Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk Ministerråd Några nordiska avfallsprojekt Sanna Due Sjöström Ordförande i Nordiska Avfallsgruppen Naturvårdsverket 25. August 2011Præsentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk Ministerråd Några nordiska avfallsprojekt Sanna Due Sjöström Ordförande i Nordiska Avfallsgruppen Naturvårdsverket 25. August 2011Præsentation."— Presentationens avskrift:

1 Nordisk Ministerråd Några nordiska avfallsprojekt Sanna Due Sjöström Ordförande i Nordiska Avfallsgruppen Naturvårdsverket 25. August 2011Præsentation nr 11

2 Nordisk Ministerråd Statsministerinitiativ för grön tillväxt- avfall Resurseffektiv och giftfri återvinning och återanvändning av plast- och textilavfall/textilier 27 februari 2014NAG2

3 Nordisk Ministerråd Om de nordiska länderna skulle materialåtervinna hälften av plastavfallet skulle det ge en minskning av utsläppen av CO 2 motsvarande i storleksordningen de totala utsläppen från alla bilar i de nordiska huvudstäderna 3

4 Nordisk Ministerråd Stor potential att öka återvinningen 4 Plastic waste generated and recycled in four Nordic countries (PlasticsEurope 2010)

5 Nordisk Ministerråd Tre olika projekt Fokus på att återvinningen ska öka utan att vi cirkulerar farliga ämnen i kretsloppen 5

6 Nordisk Ministerråd Projekt 1. Förbättringar i redan existerande system i Norden Resultat: En nordisk vägledning om hur insamlingssystem kan utformas baserad på “best practice” Förslag på hur insamlingssystemen kan utvecklas för att samla in mer plastavfall från hushåll i framtiden ska ge mer återvinning 6

7 Nordisk Ministerråd Projekt 2. Optimeriing av värdekedjan WEEE Resultat En vägledning om hur aktörerna i hela kedjan kan samverka för att öka återvinningen av plast från elektronikavfall. Till exempel återkoppling från återvinnare till producenter. Mer återvinning, mindre farliga ämnen 7

8 Nordisk Ministerråd Projekt 3. Guide om sortering på återvinningscentraler Resultat En sorteringsanvisning/gudie för återvinningscentraler som visar vilket plastavfall som kan återvinnas och hur det kan samlas in. Baseras på praktiska erfarenheter och tester. Ska stimulera företag och kommuner till nya lösningar för mer återvinning och bättre service 8

9 Nordisk Ministerråd Textilavfall- en framtida resurs för Norden ? Stor miljöpåverkan från textilproduktion och kraftig ökning av textilkonsumtion Största delen av textilavfallet i Norden går till förbränning- värdefulla resurser utnyttjas inte Vi har passerat ”peak cotton”- nya sekundära råvaror kommer behövas 9

10 Nordisk Ministerråd Mycket textilavfall förbränns 10

11 Nordisk Ministerråd Projekt 1. Frivillig överenskommelse och uppförande kod Målet med projektet är att ta fram en nordisk frivillig överenskommelse och uppförande kod för organisationer och företag som är inblandade i insamling, sortering, återanvändning och återvinning Överenskommelsen ska säkra företag, kommuner och konsumenter en transparent och hållbar hantering av använda textilier 11

12 Nordisk Ministerråd Projekt 2: Nordisk strategi Målet med projektet är att föreslå en gemensam nordisk strategi för för insamling, sortering, återvinning och återanvändning av textilier Miljövinster Nya gröna jobb och en konkurrensfördel för Norden Underlag för åtgärder och styrmedel 12

13 Nordisk Ministerråd Målet är att presentera ett paket av utvärderade styrmedel innovativa affärsmodeller ökad återvinning och återanvändning och nya gröna jobb 13 Projekt 3: Styrmedel och nya affärsmodeler

14 Nordisk Ministerråd Nordiska workshops Textil: 8 oktober i Köpenhamn Plast: 9 oktober i Köpenhamn 14

15 Nordisk Ministerråd European green week Projekten kommer presenteras i Bryssel 3-5 juni, bland annat genom deltagande i workshops om -Producentansvar -Plastavfall 15

16 Nordisk Ministerråd Några andra projekt 2014 •Gränsöverskridande transporter av avfall •Workshop om affärsmodeller för att förebygga avfall och gå mot en cirkulär ekonomi •Livscykelanalys för textilier 16

17 Nordisk Ministerråd Samarbetsprojekt •Marin nedskräpning (HAV) -Kartläggning av landbaserade källor (HAV) -Marint avfall i nordiska farvatten -OSPAR- aktionsplan •Skolmaterial om avfallsförebyggande •Arktiskt samarbetsprogram (ACAP), - Förbättrad insamling av farligt avfall icke farligt avfall i Arkhangelsk •Styrmedel för ökad plaståtervinning i de nordiska länderna (MEG) 27 februarui 2014NAG17

18 Nordisk Ministerråd Nordisk färdplan för hållbara, resurseffektiva och giftfria textilier 18

19 Nordisk Ministerråd Färdplanen ska …. •Visa politisk riktning •Föreslå konkreta handlingar inom områdena resurser, innovationer, avfallshantering, hållbar konsumtion och produktion och kemikalier. Även arbetsförhållanden. •Inspiration från liknande initiativ, ex SCAP •Använda resultat från Grön tillväxt projekten 19


Ladda ner ppt "Nordisk Ministerråd Några nordiska avfallsprojekt Sanna Due Sjöström Ordförande i Nordiska Avfallsgruppen Naturvårdsverket 25. August 2011Præsentation."

Liknande presentationer


Google-annonser