Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.VINNOVA.SE Utmaningsdriven innovation Rebecka Engström VINNOVA Bild 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.VINNOVA.SE Utmaningsdriven innovation Rebecka Engström VINNOVA Bild 1."— Presentationens avskrift:

1 WWW.VINNOVA.SE Utmaningsdriven innovation Rebecka Engström VINNOVA Bild 1

2 Bild 2 Utmaningsdriven innovation?

3 Behov Lösning Behov Lösning Bild 3 Behov Lösning Behov Samhällsutmaningar som kräver nya lösningar

4 Bild 4 Utmaning Implementera Skapa helhetslösning, testa och nyttiggöra Implementera Skapa helhetslösning, testa och nyttiggöra Utveckla och integrera enskilda dellösningar Processer, produkter, tjänster Utveckla och integrera enskilda dellösningar Processer, produkter, tjänster Utveckla och integrera enskilda dellösningar Processer, produkter, tjänster Utveckla och integrera enskilda dellösningar Processer, produkter, tjänster Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Behov 1 Behov n Behov 3 Behov 2

5 Konkurrenskraftig produktion Informations- samhället 3.0 Framtidens hälsa och sjukvård 4 samhällsutmaningar Bild 5 Hållbara attraktiva städer

6 Bild 6 För den som hittar lösningar skapas globala affärs- möjligheter

7 Bild 7 Hållbara attraktiva städer Resurseffektivitet och låg påverkan på miljön för en långsiktigt hållbar stad Återvinning /återanvändning, VA, ekosystemtjänster, planerings- och byggprocesser med hänsyn till miljön, stöd till en mer miljövänlig vardag för stadens invånare Resurseffektivitet och låg påverkan på miljön för en långsiktigt hållbar stad Återvinning /återanvändning, VA, ekosystemtjänster, planerings- och byggprocesser med hänsyn till miljön, stöd till en mer miljövänlig vardag för stadens invånare Informationshantering, transport och logistik för en attraktiv stad Fungerande infrastruktur för tillförsel av varor, energi, information och annat, fysisk och digital logistik/tillgänglighet, styrning av komplexa system Informationshantering, transport och logistik för en attraktiv stad Fungerande infrastruktur för tillförsel av varor, energi, information och annat, fysisk och digital logistik/tillgänglighet, styrning av komplexa system Marknadsanpassade systemlösningar för hållbar stadsutveckling Att göra befintliga lösningar säljbara i större system. Innovativa lösningar exempelvis inom organisation, affärsmodeller, riskdelning och finansiering. Marknadsanpassade systemlösningar för hållbar stadsutveckling Att göra befintliga lösningar säljbara i större system. Innovativa lösningar exempelvis inom organisation, affärsmodeller, riskdelning och finansiering.

8 Bild 8 29:e april 2011 öppnade den första utlysningen

9 2 projektformer Bild 9 En för befintliga konstellationer (B) En för nya konstellationer (A)

10 Bild 10 A - 2011 Idéutveckling och konstellations- byggande B – 2011, 2012 Utveckling och integration C – 2013 Implementering

11 Investeringsmodell Bild 11 Antal projekt Investering per projekt Projektform A Projektform B Projektform C

12 Om konstellationer Bild 12 Samlar företag från olika branscher, stora och små företag, tvärdisciplinär forskning från universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor, ideella organisationer eller branschorganisationer

13 Detaljerna Projektform (A)  Nya konstellationer  Nyckelord Idéutveckling Konstellationsbyggande  Exempel på resultatmål Identifierat lösningar Trovärdig konstellation  Max 750 000 kr  Projekttid: 4,5 månader  Medfinansiering: inga krav Bild 13 Projektform (B)  Befintliga konstellationer  Nyckelord Sektorsövergripande innovation Utveckling, integration och test  Exempel på resultatmål Testat och integrerat lösningar Identifierat hinder för implementering  Max 10 000 000 kr  Projekttid: 2 år  Medfinansiering: minst 50%

14 Tidplan 2011 Bild 14 Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2011 Utlysningen öppnar 1 maj Utlysningen stänger 1 september Projektstart november

15 Bild 15 Under maj månad hålls ett antal informationsträffar på VINNOVA Mer information på: www.vinnova.se 13 maj 17 maj 18 maj 19 maj 20 maj

16 Kontaktpersoner Bild 16 Margareta Groth Utlysningsansvarig Margareta.Groth@VINNOVA.se Elisabet Nielsen Områdesansvarig Framtidens hälsa och sjukvård 08-473 3107 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se Rebecka Engström Områdesansvarig Hållbara attraktiva städer 08-473 3169 Rebecka.Engstrom@VINNOVA.se Jonas Bjarne Områdesansvarig Informationssamhället 3.0 08-473 3122 Jonas.Bjarne@VINNOVA.se Daniel Olausson Områdesansvarig Konkurrenskraftig produktion 08-473 3184 Daniel.Olausson@VINNOVA.se Se även utlysningens FAQ på www.vinnova.se


Ladda ner ppt "WWW.VINNOVA.SE Utmaningsdriven innovation Rebecka Engström VINNOVA Bild 1."

Liknande presentationer


Google-annonser