Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoI Byggnadsverk – Branschprogram med kompetenscentra för innovativ utveckling av byggnadsverk Lahja Rydberg Forssbeck, Trafikverket Sven Thelandersson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoI Byggnadsverk – Branschprogram med kompetenscentra för innovativ utveckling av byggnadsverk Lahja Rydberg Forssbeck, Trafikverket Sven Thelandersson,"— Presentationens avskrift:

1 FoI Byggnadsverk – Branschprogram med kompetenscentra för innovativ utveckling av byggnadsverk Lahja Rydberg Forssbeck, Trafikverket Sven Thelandersson, LTH Kent Gylltoft, Chalmers FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

2 Svensk byggforskning i samverkan

3 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Produktområde ”Byggnadsverk”: Utgörs av konstbyggnader, med huvudsaklig inriktning på bro och tunnel men även stödmurar, hamnar etc. ingående i byggd infrastruktur. Nya såväl som befintliga konstruktioner ingår

4 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Krav i samhället med effekter på byggnadsverk: •Klimatförändringar •Energieffektivitet •Säkerhet och sårbarhet, robusthet •Driftsäkerhet •Produktivitet och hållbar produktion •Åldrande byggnadsbestånd •Nya resvanor och transportbehov •Effektivt utnyttjande av resurser

5 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Vision: Samhällets långsiktiga kunskapsbehov avseende säkra och varaktigt hållbara byggnadsverk som svarar mot samhällets utvecklade och framtida transportbehov ska uppfyllas med programmet

6 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Övergripande effektmål: Bidra till att minska samhällets relativa kostnader för byggnadsverk inom infrastrukturen genom att åstadkomma ett effektivt och hållbart byggande

7 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Inriktning: Funktionsbaserade produkter och processer. (Teknisk funktionalitet, säkerhet, tillgänglighet, miljöpåverkan, livscykelkostnader etc.) Kunskapsuppbyggnad med nationellt såväl som internationellt perspektiv

8 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Exempel på viktiga forskningsområden •Säkerhet, bärighetsaspekter och funktionskrav •Produktivitetsfrågor •Tillståndsbedömning och underhåll •Projekterings- och förvaltningsprocess •Metodval för minimering av trafikstörningar •Resursåtgång

9 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Deltagare: •Akademi, SBU Sveriges Bygguniversitet (Chalmers, KTH, LTU, LTH) •Institut, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut •Myndighet, Trafikverket •Branschföretag, (entreprenörer, leverantörer, konsulter…) Roller: Problemägare, FoU-utförare, Finansiär

10 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Gemensam målbild: •inriktning, prioritering och finansiering av forsknings- och innovationsinsatser (FoI) •identifiera behovet av utbildningsinsatser för framtida kompetensförsörjning

11 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Organisation och styrning: FoI Byggnadsverk leds av en styrelse med övergripande ansvar för programmets genomförande

12 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Lägesbeskrivning

13 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl Forsknings- och kompetensutvecklingsprogram

14 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl 1 Allmänt Centrala kompetensområden utgörs av •Materialteknik •Konstruktionsteknik •Produktionsteknik •Säkerhet/riskanalys

15 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl 2.Hållbart byggande - säkerhet, bärighet, funktion och miljö •Säkerhet, robusthet och sårbarhet •Analys/dimensionering av byggnadsverk •Verifiering av tekniska funktionskrav •Metodik för individuell bärighetsklassning av broar •Beständighet och livslängd hos nya byggnadsverk •Resurseffektivitet - livscykelförvaltning av trafikinfrastruktur med hänsyn till kapital och miljö

16 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl 3 Uppföljning och utveckling av befintliga konstruktioner •Mät- och inspektionsmetoder •Bedömning av tillstånd och återstående livslängd •Förebyggande underhåll •Rehabilitering, reparation och förstärkning

17 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl 4 Utveckling av byggprocesser och industriellt tänkande •Processförbättringar •Tekniska lösningar för effektiv nyproduktion, reparation och underhåll •Produktivitetsutveckling av infrastruktur – funktionskrav, kvalitet och kostnader •Tekniska lösningar för minimering av trafikstörningar

18 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl 5 Kompetensutveckling Exempel på områden där insatser behövs: •Projektering i tidiga skeden •Dimensionering/detaljprojektering av broar •Utförandefrågor •Tillståndsbedömning, reparation, förstärkning och underhåll av befintliga konstruktioner •Erfarenhetsåterföring och incidensrapportering •Implementering av forskningsresultat

19 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl


Ladda ner ppt "FoI Byggnadsverk – Branschprogram med kompetenscentra för innovativ utveckling av byggnadsverk Lahja Rydberg Forssbeck, Trafikverket Sven Thelandersson,"

Liknande presentationer


Google-annonser