Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl"— Presentationens avskrift:

1 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
– Branschprogram med kompetenscentra för innovativ utveckling av byggnadsverk Lahja Rydberg Forssbeck, Trafikverket Sven Thelandersson, LTH Kent Gylltoft, Chalmers FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

2 Svensk byggforskning i samverkan

3 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Produktområde ”Byggnadsverk”: Utgörs av konstbyggnader, med huvudsaklig inriktning på bro och tunnel men även stödmurar, hamnar etc. ingående i byggd infrastruktur. Nya såväl som befintliga konstruktioner ingår FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

4 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Krav i samhället med effekter på byggnadsverk: Klimatförändringar Energieffektivitet Säkerhet och sårbarhet, robusthet Driftsäkerhet Produktivitet och hållbar produktion Åldrande byggnadsbestånd Nya resvanor och transportbehov Effektivt utnyttjande av resurser FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

5 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Vision: Samhällets långsiktiga kunskapsbehov avseende säkra och varaktigt hållbara byggnadsverk som svarar mot samhällets utvecklade och framtida transportbehov ska uppfyllas med programmet FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

6 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Övergripande effektmål: Bidra till att minska samhällets relativa kostnader för byggnadsverk inom infrastrukturen genom att åstadkomma ett effektivt och hållbart byggande FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

7 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Inriktning: Funktionsbaserade produkter och processer. (Teknisk funktionalitet, säkerhet, tillgänglighet, miljöpåverkan, livscykelkostnader etc.) Kunskapsuppbyggnad med nationellt såväl som internationellt perspektiv FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

8 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Exempel på viktiga forskningsområden Säkerhet, bärighetsaspekter och funktionskrav Produktivitetsfrågor Tillståndsbedömning och underhåll Projekterings- och förvaltningsprocess Metodval för minimering av trafikstörningar Resursåtgång FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

9 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Deltagare: Akademi, SBU Sveriges Bygguniversitet (Chalmers, KTH, LTU, LTH) Institut, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Myndighet, Trafikverket Branschföretag, (entreprenörer, leverantörer, konsulter…) Roller: Problemägare, FoU-utförare, Finansiär FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

10 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Gemensam målbild: inriktning, prioritering och finansiering av forsknings- och innovationsinsatser (FoI) identifiera behovet av utbildningsinsatser för framtida kompetensförsörjning FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

11 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Organisation och styrning: FoI Byggnadsverk leds av en styrelse med övergripande ansvar för programmets genomförande FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

12 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Lägesbeskrivning FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

13 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
Forsknings- och kompetensutvecklingsprogram FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

14 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
1 Allmänt Centrala kompetensområden utgörs av Materialteknik Konstruktionsteknik Produktionsteknik Säkerhet/riskanalys FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

15 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
2. Hållbart byggande - säkerhet, bärighet, funktion och miljö Säkerhet, robusthet och sårbarhet Analys/dimensionering av byggnadsverk Verifiering av tekniska funktionskrav Metodik för individuell bärighetsklassning av broar Beständighet och livslängd hos nya byggnadsverk Resurseffektivitet - livscykelförvaltning av trafikinfrastruktur med hänsyn till kapital och miljö FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

16 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
3 Uppföljning och utveckling av befintliga konstruktioner Mät- och inspektionsmetoder Bedömning av tillstånd och återstående livslängd Förebyggande underhåll Rehabilitering, reparation och förstärkning FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

17 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
4 Utveckling av byggprocesser och industriellt tänkande Processförbättringar Tekniska lösningar för effektiv nyproduktion, reparation och underhåll Produktivitetsutveckling av infrastruktur – funktionskrav, kvalitet och kostnader Tekniska lösningar för minimering av trafikstörningar FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

18 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl
5 Kompetensutveckling Exempel på områden där insatser behövs: Projektering i tidiga skeden Dimensionering/detaljprojektering av broar Utförandefrågor Tillståndsbedömning, reparation, förstärkning och underhåll av befintliga konstruktioner Erfarenhetsåterföring och incidensrapportering Implementering av forskningsresultat FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl

19 FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl


Ladda ner ppt "FoI Byggnadsverk – Trafikverket, SBU, SP m fl"

Liknande presentationer


Google-annonser