Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är RISE? RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforsknings- institut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är RISE? RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforsknings- institut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och."— Presentationens avskrift:

1

2 Vilka är RISE? RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforsknings- institut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft i både små och stora företag. RISE-gruppens innovationer driver tillväxt och stödjer omställningen till hållbar utveckling i hela samhället. I RISE-gruppen ingår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT, Swerea och Innventia. RISE Holding är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovationssystemet genom effektiv ägarstyrning och arbete med struktur-, effekt- och finansieringsfrågor. Följ resan mot en svensk institutssektor i världsklass!

3 RISE erbjuder Industriuppdrag. Över hälften av RISE-gruppens intäkter kommer från företag. Högt deltagande i nationella strategiska innovationsområden och EU:s ramprogram Test- och demonstrationsanläggningar för näringsliv och lärosäten Stöd till små- och medelstora företag, SME. RISE-gruppen bidrar med teknisk problemlösning, fungerar som innovationscoacher och ger stöd i ansökan och deltagande i EU:s forskningsprogram Samverkan med akademi och lärosäten – instituten erbjuder undervisning, ex-jobb, doktorand- och post doc-tjänster.

4 RISE Research Institutes Uppdrag
RISE Holding RISE Research Institutes Uppdrag Att vara statens ägarbolag för svenska industriforskningsinstitut Att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovations-systemet genom effektiv ägarstyrning och arbete med struktur-, effekt- och finansieringsfrågor. Fakta Vinstdrivande, icke vinstutdelande aktiebolag Omsättning (2012): 2,6 miljarder kr Anställda (2012): 2 184 Kvinnor 34%, Män 66 % SK-medel: 473 miljoner kr Instituten finns i hela Sverige, verksamheter i Danmark, Norge, Frankrike och UK. Finansiering Uppgifter Föra dialog med näringsliv och medägare Bolagsstyrning av RISE-instituten Fördelning av SK-medel Företräda institutssektorn i olika sammanhang Varumärke och internationalisering Utvärdering av nytta och effekter

5 Svenska staten Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer  Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial  Samhällsbyggnad  e-Hälsa  Energi  ICT  Internet och telekom  Life Science  Livskvalitet  Massa, papper och förpackning  Materialvetenskap  Mobilitet  Risk och säkerhet  Produkt- och produktionsteknik  Transport

6 Svenska staten Energi ICT Life Science Risk och säkerhet
Samhällsbyggnad Transport ICT tjänster, teknik och metoder E-hälsa Hållbar mobilitet Smart energi SME Utveckling Internet och telekom Användarupplevelser och livskvalitet Automation och industriella processer Säkerhet Materialvetenskap Processteknik Produktteknik Produktionsteknik Papper- och massateknik och processer Förpackningslösningar Bioraffinaderi/Bioenergi Nya biomaterial

7 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Svenska staten RISE Research Institutes of Sweden Holding SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Swedish ICT Research Swerea Innventia CBI Acreo Swedish ICT Swerea IVF PFI AS, Norge Glafo Interactive Institute Swedish ICT Swerea KIMAB LignoBoost Demo JTI SICS Swedish ICT Institut de la Corrosion, Frankrike Innventia UK, England SIK SMP SICS East Swedish ICT Swerea MEFOS SP Process Development SICS Swedish ICT Västerås Swerea SICOMP SP A/S, Danmark Viktoria Swedish ICT Swerea SWECAST ASTA Mars 2013


Ladda ner ppt "Vilka är RISE? RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforsknings- institut som med forskningsexcellens och framsynthet skapar nytta och."

Liknande presentationer


Google-annonser