om drivkrafter till att elavfall uppstår (KTH) •Idékatalog om att förebygga elavfall (NMR, febr 2013) •NV planerar starta ett nätverk för aktörer inom området tillsammans med KemI och Energimyndigheten 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 18

19 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 19 Därför uppstår elavfall •Billigare produkter •Kortare och kortare livslängd •Fler produkter blir elektriska •Dyr arbetskraft hämmar reparation •Staten och näringslivet driver på •Identitet och grupptillhörighet Studien utförd av KTH

20 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 20 Exempel på vad kommuner kan göra •Matsvinnsprojekt (skolkök, matbanker, resurskockar) •Minska pappersavfallet •Öka återanvändningen, ex kretsloppsparker •Få med hushållen, ex. coachning •Få med företagen, Visa på win win, använd hänsynsreglerna •Visa, mät och ge återkoppling på mängder •Idéhandbok Avf Sv Rapport U2011:05

21 VISION ”År 2050 lever vi gott inom planetens ekologiska gränser” Catarina Östlund Sektionen för avfall och kemikalier Naturvårdsverket catarina.ostlund@naturvardsverket.se Tel 010-698 10 47 2014-06-30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 21


Ladda ner ppt "Naturvårdsverkets avfallsarbete – ”Från avfallshantering till resurshushållning” Catarina Östlund, Naturvårdsverket •Miljömål om avfall – två nya etappmål."

Liknande presentationer


Google-annonser