Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforsknings- institut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforsknings- institut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft."— Presentationens avskrift:

1

2  RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforsknings- institut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft i både små och stora företag. RISE-gruppens innovationer driver tillväxt och stödjer omställningen till hållbar utveckling i hela samhället.  I RISE-gruppen ingår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT, Swerea och Innventia.  RISE Holding är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovationssystemet genom effektiv ägarstyrning och arbete med struktur-, effekt- och finansieringsfrågor.  Följ resan mot en svensk institutssektor i världsklass!  www.ri.se www.ri.se Vilka är RISE?

3 RISE erbjuder  Industriuppdrag. Över hälften av RISE- gruppens intäkter kommer från företag.  Högt deltagande i nationella strategiska innovationsområden och EU:s ramprogram  Test- och demonstrationsanläggningar för näringsliv och lärosäten  Stöd till små- och medelstora företag, SME. RISE-gruppen bidrar med teknisk problemlösning, fungerar som innovationscoacher och ger stöd i ansökan och deltagande i EU:s forskningsprogram  Samverkan med akademi och lärosäten – instituten erbjuder undervisning, ex-jobb, doktorand- och post doc-tjänster.

4 Fakta  Vinstdrivande, icke vinstutdelande aktiebolag  Omsättning (2012): 2,6 miljarder kr  Anställda (2012): 2 184 Kvinnor 34%, Män 66 %  SK-medel: 473 miljoner kr  Instituten finns i hela Sverige, verksamheter i Danmark, Norge, Frankrike och UK. Uppdrag  Att vara statens ägarbolag för svenska industriforskningsinstitut  Att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovations- systemet genom effektiv ägarstyrning och arbete med struktur-, effekt- och finansieringsfrågor. Uppgifter  Föra dialog med näringsliv och medägare  Bolagsstyrning av RISE-instituten  Fördelning av SK-medel  Företräda institutssektorn i olika sammanhang  Varumärke och internationalisering  Utvärdering av nytta och effekter Finansiering RISE HoldingRISE Research Institutes

5 Svenska staten Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer  Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial  Samhällsbyggnad  e-Hälsa  Energi  ICT  Internet och telekom  Life Science  Livskvalitet  Massa, papper och förpackning  Materialvetenskap  Mobilitet  Risk och säkerhet  Produkt- och produktionsteknik  Transport

6 Svenska staten • Energi • ICT • Life Science • Risk och säkerhet • Samhällsbyggnad • Transport • ICT tjänster, teknik och metoder • E-hälsa • Hållbar mobilitet • Smart energi • SME Utveckling • Internet och telekom • Användarupplevelser och livskvalitet • Automation och industriella processer • Säkerhet • Materialvetenskap • Processteknik • Produktteknik • Produktionsteknik • Papper- och massateknik och processer • Förpackningslösningar • Bioraffinaderi/Bioenergi • Nya biomaterial

7 Svenska staten Glafo JTI SIK SMP SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Swedish ICT Research Swerea IVF Swerea MEFOS Swerea SICOMP Swerea SWECAST Swerea KIMAB SwereaInnventia Mars 2013 RISE Research Institutes of Sweden Holding PFI AS, Norge SP A/S, Danmark ASTA CBI SP Process Development Institut de la Corrosion, Frankrike Innventia UK, England LignoBoost Demo SICS Swedish ICT Interactive Institute Swedish ICT Viktoria Swedish ICT Acreo Swedish ICT SICS East Swedish ICT SICS Swedish ICT Västerås


Ladda ner ppt " RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforsknings- institut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft."

Liknande presentationer


Google-annonser